(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội và đã có nhiều chuyển biến; chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục nằm trong tốp đầu của tỉnh; chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội ngày càng tốt hơn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Bỉm Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Bài 2: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực văn hóa – xã hội

Bài 2: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực văn hóa – xã hội

Cô và trò Trường Tiểu học Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Trong những năm qua, thị xã Bỉm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa - xã hội và đã có nhiều chuyển biến; chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục nằm trong tốp đầu của tỉnh; chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và thực hiện chính sách an sinh xã hội ngày càng tốt hơn.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được duy trì và nâng cao. Chất lượng phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS đạt mức độ 3. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp THPT hàng năm đạt trên 99%; thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng đạt trên 74%. Mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất của các trường học được quan tâm đầu tư và ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 81,48%, tăng 11,11% so với đầu nhiệm kỳ, đạt 90,53% mục tiêu đại hội. Tuyển sinh trung cấp và sơ cấp nghề 2.353 học sinh, đạt 92% chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm đạt 96%. Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao có nhiều chuyển biến tích cực; xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thị xã quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền bảo đảm thường xuyên, liên tục; thị xã quan tâm dành nguồn lực đầu tư và kêu gọi xã hội hóa đầu tư các thiết chế văn hóa thể thao ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đến nay, đã có 3 phường đạt danh hiệu phường văn minh đô thị; 27 khu phố đạt danh hiệu khu phố văn minh đô thị; 41 cơ quan, đơn vị, trường học, 8 doanh nghiệp, 2 nơi công cộng, 14 tuyến đường đạt chuẩn về văn minh đô thị. Công tác bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích luôn được thị xã quan tâm thực hiện và quản lý chặt chẽ các lễ hội truyền thống trên địa bàn, phát huy tốt giá trị các di tích và ý nghĩa lịch sử văn hóa. Hàng năm, thị xã tổ chức các lễ hội truyền thống trên địa bàn đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Đồng thời, thông qua các hoạt động tổ chức lễ hội nhằm nêu cao tinh thần gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa phong phú lành mạnh và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc; tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu với du khách về tiềm năng, thế mạnh của thị xã, nhằm thu hút đầu tư, thu hút khách du lịch. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển mạnh mẽ, các cơ sở tập luyện thể dục thể thao cơ bản đã phát huy tác dụng và đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tập luyện thể dục thể thao của người dân thị xã. Đi đôi với đó, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được thị xã quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt; chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số trạm y tế xã, phường đã được đầu tư mới về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế; đến nay, có 7/7 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn II đến năm 2020. Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn đã được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao. Bệnh viện tư nhân đa khoa ACA được nâng cấp với quy mô 180 giường bệnh; chất lượng hoạt động của các phòng khám được nâng cao góp phần bảo đảm công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn, giảm tải cho cơ sở y tế công lập. Chương trình tiêm chủng mở rộng luôn được duy trì, bảo đảm chất lượng; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 7 loại vắc-xin đạt 98%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 8%. Hoạt động truyền thông dân số được duy trì thường xuyên, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 dưới 1,53%. Công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là phòng chống dịch COVID-19 đã được thị xã triển khai quyết liệt theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đi đôi với đó, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đã được các cấp, các ban, ngành của thị xã quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, nhận thức của người dân được nâng cao. Thị xã đã xây dựng được 7 chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn, 5/5 chợ an toàn thực phẩm, 11 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, 30/30 bếp ăn tập thể bảo đảm an toàn thực phẩm; 10 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ đáp ứng quy định về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; 7/7 xã, phường đạt tiêu chuẩn về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, thị xã Bỉm Sơn tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong hệ thống trường học, duy trì và phát triển thành tích giáo dục mũi nhọn. Thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp; tập trung đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên gắn với thực hiện đổi mới chương trình giáo dục mầm non, đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Phấn đấu tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT bằng hoặc cao hơn mức bình quân cả nước. Tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng bình quân hàng năm đạt trên 75%. Hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao; nâng cao chất lượng xây dựng, thực hiện “nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” tiếp tục được tăng cường. Chỉ đạo thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các lĩnh vực văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 33–NQ/TW (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị 27-CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 14–4-2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền. Chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh hợp tác, liên doanh, liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy du lịch phát triển. Đẩy mạnh phong trào luyện tập thể dục thể thao trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ người tham gia luyện tập thể dục thường xuyên đạt 60%, số hộ gia đình đạt gia đình thể thao 47%. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân và nâng cao năng lực phòng chống dịch bệnh, tránh bùng phát và lây lan trong cộng đồng. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh để mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Đầu tư trang thiết bị y tế tiên tiến cho bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế, các trạm y tế xã, phường. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý Nhà nước đối với các hoạt động y, dược tư nhân và các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân. Thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, nhất là lao động ở nông thôn; phấn đấu tỷ lệ lao động được đào tạo nghề đạt từ 80% trở lên. Tích cực tuyên truyền, vận động tăng nhanh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện; thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chính sách hỗ trợ giảm nghèo; ưu tiên lồng ghép với hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm để góp phần ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách pháp luật về trẻ em, pháp luật bình đẳng giới.

Xuân Hùng


Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]