(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 6/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa phùn và sương mù, trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng, có nơi trên 35 độ C.

Tin liên quan

Đọc nhiều

NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDol3DoeG7rOG6peG7l27DoeG6oOG6p8OhZuG7i+G7lcOh4buD4bubw6Hhu5Xhu7XDosOh4bupb3jhu5fDoeG6oOG6p8Oh4but4bu1w7rhu5duw6Hhu5V4IMOh4buv4bux4bulw7PDoeG7meG6reG7l28gw6Hhu5dy4buVw6Hhur/hu5U0L2/huqE1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qU9nw6Lhu4VhNeG7rm9nxqHDoeG7ruG7sXbhu5duw6Hhu6/hurnhu5XDoeG7hEHDoeG7h+G6pcahw6Hhu5Nvw7LDoeG7r+G7teG7p+G7l27DoeG7r2/DvcSCw6HhuqBi4buXw6Hhu6t2ceG7g8OhbsOzw6Igw6Hhu5du4bqnxILDoeG6oOG6p8OhZuG7i+G7lcOh4bqxL+G6oyDDoeG7hmPhu4PDoeG7hnPDoeG6oOG6p8Oh4buGY+G7g8Oh4buu4buxduG7l27DoeG7hnPDoeG7g+G7m8Oh4buV4bu1w6Igw6Hhu5Xhu7XDosOh4bupb3jhu5fDoeG6oOG6p8Oh4but4bu1w7rhu5duw6Hhu5V4IMOh4buv4bux4bulw7PDoeG7meG6reG7l28ww6Hhu67hurnEgsOh4buWbnbEguG7i+G7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu5bDouG7lcOh4buGc8Oh4buv4bux4bulw7PDoeG7l2Phu5duIMOh4buD4bubw6Hhu5fDusOzw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDocOj4bqvw6Fmc8Oh4buCMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4LDouG7qeG7r8OzxqHhu5dhNTTDs+G7lW7DoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu4Phu5Xhu60t4bupb8ah4buvxqFhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG7hcOz4but4bup4buZw6LEgl3DoeG7h+G7mcah4buD4buTIsOh4buVw6Lhu7Fuw7Phu5ct4buZZ23hu69dw6HDonbhu6/GoSLDoeG7lcOi4buxbsOz4buXLeG7scOzbm/hu69dw6HDonbhu6/GoSJhw6Hhu6/Ds+G7r+G7mWcpYeG7hmPhu4PDoeG7hnPDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu6954buDw6Hhu5Xhu7XDosOh4bupb3jhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buXcuG7lcOh4bq/4buVIMOh4buu4bq5xILDoeG7lm52xILhu4vhu5cgw6Hhu5bDouG7lcOh4buGc8Oh4buv4bux4bulw7PDoeG7l2Phu5duw6Fv4buN4buXb8Oh4bqp4buXb8Oh4bqhYcOh4but4bux4buDKWEvL+G7g+G7heG7lzDhu4fDosah4buvb8Oi4buXb2/GocOiMOG6oOG7ly/hu4Vn4but4buT4buvxqHhu6kv4buXZ+G6ouG7rS/huqPDo8Og4bqxL+G6o8SD4bqv4buF4bqhw6DhurfhuqPDoMSD4bq34buvw6PhurXhuq/hurXhu5nhuqEw4buR4bupbmHDocOi4buZ4buvKWHhu65vw6Lhu5dvw6FP4bubw6Jdw6Hhu6zhuqXhu5duw6HhuqDhuqfDoWbhu4vhu5XDoeG7g+G7m8Oh4buV4bu1w6LDoeG7qW944buXw6HhuqDhuqfDoeG7reG7tcO64buXbsOh4buVeCDDoeG7r+G7seG7pcOzw6Hhu5nhuq3hu5dvIMOh4buXcuG7lcOh4bq/4buVYcOh4buFw6Lhu6/Doi3hu6lvxqHhu6/GoS3GoeG7scOzbsOz4buXw6Lhu5kt4but4bux4buDKWFv4buv4buv4bup4butXS8v4buD4buF4buXw7Phu5VuMOG6oMOzZ+G7r+G7l8Oi4buV4bup4buZduG7rTDhuqDhu5cv4buv4bqx4bqjw6AvduG7qeG7mcahw6Lhu4Vn4buFL+G7l27hu6/hu5Xhu4dvL+G6o8Og4bqjw6Nfw6DhuqNfw6DhurEv4buXxqHhu5Vfw6Lhu5Uw4buR4bupbmHDoS81MuG6qOG7l2/DoeG7lcOz4buXb8Ohb+G7o8OiMMOh4buWbnZy4buXXcOh4buu4buuKiThu5YzNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7lm7GoeG6p8Ozw6Hhu7HDoiDDoeG7leG7tcOiw6Hhu6lveOG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu63hu7XDuuG7l27DoeG7lXjDoeG7r+G6rcOzw6Hhu4Zj4buDw6Hhu4Zzw6Hhu63DrMOh4buZ4bqn4buVw6Fmc8Oh4bq/4buVw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7k2/DssOh4buvYuG7l27DoeG7g8OixqHDoW7hurnEgsOhb8OzauG7l8Oh4buv4bu14bun4buXbsOh4buXcuG7lSDDoeG6v+G7lcOh4bu1w7nhu68wMDDDoW7hurnEgsOh4buxw6LDoeG7l2/Ds8SpdsOh4buv4buxxanDoeG7l27huq3Ds8Oh4buDb8ahw6Hhu4N2c+G7g8Oh4butceG7l27DoeG7rcOz4buXb8Ohb8ah4bqt4buvw6FvZOG7l27DoeG7l27huqfEgiDDoeG7meG6p+G7lcOh4bqp4buXb8Ohb+G7tcWp4buXbsOhw4Phurt2w6Fm4buJ4buXw6Hhu63hu7fhu4PDoeG7k2/hu59nMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVGc8Oh4bq/4buVw6Hhu4PDosahw6Hhu5nhuqfDoeG7lXDDs8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4buvb3bDquG7l8Oh4buZ4bunw7PDoeG7g2/GocOh4buD4bql4buDw6Hhu5nGoeG6rcOzw6Hhu6/huqXhu4PDoeG7l2/hurnhu5fDoW7hurnEgsOh4buHauG7l2/DoeG6oMSpw6Fm4bu14bul4buXbsOhb3DDoW/hurvhu6kgw6Hhu4Xhu4/DoeG7t+G7l24gw6Hhu5dv4bq74buvw6Hhu5nhuqfDoWZxw7PDoeG6oMO5w7PDoeG7r+G7scOtw6Hhu5dv4bufw6HhuqDhuqfDoeG7l27hu7Xhu6XDs8OhbsOz4bqnMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVGa8Oh4bupb+G7neG7l24gw6Hhu6/hu7HhuqXhu5dvw6Fvw7Nq4buXw6Hhu6/hu7Xhu6fhu5duw6Hhu5dy4buVIMOh4bq/4buVw6Hhu7XDueG7r8Oh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5dv4bqnIMOh4buD4bql4buDw6Fuw7PDosOhZuG7jeG7l2/DoeG7l+G7i+G7l8Oh4buZdnDhu5fDoWbhu5vhu5duw6Hhu5PDsuG7l8Oh4buDw4HDosOh4buXb+G6p8Oh4buTb8Ozw6Hhu69v4bulw7PDoeG7r8Oz4buJ4buvw6Hhur/hu5XDoeG7r2/hurvhu6kgw6Hhu5Xhu7XDosOh4buXb8OzxKl2IMOh4buHw6rhu6/DoWbDs8SpdsOhb+G7ncOiw6Fma8Oh4buDb+G7icOhZnPDoW/GoeG7l27DoeG7k29ww6Hhu5NvcOG7l27DoeG7k2/DsiDDoeG7rcOBw6Hhu4V54buXbsOh4buD4bql4buDw6HhuqDDquG7r8Oh4buZw7NqdsOhb3fhu6/DoeG6v+G7lcOh4buXb+G7tcOh4buH4bqlxqHDoeG7g+G7syDDoeG7r2/DouG7l8Oh4buDw73Ds8Ohb8ahxJHhu4PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buV4bqlxILDoW934buvw6Hhur/hu5XDoeG7g29x4buXbsOh4buXcuG7lSDDoeG7mcOidsOh4buXb+G6p8Oh4buHZOG7l27DoW7Ds8Otw6Hhu5nDonbDoeG7k29wMDAwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7hEHDoeG7h+G6pcahw6Hhu69v4bulw7PDoeG7r8Oz4buJ4buvw6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7k292w6HhuqBB4buDw6Hhu5dv4bu1w6Hhu63DonZdNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7qG/DssOiw6Hhu67hurnEgsOh4buGY+G7g8Oh4buGc8Oh4buD4bubw6Hhu5Xhu7XDoiDDoeG7leG7tcOiw6Hhu7HhuqfGocOh4bux4bqpw7PDoeG7seG6peG7g8Oh4bqg4bqnw6Hhu4Phu5vDoeG7l8O6w7PDoeG7g+G7m8Oh4buFcOG7l24gw6Fuw7Phu5vDoeG7l29pIMOh4buv4bux4bulw7PDoeG7meG6reG7l28ww6Hhu5Zvw7Nq4buvw6Fmc8Oh4buvb+G6u+G7qcOh4buXb+G6u+G7r8Oh4bqh4bqzLeG6o+G6ocOhZnMgw6Hhu4Igw6Hhu4Phu5vDoeG7l8O6w7PDoeG7heG7tcO5w7PDoeG6oeG6t8OhZnPDoeG7giLDoeG7g8OixqHDoeG7l2/hurvhu6/DoeG6o8SDLeG6o+G6t8OhZnPDoeG7giDDoeG7g+G7m8Oh4buXw7rDs8Oh4buv4bux4buL4buXw6HhuqPhurPDoWZzw6Hhu4IwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7qG/DssOiw6FGcOG7l27DoeG7hmPhu4PDoeG7hnPDoeG7reG6peG7l27DoeG6oOG6p8OhZuG7i+G7lcOh4buD4bubw6Hhu5Xhu7XDosOh4buXb+G7nyDDoeG7leG7tcOiw6Hhu6lveOG7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu63hu7XDuuG7l27DoeG7lXggw6Hhu7HDs+G7i+G7l27DoeG7k292w6HhuqBB4buDw6HhuqB44buXbsOh4buXd8Ozw6Hhu63huqXhu5duw6Hhu4Phu5vDoeG7leG7tcOiIMOh4buV4bu1w6LDoeG7seG6p8ahw6HhuqDhuqfDoeG7g+G7m8Oh4buXw7rDs8Oh4buD4bubw6Hhu4Vw4buXbjDDoU7Ds+G7m8OhRnDhu5duw6Hhu5bDouG7lcOh4buD4bq74bupw6HhuqMtw6Mgw6Hhu6/hu7Hhu6XDs8Oh4buZ4bqt4buXbzDDoeG7lm/Ds2rhu6/DoWZzw6Hhu69v4bq74bupw6Hhu5dv4bq74buvw6HhuqHhurct4bqjw6DDoWZzw6Hhu4Igw6HhuqB44buXbsOh4buXd8Ozw6Hhu4Phu5vDoeG7l8O6w7PDoeG7heG7tcO5w7PDoeG6oeG6t8OhZnPDoeG7giLDoeG7g8OixqHDoeG7l2/hurvhu6/DoeG6o+G6oy3huqPhuq/DoWZzw6Hhu4IwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7rm/DvcOhZnDDoU/huqfDoeG7lnPDs8Oh4but4bql4buXbsOh4bqg4bqnw6Fm4buL4buVw6Hhu4Phu5vDoeG7leG7tcOiw6Hhu5dv4bufIMOh4buV4bu1w6LDoeG7qW944buXw6HhuqDhuqfDoeG7reG7tcO64buXbsOh4buVeDDDoU7Ds+G7m8OhRnDhu5duw6Hhu5bDouG7lcOh4buD4bq74bupw6HhuqMtw6Mgw6Hhu6/hu7Hhu6XDs8Oh4buZ4bqt4buXbzDDoeG7lm/Ds2rhu6/DoWZzw6Hhu69v4bq74bupw6Hhu5dv4bq74buvw6HhuqHhurMt4bqjw6DDoWZzw6Hhu4Igw6Hhu4PDosahw6Hhu5dv4bq74buvw6HhuqPDoy3huqPhuq/DoWZzw6Hhu4IwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7guG6peG7g8Oh4buvw7Xhu5dvw6Hhu6/hu7nDoeG7rm/DouG7l2/DoU/hu5vDosOhZuG7ieG7l8Oh4buub+G7ucOiw6Hhu65vw7Phu4vhu5ctT3bhu4kgw6Hhu6lvw7LDosOh4buGY+G7g8Oh4but4bql4buXbsOh4bqg4bqnw6Fm4buL4buVw6Hhu4Phu5vDoeG7leG7tcOiw6Hhu5dv4bufIMOh4buV4bu1w6LDoeG7qW944buXw6HhuqDhuqfDoeG7reG7tcO64buXbsOh4buVeCDDoeG7r+G7seG7pcOzw6Hhu5nhuq3hu5dvIsOh4bupb8Oyw6LDoeG7lsOi4buVw6Hhu4Phu5vDoeG7leG7tcOiw6Hhu5dv4bufw6HhuqDhuqfDs8Oh4buXw7rDsyDDoeG7reG6peG7l27DoeG7rcO54buVw6Hhu4Phu5vDoeG7l8O6w7PDoeG7g+G7m8Oh4but4bu1w7rhu5duw6Hhu5V4IMOh4buv4bux4bu1w6LDoeG7g2/Ds8SpdsOh4buv4bux4bulw7PDoeG7l2Phu5duIMOhbsOz4bubw6Hhu5dvaTDDoeG7lm/Ds2rhu6/DoWZzw6Hhu69v4bq74bupw6Hhu5dv4bq74buv4bqh4bq1LeG6o+G6o8OhZnPDoeG7giDDoeG7g8OixqHDoeG7l2/hurvhu6/DoeG7qW/DssOiw6Hhu4Zj4buDw6HhuqPDoy3huqPhurHDoWZzw6Hhu4Igw6Hhu6lvw7LDosOh4buWw6Lhu5XDoeG6o+G6sS3huqPhurXDoWZzw6Hhu4IwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7guG6peG7g8Oh4buvw7Xhu5dvIMOh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7qW9xw6Hhu6/hu7nDoUbhuqfDoeG7lsOp4buXbi3hu4bhu43hu5dvw6Hhu65vdsOq4buXw6Hhu5du4bqnxILDoeG7l2Phu5duIMOhZuG7i+G7lcOh4buD4bubw6Hhu5Xhu7XDosOh4bux4bqnxqHDoeG6oOG6p8Ozw6Hhu5fDusOzMMOhTsOz4bubw6FGcOG7l27DoeG7hmPhu4PDoWbhu4nhu5fDoUZw4buXbsOh4buD4bq74bupw6HhuqMtw6Mww6Hhu5Zvw7Nq4buvw6Fmc8Oh4buvb+G6u+G7qcOh4buXb+G6u+G7r8Oh4bqj4bqjLeG6o+G6r8OhZnPDoeG7giDDoeG7g8OixqHDoeG7l2/hurvhu6/DoeG6o+G6sy3Do+G6ocOhZnPDoeG7giDDoeG7g+G7m8Oh4buXw7rDs8Oh4buv4bux4buL4buXw6HDo+G6ocOhZnPDoeG7gjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buSb3bDoeG6oEHhu4PDoeG7ruG6ucSCw6Hhu5ZudsSC4buL4buXw6HhuqDhuqfDoeG7lsOi4buVw6Hhu4Zzw6Hhu5du4bqnxILDoeG7l2Phu5duIMOh4buxw7Phu4vhu5duw6Hhu5XDs8Sp4buXw6FGcOG7l27DoeG7g+G7m8Oh4buXw7rDs8Oh4buXY+G7l27DoeG7l+G7m+G7l24gw6Fm4buL4buVw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7leG7tcOiMMOhTsOz4bubw6FGcOG7l27DoeG7hmPhu4PDoWbhu4nhu5fDoUZw4buXbsOh4buD4bq74bupw6HhuqMtw6Mww6Hhu5Zvw7Nq4buvw6Fmc8Oh4buvb+G6u+G7qcOh4buXb+G6u+G7r8Oh4buv4bqtw7PDoeG7ruG6ucSCw6Hhu5ZudsSC4buL4buXw6HhuqHhurct4bqjw6DDoWZzw6Hhu4Igw6Hhu4Phu5vDoeG7l8O6w7PDoeG7heG7tcO5w7PDoeG6oeG6t8OhZnPDoeG7giLDoeG7g8OixqHDoeG7l2/hurvhu6/DoeG6o+G6sy3Do+G6ocOhZnPDoeG7giDDoeG7g+G7m8Oh4buXw7rDs8Oh4buv4bux4buL4buXw6HDo+G6ocOhZnPDoeG7gjDDoeG7lm/Ds2rhu6/DoWZzw6Hhu69v4bq74bupw6Hhu5dv4bq74buvw6Hhu6/huq3Ds8Oh4buWw6Lhu5XDoeG7hnPDoeG6o8OjLeG6o+G6scOhZnPDoeG7giDDoeG7g8OixqHDoeG7l2/hurvhu6/DocOj4bqjLcOj4bqvw6Fmc8Oh4buCIMOh4buVw7PEqeG7l8OhRnDhu5duw6Hhu4Phu5vDoeG7l8O6w7PDoeG7r+G7seG7i+G7l8Ohw6Phuq/DoWZzw6Hhu4IwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qcOCduG7r2/GoeG7sWE1TuG7qMOhMuG7rm9nxqHDoeG7ruG7ruG7kuG7ruG7riQzNC/hu6k1

GP (Theo TTKTTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]