(Baothanhhoa.vn) - Phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung tay, góp sức là bài học quý giá mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương) đã và đang học và làm theo Bác, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Phát huy tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng, chung tay, góp sức là bài học quý giá mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Bình (huyện Quảng Xương) đã và đang học và làm theo Bác, phấn đấu xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Bình đoàn kết, đồng lòng, chung sức xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Giai đoạn 2019-2020, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quảng Bình bước vào thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn kiểu mẫu. Chủ trương lớn này ngay từ ngày đầu triển khai đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng và chung tay của người dân trên địa bàn. Qua 2 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Toàn xã đã đạt 15/15 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, được UBND tỉnh ban hành Quyết định công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Có 4/5 thôn đạt 13 từ 14/14 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Tròn xây dựng nông thôn mới xã đã huy động được sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị, có được sự vào cuộc ủng hộ mạnh mẽ của Nhân dân. Bộ mặt nông thôn có những chuyển biến rõ nét, nhiều nội dung, tiêu chí được tập trung thực hiện đạt hiệu quả cao như nâng cấp đường giao thông nông thôn, chỉnh trang nhà văn hóa; tình hình an ninh - trật tự ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Tiêu chí về vườn tạp đã được thực hiện đạt hiệu quả cao

Những kết quả nêu trên trước hết là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm giúp đỡ kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể của huyện cùng với những chính sách hỗ trợ kích cầu của Trung ương, của tỉnh, của huyện đã phát huy được hiệu quả trong thực tế. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ đã kịp thời ban hành Nghị quyết với những chủ trương sát đúng, phù hợp; cùng với sự vào cuộc quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, các chi bộ và cả hệ thống chính trị tại địa phương; sự đồng thuận, nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp Nhân dân trong xã.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Trên cơ sở nền tảng của những kết quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới là hướng tới xây dựng và phát triển một xã hội nông thôn bền vững, văn minh, hiện đại, gắn liền với đô thị hóa nông thôn; trong đó, lấy việc xây dựng thôn NTM kiểu mẫu làm nền tảng để xây dựng xã NTM kiểu mẫu; tập trung cao cho việc tiếp tục huy động nguồn lực nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông nông thôn theo hướng đồng bộ; bổ sung các thiết chế văn hóa, cải tạo, chỉnh trang cảnh quan nông thôn luôn sáng, xanh, sạch, đẹp; quan tâm phát triển kinh tế đa dạng ngành nghề, phù hợp với điều kiện của địa phương và thích ứng linh hoạt trong điều kiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Từ sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận vào cuộc của Nhân dân, đến nay xã Quảng Bình đã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu với những kết quả đạt được toàn diện trên tất cả các tiêu chí. Trong đó, nổi bật ở 2 nội dung có tính chất đột phá, đó là: “Đa dạng và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa vừa đậm đà bản sắc truyền thống vừa văn minh, hiện đại; đáp ứng xu thế phát triển của thời kỳ công nghệ 4.0 và phục vụ nhu cầu của các tầng lớp nhân dân” và “Xây dựng cảnh quan môi trường Sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn”…

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Đường làng, ngõ xóm được xây dựng với cảnh quan môi trường Sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn.

Đảng bộ và Nhân dân Quảng Bình tiếp tục bổ sung các nội dung thực hiện; duy trì bền vững và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được và phát huy hiệu quả trong thực tiễn gắn với thực hiện từng bước hiện đại hóa nông thôn, tiến tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại đã được định hướng ngay từ trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiến hành đồng thời ở tất cả các thôn, phấn đấu 5/5 thôn đều đạt, duy trì bền vững và nâng cao các tiêu chí thôn kiểu mẫu; làm tiền đề cho xã duy trì, nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu, tiến tới xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Tiếp tục kiện toàn, duy trì Ban chỉ đạo; phân công, phân nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân, đoàn thể; đồng hành cũng các thôn trong quá trình thực hiện theo từng nội dung, tiêu chí; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kịp thời nắm bắt, giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Người dân trên đuiạ bàn xã đồng lòng, chung sức xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Trần Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Bình cho biết: Để xây dựng thành công nông thôn mới kiểu mẫu, xã đã thực hiện các giải pháp trọng tâm như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy tối đa vai trò của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động; nâng cao ý thức trách nhiệm công dân; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo sự đồng thuận xã hội, thu hút sự quan tâm, tham gia của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Các thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn xã được đầu tư khang trang, hiện đại, đạt chuẩn

Tiến hành rà soát, đánh giá mức độ các tiêu chí đã đạt được một cách cụ thể, sát thực tế; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể cho từng tiêu chí, từng chỉ tiêu cụ thể; xác định trọng tâm, trọng điểm; vận dụng linh hoạt các giải pháp để thực hiện bài bản, quyết liệt; khơi dậy, phát huy được cao nhất nguồn lực trong nhân dân, quyết tâm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các tiêu chí trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu.

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Các khu, điểm vui chơi được xây dựng ngày càng nhiều tại các thôn trên địa bàn xã

Xây dựng, phát triển các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với phát triển đô thị như: Tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, nhà văn hóa kiểu mẫu, vườn mẫu, gia đình kiểu mẫu. Tập trung huy động tốt các nguồn lực trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu gắn liền với phát triển đô thị. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tổ chức sơ kết, định kỳ tổng kết. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy chế dân chủ về huy động sức dân trong xây dựng NTM…

Đảng bộ xã Quảng Bình chung sức, đồng lòng xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Mục tiêu của xã là tếp tục xây dựng một xã hội nông thôn hài hòa, ổn định, dân chủ, tiến bộ; có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và ngày càng hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thái sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; nâng cao chất lượng các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; đảm bảo cảnh quan môi trường an toàn, sáng, xanh, sạch, đẹp; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; từng bước hiện đại hóa nông thôn theo hướng đô thị đến năm 2025; tiến tới xây dựng xã Quảng Bình thành phường, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thị xã Quảng Xương của huyện trước năm 2030.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]