(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Ngày 16-12, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Lãnh đạo huyện Thọ Xuân trình bày Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.

Cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đánh giá cao Ban Chỉ đạo Đề án 558 của tỉnh đã chuẩn bị Đề án công phu, kỹ lưỡng, khoa học, chất lượng. Qua nghiên cứu Đề án và thực tế phát triển của Thọ Xuân 10 năm qua, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phân tích làm rõ những thành tựu đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế làm cản trở sự phát triển đi lên của Thọ Xuân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Để Thọ Xuân có những bước phát triển vững chắc trong tương lai, các ý kiến phát biểu đề nghị lãnh đạo huyện Thọ Xuân cần phải có đổi mới tư duy và đột phá mạnh mẽ; nhận thức đẩy đủ về tiềm năng, thế mạnh, khó khăn, thách thức, sự khác biệt nổi trội mà Thọ Xuân đang có. Từ đó có hướng đi và mục tiêu cụ thể cho việc xây dựng và phát triển để xây dựng đến năm 2030 trở thành thị xã.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Nhằm tạo điều kiện và động lực cho Thọ Xuân phát triển vững chắc các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Như vậy sẽ có tính tổng quát và rộng hơn so với đề xuất ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030 của Ban Chỉ đạo Đề án 558 tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao Ban Chỉ đạo Đề án 558 tỉnh, nhất là Huyện ủy Thọ Xuân đã có nhiều nỗ lực, cố gắng xây dựng Đề án công phu, nghiêm túc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao. Tuy nhiên, nhìn chung các nội dung trong Đề án, mà nhất dự thảo Nghị quyết vẫn còn dàn trải, cần nghiên cứu để rút ngắn lại cho phù hợp.

Qua các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Thọ Xuân là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời, quê hương của Anh hùng dân tộc Lê Hoàn, Lê Lợi và nhiều danh thần, võ tướng nổi tiếng. Thọ Xuân là cái nôi của phong trào cách mạng những năm 30 của thế kỷ trước; trong công cuộc kháng chiến, kiến quốc và những năm đầu của thời kỳ đổi mới Thọ Xuân là một trong những địa phương có nhiều phong trào thi đua dẫn đầu cả tỉnh và ở miền Bắc.

Trong 10 năm qua, nhất là 5 năm trở lại đây, được sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh, Thọ Xuân đã có sự phát triển về mọi mặt, kinh tế tăng trưởng ở mức độ cao, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,4 %; nông nghiệp phát triển khá, đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn gắn với ứng dụng công nghệ cao và chế biến. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, năm 2019 Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay huyện đang tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa - xã hội của huyện Thọ Xuân cũng có nhiều chuyển biến tiến bộ, chất lượng giáo dục của các cấp học, ngành học được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đồng tình với những tồn tại, hạn chế mà Đề án và các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ ra. Đồng thời, nhấn mạnh thêm những tồn tại, hạn chế tạo điểm nghẽn đến sự phát triển của Thọ Xuân đó là: Tiềm năng, thế mạnh để huyện Thọ Xuân phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ du lịch là rất lớn, nhưng những năm qua việc khai thác, phát huy chưa thực sự hiệu quả để đưa Thọ Xuân nói chung, nhất là ở khu vực Lam Sơn - Sao Vàng nói riêng trở thành trung tâm kinh tế động lực của tỉnh…

Quy mô kinh tế còn nhỏ, phát triển chưa bền vững, giá trị gia tăng vẫn còn thấp, năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh nhìn chung còn thấp... Công nghiệp dịch vụ phát triển chưa mạnh; công tác quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức; một số quy hoạch trên địa bàn chưa đồng bộ, còn chồng chéo. Quy hoạch và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp còn chậm, dở dang, khó thu hút đầu tư; tỷ lệ đô thị hóa còn thấp.

Văn hóa - xã hội có mặt chuyển biến còn chậm. Quốc phòng - an ninh còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định. Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền có thời điểm, có nơi, có lúc, có việc còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở chưa đổi mới theo kịp với sự phát triển chung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận nội dung Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân.

Về quan điểm của Đề án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đề án phải nêu rõ: Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, thuận lợi để phát triển huyện Thọ Xuân nhanh và bền vững. Trọng tâm là phát triển khu vực Lam Sơn - Sao Vàng trở thành trung tâm công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ hàng không và trung tâm hành chính mới của huyện Thọ Xuân trở thành động lực phát triển của tỉnh.

Thọ Xuân phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững, dựa trên các trụ cột gồm: Lấy nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao là đột phá; dịch vụ, nhất là dịch vụ hàng không và du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trên cơ sở đó phải bảo tồn, phát huy các giá trị về di sản văn hóa trên địa bàn phục vụ cho phát triển kinh tế -xã hội.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế liên quan đến vấn đề đất đai, quy hoạch… Qua đó, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động đa dạng và tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn, trọng tâm là khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, các di tích lịch sử, văn hóa để phát huy giá trị của di tích phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển đô thị; đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng trong hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giải quyết thật tốt các vấn đề về môi trường, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, đạt hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện, coi việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thọ Xuân.

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu của các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thống nhất mục tiêu của Đề án đó là: Xây dựng, phát triển huyện Thọ Xuân trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội động lực của tỉnh. Với nông nghiệp là nền tảng; công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao là đột phá; dịch vụ, nhất là dịch vụ hàng không và dịch vụ du lịch là mũi nhọn; có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà, bản sắc, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng - an ninh được bảo đảm vững chắc; tổ chức Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, phấn đấu trở thành thị xã trước năm 2030; đến năm 2045 thị xã Thọ Xuân là một đô thị giàu đẹp, văn minh và hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu cả tỉnh.

Về nhiệm vụ, giải pháp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dành thời gian để phân tích và cho ý kiến cụ thể vào từng nội dung trong Đề án nhằm tạo động lực thúc đẩy để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thọ Xuân khát vọng vươn lên. Đồng chí thống nhất Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân

Đồng chí Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa Phạm Văn Báu trình bày Đề án phát triển toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Đề án phát triển toàn diện Báo Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh xin ý kiến về một số nội dung góp ý quan trọng để tiếp tu hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045; tờ trình về Đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]