(Baothanhhoa.vn) - baothanhhoa.vn

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ngọc Lặc duy trì tác phong nền nếp khi ra, vào đơn vị.

Xác định việc đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần củng cố, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Ngọc Lặc luôn quan tâm, triển khai có hiệu quả, góp phần cùng với đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ngọc Lặc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Để phong trào thi đua đi vào nền nếp và đạt hiệu quả cao, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đã giao cho các đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua, xác định rõ nội dung, hình thức, chỉ tiêu cụ thể sát với tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ chuyên môn; tổ chức ký kết thi đua giữa các đơn vị, cụm thi đua trong các đợt thi đua thường xuyên, cao điểm; gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Sau mỗi đợt thi đua, công tác tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được chú trọng, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong công tác chuyên môn. Các đơn vị, ban CHQS huyện luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đơn vị vững mạnh, đồng thời tập trung giải quyết, khắc phục những mặt còn hạn chế, những khâu còn yếu, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, có trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Trong công tác tổ chức huấn luyện cho lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ được quan tâm thường xuyên, chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng cao, đảm bảo yêu cầu đề ra. Hàng năm, ban CHQS huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc tổ chức tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. Tổ chức huấn luyện, tập huấn cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên theo đúng kế hoạch chương trình, quân số huấn luyện. Kết quả kiểm tra hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 75% - 80% đạt khá, giỏi. Ban CHQS huyện tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân, tự vệ, cơ động, trung đội, khẩu đội binh chủng chiến đấu, các tổ chức dân quân, tự vệ đảm bảo đúng kế hoạch nội dung chương trình. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội thông qua việc giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng đảm bảo chặt chẽ, kịp thời. Thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng trong các cơ quan, tổ chức và nhân dân.

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xác định rõ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, tạo cơ sở để tăng cường tiềm lực quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Quan điểm kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện luôn được quán triệt và thực hiện ngày càng có chiều sâu, hiệu quả ngay từ trong nhận thức của cán bộ chủ chốt, các cấp và cụ thể hóa trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và từng ngành. Trên cơ sở xây dựng xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, huyện đã chỉ đạo các địa phương gắn kết các kế hoạch xây dựng quy hoạch các cụm dân cư phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và phương án huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương. Xây dựng tiềm lực quốc phòng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ những năm qua đã được huyện Ngọc Lặc đặc biệt quan tâm thực hiện tốt.

Thời gian tới, Ban CHQS huyện Ngọc Lặc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Nâng cao chất lượng các lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên... Bên cạnh đó, ban CHQS huyện tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để phối hợp thực hiện tốt giữa kinh tế với quốc phòng; xây dựng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, thi đua quyết thắng, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nguyễn Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]