(Baothanhhoa.vn) - Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tiếp tục đề cao trách nhiệm nêu gương

Trong 6 nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Kết luận số 01-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu cán bộ, đảng viên phải kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong thực tiễn.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tự giác nêu gương để khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”...

Theo đó, lãnh đạo chủ chốt các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ.

Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Có thể nói, trong 5 năm qua các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh đó việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị vẫn còn bộc lộ hạn chế như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện chỉ thị.

Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước dẫn đến phải xử lý kỷ luật, một số cán bộ vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng đã phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Với việc Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 01-KL/TW cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải được tiếp tục phát huy, đưa lên tầm cao mới với sự lượng hóa cao hơn, thực chất, cụ thể hơn. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cần nghiên cứu kỹ các yêu cầu đặt ra trong kết luận để liên hệ, soi chiếu với bản thân, nhằm thiết lập phong cách làm việc khoa học, hiệu quả hơn. Việc thực hiện các yêu cầu này càng trở nên có ý nghĩa khi mà nhiều cán bộ, đảng viên đang chuẩn bị bước vào đợt “sát hạch” quan trọng của cử tri qua từng lá phiếu để trở thành người đại diện xứng đáng trong các cơ quan dân cử.

Tuệ Minh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]