(Baothanhhoa.vn) - Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua phân loại đánh giá sẽ chỉ ra những, hạn chế, yếu kém, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ. Đây cũng là căn cứ quan trọng để thực hiện tốt công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bài 2: Khắc phục, sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm

Công tác đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đảng viên được xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Qua phân loại đánh giá sẽ chỉ ra những, hạn chế, yếu kém, đề ra chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCSĐ. Đây cũng là căn cứ quan trọng để thực hiện tốt công tác cán bộ, thi đua, khen thưởng.

Cán bộ xã Quảng Lĩnh (Quảng Xương) thường xuyên thăm, kiểm tra đồng ruộng. Quốc Hương

Đề ra các giải pháp khắc phục

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khắc phục yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm của tập thể và cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ban thường vụ huyện ủy (BTVHU) các huyện đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các TCCSĐ trực thuộc xây dựng kế hoạch khắc phục. Nhìn chung nội dung các kế hoạch khắc phục của tập thể và cá nhân đã bám sát yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định các nhóm hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm điểm. Trong từng nội dung hạn chế, yếu kém đã đề ra giải pháp khắc phục và thời gian thực hiện; phân công trách nhiệm tập thể, cá nhân phụ trách, đồng thời, yêu cầu từng đồng chí ủy viên BTVHU xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm cá nhân gắn trách nhiệm với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Ngay sau kiểm điểm đánh giá tổ chức phân loại TCCSĐ và đảng viên năm 2017, Đảng bộ xã Cẩm Tân (Cẩm Thủy) đã chỉ đạo và tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục triệt để những tồn tại. Bí thư Đảng ủy xã Kiều Văn Sơn cho biết: Thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 gắn với kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế để bàn bạc thống nhất đưa ra các giải pháp khắc phục. Một số tồn tại, hạn chế mà đảng bộ xã chỉ ra để tập trung khắc phục ngay, như: Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ dẫn đến năng suất cây trồng thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao, có chi bộ chưa nghiêm túc trong sinh hoạt... Để khắc phục tồn tại, hạn chế, ngay trong những ngày đầu năm 2018, xã đã chỉ đạo HTX nông nghiệp và các thôn đấu mối, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, nhất là trên diện tích đất màu. Các giải pháp tăng cường nắm địa bàn, nắm tình hình an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến nhân dân đang được xã tập trung triển khai. Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc những vấn đề liên quan đến phong cách, lề lối làm việc, việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; việc quản lý, giáo dục đảng viên nơi công tác, nơi cư trú; công tác quy hoạch cán bộ cơ sở và những vấn đề dư luận quần chúng quan tâm.

Sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình, Đảng ủy xã Lam Sơn (Ngọc Lặc) đã tập trung khắc phục 4 nội dung hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Trong đó, chỉ đạo quyết liệt công tác tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với quy hoạch các vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi tập trung. Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia chương trình xuất khẩu lao động, tạo việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Nguyễn Quốc Minh, bí thư đảng ủy xã cho biết: Nổi bật nhất trong việc khắc phục yếu kém, khuyết điểm là trong công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội, nâng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), đã có chuyển biến tích cực. Xã đã thành lập ban chỉ đạo, phân công từng đồng chí đảng ủy viên phụ trách địa bàn, rà soát hộ, phân loại đối tượng, giao trách nhiệm cho các đoàn thể, thôn, với tinh thần vào cuộc thật sự. Vận động những người đã mua BHYT tuyên truyền về tác dụng, lợi ích của việc tham gia BHYT khi chẳng may mình ốm đau phải đi viện dài ngày. Đến nay tỷ lệ người có thẻ BHYT đạt hơn 86%. Trong việc cưới, việc tang, bà con đã có ý thức tiết kiệm, không tổ chức ăn uống nhiều ngày, linh đình, không sử dụng thuốc lá tiếp khách.

