(Baothanhhoa.vn) - Nối tiếp những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung đã và đang hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm phát huy tổng hợp các nguồn lực xây dựng huyện Hà Trung phát triển nhanh, bền vững.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Hà Trung - dấu ấn một nhiệm kỳ

Bài cuối: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Bài cuối: Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

Mô hình trồng hoa huệ cho hiệu quả kinh tế cao của hộ gia đình anh Phạm Hùng Hiền, thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn.

Nối tiếp những thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hà Trung đã và đang hoạch định những đường hướng quan trọng nhằm phát huy tổng hợp các nguồn lực xây dựng huyện Hà Trung phát triển nhanh, bền vững.

Phấn đấu đến năm 2025 diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt 600 ha trở lên, 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), trong đó có 25% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 60 triệu đồng trở lên.

Nhìn nhận rõ hạn chế, yếu kém để khắc phục

Là đảng bộ được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện, Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ xã Hoạt Giang lần thứ nhất đã bám sát những chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đặc thù của địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đồng chí Vũ Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy xã Hoạt Giang, cho biết: Là xã mới sáp nhập, vì vậy, có đánh giá khách quan, chính xác hạn chế, yếu kém mới rút ra được bài học thiết thực cho nhiệm kỳ tới. Vì thế, bên cạnh việc khẳng định thành tích đạt được, các ý kiến thảo luận tại đại hội đã chỉ rõ những vấn đề còn yếu, như: Lãnh đạo phát triển kinh tế chưa có tính đột phá, chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương; việc ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật thiếu tính đồng bộ, chưa có mô hình điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình, bản văn hóa chưa được chú trọng đúng mức; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều phức tạp; tình trạng khiếu kiện, đơn, thư vượt cấp của công dân vẫn còn... Với phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025 đảng bộ đề ra 3 chương trình trọng tâm, phấn đấu năm 2025 thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng; sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt 5.232 tấn, tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm tăng 5%, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 1%; có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hà Trung khóa XXI chỉ rõ, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, còn 2 chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội (tỷ lệ đô thị hóa; tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh) không hoàn thành. Việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm, quy mô còn nhỏ. Một số dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều sản phẩm chủ lực khẳng định thương hiệu hàng hóa trên thị trường. Phong trào toàn dân chung sức xây dựng NTM ở một số xã, thôn hiệu quả chưa cao; số tiêu chí tăng chậm, chất lượng thấp. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng ở một số xã, thị trấn chưa tốt, còn để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Đất đai, tài nguyên khoáng sản; việc phát hiện, xử lý các vụ vi phạm chưa kịp thời. Xử lý việc cấp đất trái thẩm quyền chậm, gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác vệ sinh môi trường ở một số đơn vị chưa thực sự có chuyển biến rõ nét...

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chất lượng tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa cao. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có mặt còn hạn chế, chưa có nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong học tập và làm theo Bác. Việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên ở một số vụ việc chưa kịp thời; chỉ đạo, điều hành của chính quyền ở một số cơ sở chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao...

Nghiêm túc chỉ ra nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, huyện cũng rút ra 5 bài học kinh nghiệm để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Theo đồng chí Nguyễn Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, việc chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiệm kỳ 2015-2020 của Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI sẽ là cơ sở để Đảng bộ huyện xác định các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 sát đúng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Vững tin vào nhiệm kỳ mới

Mỗi một nhiệm kỳ đại hội là một chặng đường, một mốc son đánh dấu sự trưởng thành, phát triển đi lên. Trong 5 năm qua (2015-2020), Đảng bộ huyện Hà Trung đã phát huy sự đoàn kết thống nhất, tập trung trí tuệ, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của địa phương, phát huy nội lực, tranh thủ nguồn lực đầu tư từ bên ngoài; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 25/27 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra.

Mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, đặt ra là: Phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững. Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương tích tụ, tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao hoặc theo hướng công nghệ cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phát triển mạnh công nghiệp, dịch vụ có tiềm năng, thế mạnh và công nghệ hiện đại, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế du lịch. Gắn phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội; bảo vệ tài nguyên môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống Nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Phát huy tổng hợp các nguồn lực, xây dựng Hà Trung phát triển nhanh và bền vững.

Theo kế hoạch, dự kiến giai đoạn 2020-2025, với phương châm hành động: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, huyện Hà Trung phấn đấu hoàn thành 27 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung vào 5 chương trình trọng tâm về: Phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; phát triển đô thị; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế giai đoạn 2020-2025 và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ tới là: Phát triển nhanh, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung vào hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng các cụm công nghiệp và hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn các nhà đầu tư vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện và nâng cao năng lực ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đại hội quyết định.

Theo Bí thư Huyện ủy Hà Trung Trần Duy Bình, để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, chương trình nghị quyết, trong Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Hà Trung lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo nhiều lần, theo đó đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, cụ thể, trong đó trọng tâm sẽ phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện, đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hình thành các vùng, các sản phẩm chất lượng cao; phát huy hiệu quả kinh tế trang trại. Tiếp tục khuyến khích phát triển mạnh các ngành công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tiếp tục duy trì các ngành sản xuất có lợi thế và thu hút nhiều lao động. Phát triển mạnh các loại dịch vụ theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả, nhất là dịch vụ có thế mạnh như dịch vụ thương mại, tài chính, vận tải, du lịch, chú trọng dịch vụ đời sống tại các khu di tích lịch sử, các cụm công nghiệp có số lượng lớn lao động tham gia. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, tranh thủ ngoại lực, phát huy tối đa nội lực để huy động vốn cho đầu tư phát triển. Quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm...

Tuy vậy, đây đều là những mục tiêu, định hướng lâu dài, còn trước mắt, trong những tháng còn lại của năm 2020, toàn huyện ra sức phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của năm 2020 và cả giai đoạn 2015-2020. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đưa vào sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Duy trì bền vững và nâng cao hiệu quả các tiêu chí huyện NTM và các tiêu chí NTM ở các xã. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, công trình có tính kết nối, tác động lan tỏa. Đẩy mạnh phục hồi các hoạt động dịch vụ thương mại đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng, các hoạt động du lịch gắn với các khu di tích lịch sử. Tăng cường quản lý các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật. Tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai, không để xảy ra các trường hợp vi phạm Luật Đất đai, Luật Khoáng sản; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]