(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26 và 27 -11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020

Ngày 26 và 27 -11, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020, nêu rõ: Năm 2019 có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức; với sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh đã đạt kết quả khá toàn diện. Trong số 27/28 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra (còn 1 chỉ tiêu về xây dựng Đảng chưa đánh giá), có 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 17,15%, tuy chưa đạt kế hoạch, nhưng là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay; giá trị sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, các ngành dịch vụ đều tăng cao so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước đạt 27.359 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng cao so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh; huy động vốn đầu tư phát triển đạt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt kết quả cao, ước đến hết năm 2019 có 6 đơn vị cấp huyện, 350 xã và 799 thôn, bản đạt chuẩn NTM (tăng 5 huyện, 54 xã so với cuối năm 2018). Văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số lĩnh vực đạt kết quả nổi bật; hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng lên.

Về mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2020, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,5% trở lên; bình quân đầu người đạt 2.670 USD; thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với những đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng thời phân tích làm rõ thêm về công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc đạt được những kết quả nổi bật năm 2019. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã chỉ rõ tồn tại hạn chế, đó là: Sản lượng các sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đạt thấp hơn so với kế hoạch; một số sản phẩm công nghiệp truyền thống gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ, sản xuất đạt thấp hơn so với kế hoạch; việc triển khai thực hiện các thỏa thuận, hợp tác đầu tư, các dự án ký kết ghi nhớ còn chậm; chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ cao. Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy ra ở một số địa phương nhưng chậm được khắc phục; tình trạng nợ bảo hiểm xã hội trong doanh nghiệp còn nhiều. Tội phạm hoạt động có tổ chức, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp…

Trên cơ sở chỉ ra những tồn tại, hạn chế, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy nêu lên một số nguyên nhân đó là: Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của một số cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo một số sở, ngành còn hạn chế; chưa thật sự trách nhiệm, thiếu sáng tạo, chưa quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc ở ngành, địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Những kết quả đạt được trong năm 2019 là sự cố gắng của nhiều nhiệm kỳ. Đây là thành quả rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với đánh giá 6 vấn đề lớn nổi bật: Thứ nhất là, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt cao nhất từ trước đến nay; nhiều chỉ tiêu kinh tế, xã hội tăng cao so với cùng kỳ, trong đó có một số chỉ tiêu đến nay đã đạt và vượt kế hoạch đến năm 2020.

Thứ hai là, tỉnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa (1029 - 2019), để lại ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy niềm tự hào, tạo động lực tinh thần to lớn trong Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ ba là, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đạt kết qủa cao; số huyện, số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong nhóm các tỉnh dân đầu cả nước.

Thứ tư là, giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay, duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Thứ năm là, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, giữ vững ổn định đã thực hiện thành công nhiều chuyên án lớn, đấu tranh, triệt phá một số vụ việc nổi cộm trong xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển.

Thứ sáu là, việc sắp xếp tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đạt kết quả bước đầu quan trọng; là một trong số các tỉnh đi đầu trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2020 là được xác định là năm có vai trò đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ chính trị rất nặng nề, các cấp, các ngành trong tỉnh vừa phải nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, vừa phải chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để thực hiện được các mục tiêu đã đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết liệt hơn, tập trung cao nhất lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2020 và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; chuẩn bị các định hướng lớn, các điều kiện để tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu các ban, sở, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị phải đề cao trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, đơn vị; tập trung huy động cao nhất sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, các nguồn lực trong xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra đến thời điểm hiện tại, trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đối với các chỉ tiêu đến nay đã hoàn thành kế hoạch thì phấn đấu vượt kế hoạch ở mức cao nhất; đối với các chỉ tiêu còn khó khăn thì phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành bằng được kế hoạch; quyết tâm phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn chỉnh các thủ tục để triển khai thực hiện các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, địa điểm đầu tư, đặc biệt là các dự án có quy mô lớn. Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… Chuẩn bị một số dự án lớn để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025, tạo động lực cho tỉnh tiếp tục phát triển nhanh trong thời gian tới.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế về nông, lâm, thủy sản và xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Chap hành Đảng bộ tinh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiêp quy mô lớn, công nghệ cao; tập trung phát triển các vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm;tập trung xây dựng một số sản phẩm có thương hiệu. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án; nâng cao hiệu quả đầu tư công. UBND tỉnh xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác giải phóng mặt bằng. Nghiên cứu xây dựng chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, giao đất sạch đối với các dự án trọng điểm, quy mô lớn được khuyến khích thu hút đầu tư.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2020. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó vói thiên tai. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội và giữ vững những kết quả trong giáo dục; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân. Củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các lực lượng vũ trang nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống; chủ động nắm chắc tình hình và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, nhất là dịp tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo quy định tại Chỉ thị số 35- CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; HĐND, UBND các cấp cần phải thực hiện hiệu quả hơn, sáng tạo hơn, tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong việc cải cách hành chính. MTTQ và các đoàn thể cần tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế vui tươi thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019; Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020; Tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2019 và kế hoạch giao biên chế năm 2020 của tỉnh Thanh Hóa; Phương án sửa đổi một số quy định về cán bộ, công chức xã, người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách, chủ tịch hội đặc thù ở cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư do bố trí, sắp xếp theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24-4-2019 của Chính phủ; Chính sách hỗ trợ đối với công chức Trưởng Công an xã, thị trấn và người hoạt động không chuyên trách là Phó trưởng công an xã, thị trấn dôi dư do bố trí Công an chính quy về xã, thí trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Tờ trình xin ý kiến về chế độ hỗ trợ phụ cấp thu hút đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu kinh tế Nghị Sơn và các Khu công nghiệp; Tờ trình về việc đền nghị HĐND tỉnh quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách tỉnh theo quy định tại Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14; Danh mục dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất và rừng phòng hộ, rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh năm 2020; Bảng giá các loại định đất thời kỳ 2020-2024 tỉnh Thanh Hóa; Chính sách hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025; Chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Rà soát, bổ sung chính sách khen thưởng huyện, xã, thôn, bản trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025; Điều chỉnh bổ sung các quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh đã phê duyệt trước 1-1-2019; Điều chỉnh chỉ tiêu thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đã được HĐND tỉnh phê duyệt tại Nghị quyết số 44/2016/NQ- HĐND ngày 28-12-2016; Báo cáo xin ý kiến về hình thức đầu tư thực hiện dự án Xây dựng hệ thống nước thô chuỗi đô thị dọc quốc lộ 47, TP Thanh Hóa và vùng phụ cận; Tờ trình đề nghị tặng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Kết luận các nội dung nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất về chủ trương và giao cho Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh thẩm tra để trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]