(Baothanhhoa.vn) - Ngày 15 - 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thảo luận, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020

Ngày 15 - 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thảo luận, cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cho ý kiến vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với nội dung báo cáo đã nêu.

Theo đó, 9 tháng năm 2020 dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID - 19, nhưng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn đạt được kết quả tích cực. Nội bật là đã kiểm soát tốt dịch bệnh COVID - 19; thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID - 19 vưà duy trì, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng tăng khá so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản toàn ngành ước đạt 22.460 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ; công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, giá trị sản xuất tăng khá so với cùng kỳ, ước đạt 101.930 tỷ đồng, đạt 67,4% kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 21.218 tỷ đồng, bằng 73,2% dự toán và tăng 4,3% so với cùng kỳ; huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 94.573 tỷ đồng, bằng 60,2% kế hoạch, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Thanh Hóa là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô cấp tỉnh năm 2020 với số dự án và số vốn thu hút đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Đã trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với 34 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 15 tỷ USD. Đến ngày 25 - 9 - 2020 toàn tỉnh đã thu hút được 127 dự án đầu tư trực tiếp (13 dự án FDI), bằng 83,6% so với cùng kỳ; tổng số vốn đăng ký 17.880 tỷ đồng và 333 triệu USD (gấp 1,9 lần so với cùng kỳ).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định, các lực lượng vũ trang nắm chắc tình hình tuyến biên giới, trên biển và địa bàn trọng điểm, nhất là trong dịp lễ, tết, các sự kiện quan trọng; chủ động xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Đặc biệt, tỉnh đã đề xuất và được Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết 58-NQ/TW ngày 05 - 8 - 2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Thanh Hóa trong vùng và cả nước, có ý nghĩa quan trọng để tỉnh phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn mới.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, đã tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo khí thế mới để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo cũng nêu lên một số hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2020; Đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 14-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020

Đồng chí Lại Thế Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã góp ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; cho ý kiến vào Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2020

Đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: 9 tháng năm 2020 Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, đại dịch COVID-19 đã tác động đến nhiều ngành lĩnh vực. Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển, dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm năm 2020 của tỉnh đạt khoảng 5% đến 6%. Đây là kết quả tốt trong bối cảnh nhiều địa phương trong cả nước đạt thấp và có địa phương tăng trưởng âm.

Trên cơ sở các số liệu, chỉ tiêu được nêu trong báo cáo, đồng chí yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành tính toán lại về tổng giá trị sản xuất ở các lĩnh vực: Nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch... để có đánh giá một các khách quan, chính xác. Từ đó có các giải pháp trong lãnh đạo, điều hành nhằm thúc đẩy các lĩnh vực sản xuất phát triển trong những tháng cuối năm.

Đồng chí cũng thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu trong báo cáo. Đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đồng chí lưu ý từ nay đến cuối năm và quý I năm 2021 là thời gian thường phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, nhất là thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chính vì vậy, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang trong tỉnh cần phải tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng, khiếu kiện đông người; có các phương án để đảm bảo an ninh - trật tự tại các địa điểm tổ chức lễ khởi công, lễ khánh thành công trình chào mừng Đại hội.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, đồng chí yêu cầu các đồng chí được phân công cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm để việc tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX thành công tốt đẹp, tạo khí thế để Thanh Hóa tăng tốc phát triển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo Chương trình hành động và yêu cầu trên cơ sở ý kiến góp ý của các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu và chỉ đạo các sở, ngành liên quan khẩn trưởng hoàn chỉnh các dự thảo chương trình hành động.

Về Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ và cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí lưu ý: Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, nên các ngành được giao tham mưu cơ chế chính sách đặc thù, từng ngành, từng lĩnh vực phải bám sát vào các bộ, ngành, cơ quan chủ quản để xây dựng chính sách sát đúng và có tính khả thi.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]