14:02 30/06/2023 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận.

Thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp

Ngày 30-6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu kết luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023. Báo Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận.

Thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kết luận hội nghị. Ảnh: Minh Hiếu

Thưa các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao; Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng vào các nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị.

Một số ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đồng chí đã được lãnh đạo các sở, ngành và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trả lời, giải đáp; các ý kiến còn lại, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các ban, sở, ngành chức năng xem xét, tham mưu giải quyết kịp thời.

Để kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu Hội nghị đã thống nhất.

Thứ nhất, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất đánh giá: Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh ta triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có những khó khăn, thách thức mới, khó lường. Song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đã đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp

Các đại biểu dự hội nghị.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đồng hành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh; tập trung cao cho công tác quy hoạch và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch chung đô thị,... tạo hành lang pháp lý, cơ hội thuận lợi cho tỉnh phát triển. Bên cạnh đó, chúng ta đã tranh thủ tối đa sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương để tiếp tục hoàn thiện thể chế, phê duyệt Quy hoạch điện VIII, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp, nên kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 7%, cao nhất khu vực Bắc Trung bộ, cao thứ 3 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển; trong đó sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, tăng 3,87%; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,49%; hoạt động du lịch diễn ra sôi động, dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước đạt 58% dự toán. Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh (PAPI, PAR INDEX, SIPAS) đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; thể thao thành tích cao đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước; giáo dục mũi nhọn đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được bảo đảm. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không để xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên; đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chính quyền tiếp tục được củng cố, tình hình tư tưởng của cán bộ, Nhân dân cơ bản ổn định. Một số vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh đã được tập trung tháo gỡ, giải quyết, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Nhiều sự kiện lớn, quan trọng đã được tổ chức thành công, có sức lan tỏa mạnh, được dư luận và Nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả nêu trên là rất đáng trân trọng, thể hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của MTTQ và các đoàn thể, sự nỗ lực rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, có mặt yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, đáng chú ý là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ; một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng giảm so với cùng kỳ, như: Chỉ số sản xuất công nghiệp, thu ngân sách nhà nước, huy động vốn đầu tư phát triển,... Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn hạn chế. Một số sản phẩm công nghiệp truyền thống sản lượng giảm mạnh so với cùng kỳ. Thị trường bất động sản thanh khoản thấp. Hoạt động của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn; khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn hạn chế. Hoạt động đầu tư xây dựng vẫn còn vướng mắc về thể chế, về thủ tục hành chính, về nguồn cung và giá vật liệu xây dựng. Tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp rất chậm và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án thứ cấp. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch (mới đạt 39,9%). Việc tính tiền sử dụng đất của nhiều dự án còn bất cập và rất chậm. Kết quả thu hút đầu tư còn hạn chế. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 của tỉnh bị tụt bậc, đứng thứ 47 toàn quốc, thuộc nhóm Trung bình. Tiến độ lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch và kế hoạch sử đụng đất cấp huyện còn chậm.

Văn hóa - xã hội có mặt chậm chuyển biến. Số lượng giáo viên còn thiếu cục bộ ở các cấp học, bậc học. Tình hình an ninh xã hội, an ninh tôn giáo tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Hoạt động của tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Số vụ cháy, tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; một số cán bộ, công chức vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bị xử lý kỷ luật đảng, xử lý pháp luật. Không ít khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chậm được phát hiện, xử lý kịp thời.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém nêu trên chủ yếu là do: Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu một số lĩnh vực, sở, ngành, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa chủ động, thiếu sáng tạo, thiếu quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; có tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm trong tham mưu, giải quyết công việc, dẫn đến một số nhiệm vụ, công việc của tỉnh, của ngành, địa phương chậm tiến độ, kéo dài. Một số vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của tỉnh chưa được giải quyết, tháo gỡ. Kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ có việc, có nơi chưa nghiêm.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các lĩnh vực, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có biện pháp, giải pháp khắc phục bằng được những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang kiên trì trong hành trình phát triển vươn lên, để hiện thực hóa khát vọng sớm trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Thành quả thu được khá nhiều, mà hạn chế cũng không nhỏ. Thời cơ, thuận lợi thật nhiều, mà khó khăn, thách thức cũng không ít. Một nền kinh tế đang trong tiến trình chuyển đổi, không thể cái gì cũng vụ trước, vụ sau là hái quả. Một nền kinh tế đang cơ cấu lại không thể ngày một, ngày hai là tươm tất. Một tỉnh Thanh đang phấn đấu vươn lên trở thành một trong những tỉnh trong nhóm đầu cả nước với bộn bề khó khăn, thách thức như một “ngôi nhà” đang được chỉnh trang diện mạo, thổi vào luồng sinh khí mới, càng cần tinh thần đóng góp, dựng xây. “Ngôi nhà” đang trong giai đoạn dựng xây, không tránh khỏi ngổn ngang gạch đá, khói bụi làm cho “sinh hoạt ngày thường” ít nhiều phiền muộn. Thái độ của mỗi người trước những khó khăn tùy thuộc vào việc xem “ngôi nhà” đó của người khác, hay của chính mình. Nếu xem là của mình thì thay vì than phiền, hãy nhận lấy trách nhiệm bằng cách góp công, góp sức: Người thì quét dọn sạch sẽ, sắp xếp vật dụng ngăn nắp; người thì trồng thêm cây xanh, vun tưới luống hoa; người thì chăm sóc cảnh quan, sân vườn, ân cần với hàng xóm láng giềng, chung tay, chung sức, chung lòng là vậy. Thay vì hờn trách, ngóng đợi, thì hãy thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp.

Thưa các đồng chí!

Năm 2023 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề, quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cả năm 2023 trong bối cảnh nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt thấp, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta trong 6 tháng cuối năm là rất lớn. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với 10 nhóm chỉ tiêu và 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã được nêu trong Báo cáo; đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, tăng cường, củng cố và giữ gìn tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhất là trong thường trực, thường vụ cấp ủy, trong cấp ủy, trong tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đeo bám công việc đến cùng và làm việc gì dứt điểm việc đó, mang lại sản phẩm, hiệu quả đích thực; phải chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định.

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy đề ra trong 6 tháng đầu năm. Trên cơ sở rà soát, đánh giá cụ thể đối với từng sản phẩm, từng ngành, từng lĩnh vực có đóng góp chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế nhưng đạt thấp so với kế hoạch, làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch năm 2024, trong đó, phải làm tốt công tác dự báo những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức, phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh. Trên cơ sở đó xây dựng các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, bảo đảm sát với tình hình thực tế, có tính phấn đấu cao, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Hai là, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó:

- Về thể chế: Tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của tỉnh và đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tháo gỡ, giải quyết các vướng mắc về thể chế thuộc thẩm quyền của Trung ương, nhất là các vướng mắc liên quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, đấu thầu, phòng cháy, chữa cháy... Đồng thời, tiếp tục đấu mối, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội, trọng tâm là chính sách ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh từ tăng thu hoạt động xuất, nhập khẩu qua Cảng biển Nghi Sơn, nhằm bổ sung nguồn lực cho tỉnh phát triển.

- Về hoạt động đầu tư xây dựng:

Đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp, phải chủ động phối hợp, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ để khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch đúng kế hoạch; khắc phục hạn chế, bất cập, đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất, giao đất cho các dự án sản xuất, kinh doanh. Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài hoặc không triển khai thực hiện, vi phạm các quy định pháp luật.

Đối với các dự án đầu tư công, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về mặt bằng, về khan hiếm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, chênh lệch lớn về đơn giá (giữa công bố và thực tế) các loại vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục để giao hết vốn và khởi công mới các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Thường xuyên rà soát, kịp thời cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ thực hiện tốt, giải ngân nhanh.

Đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các dự án; đối với các dự án chậm tiến độ kéo dài, vi phạm quy định của nhà nước, thì kiên quyết thu hồi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền thu hồi để thực hiện thủ tục giao cho nhà đầu tư có năng lực. Trước mắt, phải có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, Khu công nghiệp số 1, Khu công nghiệp số 3 Khu kinh tế Nghi Sơn. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm có một số dự án lớn được khởi công và đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các dự án: Dây truyền 3 thuộc Nhà máy Luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Dự án đường từ trung tâm thành phố thanh Hóa nối với đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn; Trung tâm thương mại Aeon mall; Nhà máy may mặc Leading Star Thanh Hóa; Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao DABACO Thanh Hóa;...

- Về sản xuất, kinh doanh:

Về nông nghiệp: Mở rộng sản xuất các sản phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP, sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt; đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. Tập trung chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Mùa. Tháo gỡ khó khăn trong chăn nuôi. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng; tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Phát triển nuôi trồng, khai thác hải sản gắn với chế biến, xuất khẩu và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Củng cố hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai, bão lụt. Tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.

Về công nghiệp: Tập trung tháo gỡ khó khăn để phục hồi và đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành sản xuất thép, xi măng, điện, may mặc...; thường xuyên theo dõi, hỗ trợ để Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn và các dự án công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt công suất thiết kế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp đang triển khai và thu hút đầu tư các dự án công nghiệp mới quy mô lớn. Khẩn trương thực hiện các nội dung, công việc thuộc trách nhiệm của tỉnh trong Quy hoạch điện VIII; đặc biệt, 6 tháng cuối năm phải hoàn thành thủ tục để lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện Dự án điện khí LNG Nghi Sơn. Có phương án điều tiết điện hợp lý, hiệu quả, ưu tiên cấp điện cho các phụ tải quan trọng, bảo đảm cung ứng đủ nguồn điện phục vụ sản xuất.

Về dịch vụ: Thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu các hàng hóa thiết yếu, đặc biệt là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp để chủ động có phương án, biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu. Hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia hoạt động xúc tiến thương mại để tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch quy mô lớn, như: Quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn; Quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên; Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp các dịch vụ vui chơi, giải trí cao cấp Ben En; Flamingo Linh Trường khu B;... Thu hút đầu tư mở thêm các tuyến vận tải container quốc tế tại Cảng Nghi Sơn. Tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để thị trường bất động sản phát triển bền vững.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Trọng tâm là: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch có tính chất chuyên ngành theo quy định của Luật Quy hoạch; cụ thể hóa các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết theo Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa; ngay trong nửa đầu tháng 7/2023 phải hoàn thành việc lập, thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021 - 2025; phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn và các huyện, thị xã, thành phố. Rà soát, khắc phục những hạn chế, yếu kém để nâng cao thứ hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX; rà soát, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính; khắc phục điểm nghẽn về mặt bằng, về hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp... Tổ chức linh hoạt các hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động tiếp cận, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu và đầu tư vào địa bàn; chú trọng thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn...

Bốn là, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; có phương án chỉ đạo, điều hành kịp thời, bảo đảm thu đúng, thu đủ các nguồn thu; khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất; thu hồi các khoản nợ đọng ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất, cấp quyền khai thác khoáng sản đã quá thời hạn. Chú trọng thực hiện các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu mới. Nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước; tiết kiệm chi thường xuyên, để dành nguồn lực chi đầu tư phát triển.

Năm là, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, môi trường; đấu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành Trung ương để được điều chỉnh, bổ sung, bảo đảm đủ các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá các khu vực mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các khu du lịch biển, khu chôn lấp chất thải... Khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư dự án xử lý, chế biến rác thải tại các huyện, thị xã, thành phố.

