(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 18/5 khẳng định thương vụ mua các hệ thống tên lửa S-400 từ Nga là một thỏa thuận đã được hoàn thành, đồng thời cho biết Ankara cũng sẽ hợp tác với Moskva sản xuất các hệ thống phòng thủ S-500.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w6Dhu5PhurXhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnhu7bhu5nhu7fhu6Fq4bqx4bqh4bu24buT4bup4bq3UeG7k+G7neG6t+G7nuG6qOG6t+G7tW7hurfhu5N2eeG6t+G7t8SR4buL4bq34bq04but4buZ4bq3UeG7kWThurfhu7Xhurlx4bq34bqk4bu5ZuG7t+G6t+G7k+G7jeG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5Hhurfhu7dvceG6t+G7oeG6tmThurfhu7Qt4bqt4bqz4bqzw6Av4buT4bq14bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buSamThu4nhurHhuqHhu7bhu6lx4buR4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7tuG7k+G7qeG6t1Hhu5Phu53hurfhu57huqjhurfhu7Zk4bqm4bqm4buZeeG6t0rhu7Phu4ly4buRZHHhurdx4buRZeG6puG6t+G6tWIv4bqt4bq34buf4buT4buHceG7keG6t8SpxqFx4buT4bq34bu34buTw4Phu7Fx4buR4bq34bq0w4Dhurdw4bu5ZOG6t+G7i8SR4buL4bq34buT4buN4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t+G7tC3huqfhurPhurPhurfhu7fhuq7hurdR4buRZOG6t+G7oWXhurdwxrDhu7fhurfhu7fhu5PDumThurfhu7fhu5Phu7loceG6t8Sp4bq74bq3xKnDg3bhu4vhurfhu5NyZXHhurfhu7fhu5NlceG7kzfhurfEqcWpceG7keG6t+G7t+G7k+G7r+G7meG6t+G7i+G7k3LhurfDrOG7mcOz4bu34bq3RHHhu59k4buzZOG6t+G7i+G6onHhu5Hhurfhu7Vu4bq34buTdnnhurfhu7fEkeG7i+G6t+G6tOG7reG7meG6t1By4bu14buf4bq0ZOG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq34buLxJHhu4vhurfhu5Phu43hurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq3eeG7k3Rx4buR4bq34bu34buT4bqg4bq34bu0LeG6reG6s+G6szjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54buKZHnhu7fhu5lyceG6seG6ocOg4buZcOG7keG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqx4buLcOG7tS154buTcuG7t3LhurHhurfhu7Xhu7fhuqbhu6FqIOG6seG7ieG7meG7tXnhu6Fk4bqmNeG6t8Os4buhcuG7i+G7nzbhurdwZOG7s+G7keG7mXEt4buhasO04bu3NeG6t2Thu7nhu7dyNuG6t3Bk4buz4buR4buZcS3hu7Phu5nhu5Hhu5Phu7c14bq3ZOG7ueG7t3I24bqx4bq34bu34buZ4bu34buhaiDhurHhu7bhu5Phu6nhurdR4buT4bud4bq34bue4bqo4bq34bu1buG6t+G7k3Z54bq34bu3xJHhu4vhurfhurThu63hu5nhurdR4buRZOG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq34buT4buN4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t+G7tC3huq3hurPhurPhurfhu5Phu5dx4buT4bq34bq5ceG7k+G6t+G6teG6seG6t+G7teG7s+G7iyDhurEvL+G7i+G7iXE4w6xkcuG7t+G7k2Rx4buT4buTcmQ44bq0cS/hu4lq4bu14buf4bu3cnkvcWrDguG7tS/hurVj4bq1Yy/hurXhuqti4buJ4bqz4bq14bqn4bqnYsOiY+G7t2Jj4bqtYuG7oeG6tTjhu6N54buR4bqx4bq3ZOG7oeG7tyDhurHhu7bhu5Phu6nhurdR4buT4bud4bq34bue4bqo4bq34bu1buG6t+G7k3Z54bq34bu3xJHhu4vhurfhurThu63hu5nhurdR4buRZOG6t+G7teG6uXHhurfhuqThu7lm4bu34bq34buT4buN4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t+G7tC3huq3hurPhurPhurHhurfhu4lk4bu3ZC154buTcuG7t3ItcuG7s+G7meG7keG7mXFk4buhLeG7teG7s+G7iyDhurHhu5Phu7fhu7d54bu1NS8v4buL4buJceG7mXDhu5E44bq04buZauG7t3FkcHnhu6Hhu7nhu7U44bq0cS/hu7fhuqnDouG6sy/hu7l54buhcmThu4lq4buJL+G7k3Lhu7dxcXovw6LhurPhurVjX+G6s+G6rV/hurVjL+G7t+G7t+G6pOG6tHFf4bu14bqt4bqz4bqzOOG7o3nhu5HhurHhurcv4bqh4buS4buN4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t+G7tC3huq3hurPhurPhurfhu4vhuqBk4bq3UeG7kWQ44bq3YeG6uHHhu5M14bq34bu2ROG7tOG7tC/hu7bhu7YoLlHDocOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu57Ds+G6t+G7k3LDqeG7i+G7k+G6t+G7i+G6oGThurfhu7bhu5Phu6nhurdR4buT4bud4bq34bue4bqo4bq3cOG7uWThurfhu4vEkeG7i+G6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t3nhu5N0ceG7keG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu7Qt4bqn4bqz4bqz4bq34buL4bqgZOG6t1Hhu5Fk4bq34buhZeG6t3Hhu5Hhu7nhuqZvceG6t3Hhu5Phu4Vx4bq34buf4buT4buZw7Nx4bq3w73hu7lkceG6t+G7k+G7jeG6t+G7i+G6oGThurdxw4Phu63hu4vhurdxZeG6puG6t+G6tOG7reG7meG6t1BD4bq34bu34buzd+G6t3FvceG6t+G7i+G6vXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu4dx4buROMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqEhZOG7teG7k+G7mXHhu5Hhu7dyceG6t8Sp4bq74bq3ceG7k+G7mcOy4bu54bq34buhZ3Hhurfhu4vhurlx4buT4bq3w6zEkXLhurfhurThu5nhu43hu4vhurdEceG7n2Thu7Nk4bq34bu34buV4buL4buT4bq34buTdnnhurfhu4vhu6Vx4buR4bq3ceG7keG7k+G7jeG6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t+G7i+G6oGThurdR4buRZOG6t+G7i8OBceG7keG6t+G7i8SR4buL4bq3cMSR4bqm4bq3w6xk4bqm4bq34buL4buT4buZw7Nx4bq3xKlm4bu54bq34buL4bqgZOG6t1BD4bq34bu1buG6t+G7keG7heG6puG6t+G7s2Thurdw4bun4buZ4bq3xKlq4bq34buJdWThurfhu4vhu5Ny4bq3w5Qt4bql4bqt4bq34bq0ZeG6t3Dhu6fhu5nhurdx4buR4bu54bqm4bq34buT4buZ4buPcOG6t+G7i+G7k3Lhurdxw7Jx4bq3w73hu7nhu6fhu4vhurd54buTdHHhu5Hhurd54buTw4Phu7Fx4buR4bq34bu24buF4bqmOOG6tyFk4bu14buT4buZceG7keG7t3Jx4bq34buL4bq5ceG7k+G6t8OsxJFy4bq3RHHhu59k4buzZOG6t+G7i3Phurfhu7fhu5Phu4/hurfEqeG7p+G7meG6t3Dhu4Hhu7fhurfhurThu63hu5nhurfhu4vEkeG7i+G6t8Os4buZ4buNceG6t3nhu5PEkXnhurfhu7fhu7Phuq5x4buR4bq3eeG7k8Op4bu34bq34buh4buZb3HhurfDveG7uWRx4bq34bu34but4buZ4bq34bq0ZnHhurfEqcOy4bq3cWXhuqY4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oVnhu5PEkeG7t+G6t8Os4buZ4buP4bu54bq34bu34buzw4Phu63hu4vhurfhu4vEkeG7i+G6t+G7teG7mXHhu5PhurfhurThu5lvceG6t8Spw6nhu5nhurfhu5N14buL4bq34bu3w6nhu5nhurfhu7fhu5NlceG7k+G6t3nhu5Phu6fhurfhu5jhu7Xhu7dkccOs4bu54buhN+G6t+G7tuG7qXHhu5Hhurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq3SuG7s+G7iXLhu5FkceG6t3Hhu5NmceG6t3DDqXHhu5Phurfhu7bhu5Phu6nhurdR4buT4bud4bq34bue4bqo4bq3xKnhurvhurfhu7fhu5nDs3Hhurfhu5NlceG7k+G6t+G7i+G7pXHhu5Hhurfhu7fEkeG7i+G6t+G7n0Phurfhu7fhu5Phu7lo4bu34bq34bq0ZeG6t3Hhu5NoceG6t+G7t+G7k2bhuqbhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34bu3xalx4bq34bu3w6nhu5nhurdx4buT4bqyceG7keG6t+G6tGZx4bq3xKnDsuG6t3Hhu5PDg+G6t8O94bu5ZHHhurdx4buRw6nhu5nhurfhu4vhuqBk4bq3UEM4w6AveeG6ocOgeeG6t+G7i+G7oWThu7Xhu7Ug4bqxecOMcuG7ieG6puG6seG6oeG7pHHhu5HhurdK4buz4buJcuG7kWRx4bq3cXPhu5k14bq34oCc4buSdeG6t2FQQ8Oh4bq3xKlkceG7keG6t+G7i+G7k+G7ueG6psOyceG6t8O94bu54bq54bq3w6xzceG7keG6t+G6pOG7uXHhu5HhurfDveG7uWRx4buT4bq34buf4buT4bu54bq34bq04bqw4buL4bq34bu34buz4bu5ceG7keG6t+G7t+G7hXA34bq34buL4buTcuG6t+G7t+G7k2bhuqbhurdwxrDhu7fhurfhurRl4buZ4bq34bu14bqw4bq3cOG7mcO1ceG6t+G7i8ODeHHhu5E44bq3UeG7k8ODceG7keG6t+G7teG7rXDhurdw4bu5xrBx4bq34buR4buX4bq34buL4buTQXHhu5Hhurfhu7dk4bq34bu1buG6t3Hhu5NoceG6t8Spw4N24buL4bq3ceG7k+G6snHhu5Hhurfhu4vhu5Phu5nDs+G7i+G6t8OULeG6peG6rTjhurcu4buZ4buN4buL4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8OsZXHhurfhu5Hhu5lkcuG6t8OULeG6peG6reG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurd54buT4bq54buZ4bq34buhZeG6t3DGsOG7t+G6t+G7oeG6sGThurfhu4vhu5N1cTjhurHDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4bu24buT4bup4bq3UeG7k+G7neG6t+G7nuG6qOG6t3Hhu5Phu5nDsuG7ueG6t+G7oWdx4bq34bu34bu54bqmb3HhurfDrOG7p+G6t+G7tW7hurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq34bu34bqu4bq3w6zDuuG6t+G7n8Oz4bq34buTcsOp4buL4buT4bq3cOG7uWThurfhu5Phu43hurfhu7fhu5Phu6dx4buR4bq34bu0LeG6p+G6s+G6s+G6t+G6tGXhurfhu6Hhu6Xhurfhu5NlceG7keG6t8SpZ+G7ueG6t+G7t+G7mW9x4bq34bu1buG6t8Spw4N24buL4bq3xKnDg2Thurfhu7fhu63hu5nhurdxw4Phu63hu4vhurdxZeG6puG6t+G6tGVy4bq34bu34buTxJFx4buR4bq34bqrL8Oi4bqz4bq1YzjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqhWeG7k+G7lWThurfhu7bhu5Phu6nhurdR4buT4bud4bq34bue4bqo4bq34buL4bqiceG7keG6t+G7n+G7k+G7h3Hhu5HhurfEqcahceG7k+G6t3HDs+G7ueG6t1BD4bq34buf4buT4bulceG7keG6t8OsZXHhurfhu5Hhu5lkcuG6t8OULeG6peG6reG6t+G6tGXhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3w6zEkXHhurfhu7dvceG6t+G7oeG6tmThurd54buTdHHhu5Hhurfhu5/hu5Phu6Vx4buR4bq3WWThu7fhu7Phu5ly4bu34bq3N+G6t0Rx