(Baothanhhoa.vn) - Ngày 2-1-2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Đề án xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy Thanh Hóa; Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy; Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa

Ngày 2-1-2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến vào Đề án xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy Thanh Hóa; Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy; Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy; Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa

Phối cảnh không gian trưng bày, phương án 3.

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đơn vị tư vấn thiết kế đã xây dựng cụ thể 3 phương án Phòng truyền thống thống Tỉnh ủy thành một địa chỉ đỏ, nơi để cán bộ, đảng viên đến nghiên cứu tìm hiểu về sự ra đời, quá trình hình thành, phát triển của Tỉnh ủy. Trong quá trình xây dựng Đề án, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan đã nghiên cứu, tìm hiểu các phòng truyền thống Tỉnh ủy Lai Châu, Tỉnh ủy Thái Nguyên; kinh nghiệm trưng bày ở di tích Ngã Ba Đồng Lộc, Truông Bồn và phương pháp trưng bày của một số nước trên thế giới. Từ đó xây dựng ý tưởng phòng truyền thống Tỉnh ủy đảm bảo tính lôgic, thẩm mỹ, khoa học và hiện đại; chú trọng tính toàn diện; làm nổi bật những sự kiện, những điểm mốc lớn, những thành tựu quan trọng khẳng định vị trí và vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy.

Sau khi nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào 3 phương án được đơn vị tư vấn đề xuất, kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến nêu rõ: Việc xây dựng phòng truyền thống Tỉnh ủy có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm tăng cường sự hiểu biết giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Tỉnh ủy tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trên lĩnh vực công tác. Việc xây dựng phòng truyền thống để ghi lại chặng đường hình thành và phát triển của Tỉnh ủy, cùng với sự đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ban, ngành Trung ương đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa. Để giữ gìn, phát huy giá trị các tư liệu, hình ảnh quý giá của Tỉnh ủy, đồng thời giới thiệu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh; các đoàn khách quốc tế, tỉnh bạn mỗi lần đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, nên việc xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy là rất cần thiết.

Trên cơ sở 3 phương án được đơn vị thiết kế đề xuất, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu khi triển khai xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy cần phải có phương án mở rộng, kết cấu phải đảm bảo vững chắc, xử lý kiến trúc và trưng bày phải hợp lý khoa học tạo sự liên hoàn, xuyên suốt được quá trình lịch sử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý việc xây dựng sa bàn là rất quan trọng, nên cần nghiên cứu kỹ và tham khảo thêm cách làm sa bàn ở một số quốc gia trên thế giới, để khi cán bộ, đảng viên đến tham quan sẽ có ấn tượng sâu sắc về quá trình lịch sử hình thành và phát triển của Tỉnh ủy. Về hình thức trưng bày, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất với phương án 3 và nêu rõ: Khi thực hiện công tác trưng bày cần phải ứng dụng công nghệ thông tin, xử lý tốt về kỹ thuật ánh sáng và màu sắc hợp lý để tạo ấn tượng sâu sắc; toàn bộ các hiện vật, tranh, ảnh phòng truyền thống phải thể hiện được không gian thống nhất, nên tham khảo các ý kiến của chuyên gia am hiểu về nghệ thuật sắp đặt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan hoàn thiện các thủ tục theo quy định Nhà nước, khẩn trương tiến hành thi công, chậm nhất ngày 15-7 -2020 phải hoàn thành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy; Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa

Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa.

Về mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị, cá nhân có liên quan hoàn thiện thủ tục đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan đến đối với tác phẩm mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào Đề án xây dựng Phòng truyền thống Tỉnh ủy; Mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trịnh Văn Chiến thống nhất chọn mẫu biểu tượng mã số 059 làm biểu tượng tỉnh Thanh Hóa, đồng thời nhấn mạnh: Việc chọn biểu tượng tỉnh Thanh Hóa được Thường vụ Tỉnh ủy xác định là việc rất hệ trọng, nên đã có lãnh đạo, chỉ đạo tại nhiều phiên họp, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng để tổ chức thi tuyển mẫu biểu tượng và lấy ý kiến đông đảo của nhân dân trong toàn tỉnh. Sau khi có lựa chọn mẫu biểu tượng mã số 059, Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện tính pháp lý về bản quyền tác giả và đã đảm bảo các yếu tố cần thiết. Thường vụ Tỉnh ủy quyết định lấy mẫu biểu tượng số 059 làm biểu tượng tỉnh Thanh Hóa. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục để trình HĐND tỉnh xem xét quyết định trong kỳ họp gần nhất.

Trước đó, ngày 19-11-2019, Cục bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho mẫu biểu tượng tỉnh Thanh Hóa, với loại hình Mỹ thuật ứng dụng cho tác giả Hồ Sỹ Khải.

Cùng tại hội nghị, các đồng chí Thường trực, Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào Kế hoạch hoạt động đối ngoại tỉnh Thanh Hóa năm 2020; Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020; Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng vđối với công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong tình hình mới.

Minh Hiếu

Tin liên quan:

Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]