Sáu là, tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường các hoạt động văn hóa, thông tin ở cơ sở. Tổ chức thành công Lễ hội Lam Kinh năm 2023. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục; khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên ở các cấp học; chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Theo dõi chặt chẽ, chủ động phương án ứng phó hiệu quả với các loại bệnh truyền nhiễm, các tình huống dịch bệnh. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, hiện đại trong khám và điều trị bệnh. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để hiện đại hóa hệ thống y tế. Tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ. Thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc, tôn giáo. Hoàn thành việc hỗ trợ đất ở và kinh phí xây dựng nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sinh sống trên sông trên địa bàn tỉnh.

Bảy là, bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường bảo đảm an ninh cơ sở, an ninh tôn giáo, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động xử lý các tình huống, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, nổi cộm, không để phát sinh thành điểm nóng. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp để giảm thiểu tai nạn giao thông, các vụ cháy nổ.

Tám là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động của hệ thống chính trị, bảo đảm triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, cần triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực chất, hiệu quả theo đúng quy định. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đúng kế hoạch. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng chính quyền địa phương các cấp liêm chính, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở; chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức ở cơ sở, phát triển đoàn viên, hội viên và thành lập tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn, Đại hội Hội Nông dân và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, theo đúng tiến độ. Triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030; khẩn trương thực hiện các bước trình tự, thủ tục để sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa theo kế hoạch.

Thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp

Các đại biểu dự hội nghị.

Thưa các đồng chí!

Như chúng ta đã biết, vừa qua, UBKT Trung ương đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Sau một quá trình làm việc khẩn trương, Đoàn kiểm tra số 859 của UBKT Trung ương đã tiến hành các bước trình tự, thủ tục theo quy trình, quy định của Đảng và đã báo cáo UBKT Trung ương xem xét tại Kỳ họp thứ 29. Thực hiện kết luận của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số cấp ủy, tổ chức đảng, cá nhân liên quan đang tiến hành kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và sẽ báo cáo kết quả với UBKT Trung ương theo quy định.

Kiểm tra, giám sát là công việc thường xuyên của Đảng, với mục tiêu là làm cho tổ chức mạnh hơn, cán bộ tiến bộ thêm, giúp Đảng hoàn thành trọng trách lãnh đạo cách mạng. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm kiếm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính".

Đối với Đảng bộ chúng ta, kết luận của UBKT Trung ương tại Kỳ họp 29 vừa qua thực sự là sự việc “không thể nào quên”, nhưng càng trong khó khăn, thách thức, chúng ta càng phải đoàn kết, bản lĩnh để vượt qua. Trước hết, tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn những nội dung mà UBKT Trung ương đã kết luận; không hoang mang, dao động trước khó khăn, thách thức, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2015 -2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cá nhân liên quan cần nghiêm túc kiểm điểm, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra; đồng thời, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên xem đây là bài học sâu sắc, đắt giá, để không lặp lại. Phía trước chúng ta, khó khăn, thách thức đang còn rất nhiều. Niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và của Nhân dân vào tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các tổ chức đảng và mỗi đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý là rất lớn. Tôi mong rằng các đồng chí hãy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, luôn luôn chăm lo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào đều phải thể hiện tính cách mạng, xung kích, kỷ luật, trung thực, chống tham nhũng, tiêu cực, chống bệnh thành tích, hình thức, càng trong khó khăn gian khổ thì càng phải nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ hai, về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023 .

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với nội dung các báo cáo do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị. Giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ và kịp thời các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch trước ngày 30/11/2023.

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã thành công tốt đẹp. Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, trên cơ sở những nội dung được thông qua tại Hội nghị lần này, tôi đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo chức năng, nhiệm vụ được giao nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu thực hiện và lãnh đạo tổ chức thực hiện thật tốt các nội dung đã được Hội nghị quyết nghị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Với tinh thần đó, xin bế mạc Hội nghị. Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan:
  • Thắp lên những ngọn đuốc, tiếp thêm năng lượng tích cực lan tỏa “ngọn lửa nhiệt huyết”, khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước giàu đẹp
    Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, thống ...

    Ngày 30-6, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã được tổ chức nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]