4bufZOG7s2Thurfhu4tz4bq34bu34buT4buP4bq34bu34buXcOG6t+G7n+G7mcOzcOG6t+G7i8SR4buL4bq34buhcsOp4buZ4bq34bq04bqi4bq34buf4buT4buV4bq34bu34buTZOG6puG6t+G7t+G7k8OzN+G6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3xKlz4bq34buLc+G6t3DDreG7ueG6t3DEkeG6puG6t8OsZOG6puG6t+G7t2Vx4buR4bq34buT4buXceG7k+G6t+G7t+G7k8Oz4bq34buT4buN4bq34bu34buTxILhurfhuq3hurfhu7Thu7kt4bqt4bqr4bq34bq0ZeG6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t3nhu5N0ceG7keG6t+G7n+G7k+G7pXHhu5Hhurfhu7Qt4bqt4bqz4bqz4bq34buL4bqgZOG6t1Hhu5FkOMOgL3nhuqHDoHnhurfhu4vhu6Fk4bu14bu1IOG6sXnDjHLhu4nhuqbhurHhuqHhu5LFqeG7meG6t+G7t+G7k8SRceG7keG6t8OMZOG6t+G6tOG6rmThurfDveG7uWQ34bq34bu24bupceG7keG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5HhurdK4buz4buJcuG7kWRx4bq34bu34bquceG7keG6t8Spw7Lhurfhu4toeeG6t+G7n+G7k+G6ueG6t3Hhur1x4buR4bq34bu24buT4bup4bq3UeG7k+G7neG6t+G7nuG6qOG6t+G7teG7g3Hhurfhu7VlceG7keG6t+G6pGpw4bq34bqka+G7t+G6t3Dhu7lk4bq34bu3b3Hhurfhu6HhurZk4bq34bu0LeG6reG6s+G6s+G6t+G7i+G6oGThurdR4buRZDjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF5w4xy4buJ4bqm4bqx4bqh4buS4buN4bq34bu34buT4bunceG7keG6t+G7t29x4bq34buh4bq2ZOG6t+G7tC3huq3hurPhurPhurfhu4vhuqBk4bq3UeG7kWThurfhu5Phu5nhu41x4bq34bq0w61x4bq3xKlkceG7keG6t+G7t+G7s3Jx4buR4bq3w73hu7nEkeG6t+G7t+G7s+G7l3Hhu5Phurd54buTxJHhu7fhurfhu7fhu7Phu5nhu49xOOG6t+G7isSR4buL4bq34bu34buT4bulceG7keG6t+G7teG7p+G6t+G7i+G6oGThurfhu7Qt4bqt4bqz4bqz4bq34buL4buTw4Nk4bq3xKnDg3bhu4vhurfhu4vhu6Vx4buR4bq3w6zhu6fhurfhu7VyceG7keG6t+G7t+G7k2py4bq34bu34buz4bu54bqmw7Jx4bq34bu34buT4bulceG7keG6t1Hhu5FkN+G6t+G7k+G7jeG6t+G7t+G7k+G7p3Hhu5Hhurfhu7dvceG6t+G7oeG6tmThurdxZeG6puG6t+G7i3Phurfhu5/hu5Phurnhurdx4bq9ceG7keG6t+G7t+G7mW/hu7nhurfhu4nhu5nhu43hu7fhurdww4Dhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq34bu34bqu4bq34buf4buTcuG6uXHhu5Hhurfhu4vEkeG7i+G7k+G6t+G6qeG6s+G6s+G7n3A34bq34buLc+G6t+G7t+G7k+G7j+G6t8OsxJFw4bq34bq0ZeG6t+G7t2Zx4bq34buL4bulceG7keG6t+G7i8OBceG7keG6t+G7oUHhu4vhurfhurXhurPhurdww4Dhu4vhurfhu7fhu5lv4bu54bq3xKnDqXHhurfEqcOpcuG6t+G7ieG7meG6t+G7i+G7k+G7ueG6puG7j3Hhurd34bq34bu34bun4buL4bq3xKnGsOG6t+G7oW9x4bq34bu34but4buZ4bq34bqr4bufcC/hu5Hhu5nhu4Xhuqbhurdh4bu3w4Phu7Fx4buR4bq3xKnDg+G7sXHhu5HhurfDouG6s+G6t+G7oWdx4bq34bq0aHHhurfhu7fhu6fhu4vhurfhu4Vw4bq34bu34buTZHHhu5PDoTjDoC954bqhw6B54bq34buL4buhZOG7teG7tSDhurF54bu0cuG7ueG7s+G7i2rhurHhuqHhu6BZ4bq3YeG7tuG7k2py4bq34bu2ROG7tOG7tMOhw6AveeG6oQ==


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]