(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Chiều 17-11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh và một số nội dung quan trọng được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội trình bày tờ trình dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh.

Dự thảo Đề án phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nêu lên quan điểm là nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện các giải pháp phát triển quan hệ lao động. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan quản lý Nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Phát triển quan hệ lao động phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Mục tiêu tổng quát của dự thảo Đề án là đến năm 2025, cơ bản xây dựng và đi vào vận hành hệ thống quan hệ lao động mới phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản mà Việt Nam đã cam kết đảm bảo quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; những quyền của người lao động, người sử dụng lao động trong quan hệ lao động được đảm bảo, giữ vững an ninh, trật tự xã hội.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao nội dung của dự thảo đề án được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình tại hội nghị và đề nghị đối với chỉ tiêu phấn đấu hằng năm kết nạp mới 30.000 đoàn viên công đoàn, thành lập mới từ 150 công đoàn cơ sở trở lên là cao, vì vậy trong dự thảo đề án cần phân tích làm rõ căn cứ để thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao đề án được chuẩn bị công phu, tuy nhiên trong từng phần của Đề án cần phải sắp xếp lại cho khoa học, từ ngữ cần ngắn gọn, xúc tích, rõ ý, dễ hiểu. Đồng thời đề nghị trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan soạn thảo hoàn thiện đề án.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Để thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3-9-2019 của Ban Bí thư (Khóa XII) và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh cần phải nhấn mạnh đến vai trò chủ trì của các cấp chính quyền; vai trò của Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp. Cùng với đó, ngoài vai trò của Liên đoàn Lao động tỉnh trong quan hệ lao động tại doanh nghiệp cần có sự phối hợp thực hiện của Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và các đoàn thể, huyện ủy, thị ủy, thành ủy… Việc tổ chức thực hiện cần phải quan tâm đến công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án sâu rộng đến các đối tượng phạm vi ảnh hưởng để đạt hiệu quả cao, nhằm phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phát huy được vai trò là người đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; nhận thức của các cấp, các ngành và của người lao động, người sử dụng lao động về quan hệ lao động từng bước được nâng lên; đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được cải thiện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh gồm: Tờ trình Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; cơ chế huy động và sử dụng nguồn vốn tín dụng, nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tờ trình về Quy định mức hỗ trợ công tác đào tạo lưu học sinh Lào theo Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào. Tờ trình về việc quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào dự thảo Đề án Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Kết luận về Quy định mức hỗ trợ công tác đào tạo lưu học sinh Lào theo Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Hủa Phăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cơ bản thống nhất với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và nêu rõ: Đây là thể hiện mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn. Việc ban hành chính sách hỗ trợ công tác đào tạo lưu học sinh Lào theo thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn là cần thiết, với tinh thần “giúp bạn như giúp mình”.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã cho ý kiến vào từng nội dung cụ thể và đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy hoàn chỉnh làm cơ sở để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh hoàn thiện lại tờ trình và dự thảo Nghị quyết để trình tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]