Theo thống kê của Tổng Hải quan, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng gần 6.600 ôtô nguyên chiếc các loại trong tháng Bảy, trị giá hơn 134 triệu USD, tăng 96,2% về lượng và 63,6% về trị giá so với tháng trước đó.

Tin liên quan

Đọc nhiều

M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7rG7DouG7lW1h4bqxImHhu6Hhu63hu6Fh4buVbeG7r8ODw6zhu5Vh4buHbm/hu4vhu4dh4buVbuG6vcawYcOA4bql4buXYT1vxKnhu61h4buU4bq14buZYeG7reG6q+G7lW1h4butw7pvYeG6s+G6rzwzL27DoDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsE5m4bq14buDOTThu6xuZuG7l2Hhu61ucOG7lW1h4buRw6xh4buHeeG6tWHhu6xz4buVbWFO4bqtb2Hhu6nhu6/hurXhu5UiYT1vxKnhu61h4buU4bq14buZYeG7heG6qWHhu5Vu4bq9xrBh4buRbsOq4buvYeG7rXPhu5VtYeG7h3Lhu5VtYW3hurvhu5Vh4bqvIOG6r8Ohw6Fh4buh4but4buhYeG7lW3hu6/Dg8Os4buVYeG7h25v4buL4buHYeG7h8Oi4buHYeG7k+G7l+G6p29h4but4bur4buX4buVbWHhu61uw6Lhu5VtYeG7gOG6rcODImHhu63hu6vhu41hbW/DomFudeG7lWHDoOG6o8OjYeG7reG7q2/EqeG7r2Hhu67hu7Dhu4IiYeG7reG6q+G7lW1h4bqz4bqvIuG6oTxhw4Dhu4lh4buT4buz4bul4buVbWHDgOG6pWHhuq/huqMi4bqvPGHDgOG7iWHhu63hu6vhu41hbW/DomHhu7Hhu5dhw4DDum9h4butbsOi4buVbWHhu63hu6vhu7PDuuG7h2Hhu4XGoSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NDNv4buZbWHhu7Hhu6vhu4coOS8v4buH4buD4buVIOG7geG6teG7l+G7rW7hurXhu5VubuG7l+G6tSDDgOG7lS/hu4Nm4bux4buR4but4buXxrAv4buVZuG6oOG7sS/DoOG6t+G6o+G6oS/Do+G6t+G7g8SDw6HhurPhuqHEg8Oh4bq34but4bqhw6PhurHDoOG7k8OhIMO0xrBtOWEvNGEzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTRh4buwcGHhuqJmYeG7reG7q8Os4buVYcawbuG6u+G7lWHhu5PDuuG7lWHhuqLhu6/hurnhu61h4bqi4bu1YeG7reG7t2Hhu6xuw6JvYeG7kuG6teG7lSBh4busbmbhu5dh4bur4bqlYeG7seG7l8Oi4butImHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7rW7DouG7lW1h4buA4bqtw4MiYeG7h8ahYeG7rcO6b2HEgyDDocOjw6Nh4bqiZmHhuqLhu6/hurnhu61h4bqi4bu1YeG7reG7t2Hhu6xuw6JvYeG7kuG6teG7lWHDgOG6peG7l2E9b8Sp4butYeG7lOG6teG7mWHDgMO6b2Hhu63hu6vhu41hbW/DomHhu63hu6vDrOG7lWHhurPDoWHhu63hu6tvxKnhu69h4buu4buw4buCIGHhu6zDs+G7lW5h4but4bu3YeG7heG6u+G7r2Hhu5Xhuqvhu5lh4butw7pvYW7hu4vhu61h4butbsOi4buVbWHhu4Dhuq3DgyJh4butc+G7lW1h4buxcGHhuqJmYeG7rG7Dom9h4buS4bq14buVYeG7reG7q+G6peG7lWHDgOG6peG7l2E9b8Sp4butYeG7lOG6teG7mWHhu4Xhuqlh4buTw6zhu5Vh4butw7pvYW514buVYcOgxIMgw6HDocOhYeG7h25v4buL4buHIGHhu5hy4butYeG7rW7hu41h4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7k8O64buVYeG7kW7DouG7h2HhuqLhu6/hurnhu61h4buh4but4buhYeG7seG6teG7lW1hPW/EqeG7rWHhu5ThurXhu5lh4buT4bqlYU/hu5Xhu4Phu5fhu5Vm4buxb+G6tSBh4bus4bur4buX4buVbWHhu61uw6Lhu5VtYeG7gOG6rcODImHhuqJmYeG7reG7t2FP4buV4buD4buX4buVZuG7sW/hurVh4butbmbhu5dh4butbnDhu5VtYeG7kcOsYeG7h8ahYeG6s+G6scSDYeG7h25v4buL4buHImHhu63hu6vhu41hbW/DomHhu5Fu4buX4bqt4buVbWHhuqHDoGHhu63hu6tvxKnhu69h4buu4buw4buCIGHhu6zhu6vhu5fhu5VtYeG6sWHhu61uw6Lhu5VtImHhu7FwYeG6omZh4but4bu3YeG7rW7hu41h4but4bur4buzw7nhu5VtYeG7leG6pcODYcOA4bql4buXYeG7leG7s8O64buHYeG7reG6tWHhu5PhuqVh4buRbuG7l+G6reG7lW1h4bqz4bq34bqvYeG7h25v4buL4buHIGElZmHhu63hu7dhT+G7leG7g+G7l+G7lWbhu7Fv4bq1YeG7reG6q+G7lW1h4buZ4bqn4buVbmHhu63hu6vhu5fhu5VtYeG7rW7DouG7lW1h4buA4bqtw4Nh4bux4bq14buvYeG7kW5vYeG7rW55YeG7rXjhu4dh4buVbuG6vcawYeG7kW7DquG7r2HhuqJmYeG7reG7t2Hhu61u4buNYeG7reG7q+G7s8O54buVbWHhu5XhuqXDg2Hhu4duw7Phu5VuYeG7rW7hu7Xhu4dh4buF4buz4bul4buHYeG7h27hurnGsGHhu61u4buv4bq94buVIGHhu5hy4butYeG7sXBh4butbuG7jWHhu63hu6vhu7PDueG7lW1h4bqi4buv4bq54butYeG6omZhw4DhuqXhu5dhPW/EqeG7rWHhu5ThurXhu5lh4but4bur4buX4buVbWHhu61uw6Lhu5VtYeG7gOG6rcODYeG7kW7DouG7h2Hhu5Vu4buzW2Hhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7qOG7r3Dhu4dhMcOgw6PDoWHhu4dub+G7i+G7hzIiYeG7mOG6smExw6DDoMOjYeG7h25v4buL4buHMiJh4buUbuG6veG7rWHhu4Dhuq3hu5VhMcOgw6DDoWHhu4dub+G7i+G7hzIiYU7huqXhu5Vh4buo4buvcOG7h2Ex4bqv4bqhYeG7h25v4buL4buHMiLigKYzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7rG5m4buXYeG7rOG7rCU94buUMy/GsDQ=


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]