Những chuyển biến tích cực

Trên cơ sở những hạn chế, yếu kém được chỉ ra trong Báo cáo 64-BC/TU của Tỉnh ủy, BTVHU Quảng Xương đã nghiêm túc tự liên hệ vào đơn vị mình, tiếp thu rút kinh nghiệm; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém. Chỉ rõ nội dung, địa chỉ, phân công trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân; tăng cường đôn đốc, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Do vậy, đã có nhiều nội dung đã được các cấp ủy chỉ đạo khắc phục có hiệu quả. Nổi bật trong việc khắc phục hạn chế, yếu kém kéo dài nhiều năm qua là BTVHU đã chỉ đạo UBND huyện giải quyết dứt điểm tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Nhiều năm trước đây, huyện Quảng Xương thiếu giáo viên tiểu học, mầm non, thừa giáo viên THCS, nhất là giáo viên các môn xã hội và các môn đặc thù. Thực hiện Quyết định 3678/2011 của UBND tỉnh, BTVHU giao UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp đồng ở 3 cấp học, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện luân chuyển 160 cán bộ, giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, từ THCS xuống tiểu học, qua đó đã khắc phục cơ bản tình trạng không đồng bộ về cơ cấu chuyên môn. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản với tổng số tiền 85 tỷ đồng, BTVHU chỉ đạo các cơ quan chức năng, các xã, thị trấn huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, phối hợp với các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình để rút ngắn thời gian trả nợ... Đến nay, các xã giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản được 50%, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Về tình trạng lao động ra nước ngoài trái phép, BTVHU đã ban hành Chỉ thị 30 để tăng cường sự lãnh đạo ngăn chặn, phòng ngừa tình trạng công dân xuất cảnh đi lao động trái phép tại Trung Quốc. Với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành trong huyện, đến nay, tình trạng công dân sang Trung Quốc lao động trái phép được hạn chế, không còn diễn biến phức tạp; trong đó xã Quảng Nham là đơn vị tiêu biểu trong việc thực hiện.

Mặc dù có khá nhiều thuận lợi về phát triển kinh tế nhưng trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Hải Vân (Như Thanh) lại gặp khá nhiều khó khăn. Để chỉ rõ nguyên nhân, đảng ủy xã chỉ đạo toàn đảng bộ tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); từng cán bộ, đảng viên đến cấp ủy chi bộ tự đối chiếu và liên hệ với những biểu hiện suy thoái để tìm ra nguyên nhân. Sau kiểm điểm, đảng ủy xã xác định vấn đề căn cốt là do năng lực lãnh đạo, vận động quần chúng trong hệ thống chính trị yếu, đảng viên chưa gương mẫu đi đầu. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy, UBND xã Hải Vân chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các chi bộ thôn đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của xây dựng nông thôn mới đến quần chúng nhân dân thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ và hệ thống loa truyền thanh thôn. Đồng thời, phân công các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã phối hợp các thôn triển khai đánh giá nội dung các tiêu chí nông thôn mới của từng thôn; chỉ đạo các thôn lấy ý kiến đóng góp của nhân dân từ khâu quy hoạch đến việc thực hiện từng tiêu chí. UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể việc nào nhân dân cần làm, việc nào Nhà nước hỗ trợ và tiêu chí nào ưu tiên làm trước, tiêu chí nào làm sau. Cùng với đó, công khai các khoản đóng góp của nhân dân, nguồn vốn địa phương, huyện, tỉnh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để người dân nắm rõ. Đảng ủy xã quán triệt đến các chi bộ phải phát huy vai trò bí thư chi bộ và cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Qua tuyên truyền, vận động, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, đóng góp gần 21 tỷ đồng (chiếm 26% vốn đầu tư) và hàng chục nghìn ngày công để hoàn thành gần 28 km đường bê tông thôn xóm, 7 nhà văn hóa tại 7 thôn. Từ chỗ là đơn vị yếu kém, Đảng bộ và nhân dân xã Hải Vân đã bứt phá, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 1 năm so với kế hoạch.

Có thể thấy, việc kiểm điểm cuối năm để đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên thẳng thắn, không né tránh hạn chế, tồn tại theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và sự cầu thị, củng cố, khắc phục có trọng tâm, trọng điểm đã giúp các tổ chức đảng nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện ở cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Quốc Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]