(Baothanhhoa.vn) - Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa đã tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra với nhiều thành tích và kết quả nổi bật: An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được giữ vững ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tạo nền tảng an ninh trật tự xã hội vững chắc để Thanh Hóa vươn mình phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa trong tương lai

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa đã tranh thủ thời cơ thuận lợi, phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, khắc phục khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra với nhiều thành tích và kết quả nổi bật: An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được giữ vững ổn định, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, hình thành “điểm nóng”.

Tạo nền tảng an ninh trật tự xã hội vững chắc để Thanh Hóa vươn mình phát triển nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa trong tương lai

Lực lượng Công an Thanh Hóa ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: Đình Hợp

Phạm pháp hình sự giảm bình quân 5%/năm, đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây ma túy, băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, quy mô lớn, gây bức xúc dư luận. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn xã hội được tăng cường; tai nạn giao thông, cháy nổ được kiềm chế. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển ngày càng sâu rộng. Nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua được Bộ Công an chỉ đạo nhân rộng trong cả nước. Công tác tài chính, hậu cần, kỹ thuật có nhiều đổi mới, năng động và được đầu tư phát triển mạnh, phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; kỷ luật, kỷ cương được bảo đảm, tạo nên sức mạnh của lực lượng Công an Thanh Hóa.

Những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ và lực lượng Công an Thanh Hóa là rất đáng tự hào, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND đánh giá công tác đảm bảo an ninh, trật tự là một trong những thành tựu nổi bật của tỉnh.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó đoán định. Trong nước, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo để tác động chuyển hóa, đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, khủng bố, bạo loạn, lật đổ; tập hợp lực lượng, xây dựng ngọn cờ, hình thành và công khai tổ chức chính trị đối lập, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trên địa bàn tỉnh ta, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tình hình an ninh các khu công nghiệp, an ninh nội bộ, an ninh mạng, an ninh tôn giáo còn tiềm ẩn phức tạp. Quá trình triển khai các dự án lớn về kinh tế trên địa bàn tỉnh có thể sẽ làm nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh xã hội. Bên cạnh đó, hoạt động của các loại tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy và tội phạm công nghệ cao, tính chất chuyên nghiệp, có tổ chức và ngày càng nguy hiểm hơn. Vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường, tai nạn giao thông, cháy nổ có thể tiếp tục gia tăng cả về số vụ và hậu quả tác hại... những vấn đề trên đặt ra cho Đảng bộ và lực lượng công an trong tỉnh nhiều khó khăn, thách thức mới.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng bộ và toàn lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, chủ động, hiệu quả”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là: Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp, bảo đảm giữ vững an ninh trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời các tình hình, vụ việc đột xuất, phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự; phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hai là: Tổ chức các hoạt động phòng ngừa để kiềm chế và kéo giảm phạm pháp hình sự. Tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm có tổ chức, côn đồ, bảo kê, tổ chức đánh bạc, hoạt động “tín dụng đen”, can dự vào lĩnh vực kinh tế; làm giảm tội phạm và các tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; phòng, chống tội phạm hình sự, ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường. Chỉ đạo chặt chẽ và thực hiện có hiệu quả công tác điều tra, tố tụng hình sự, thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác tạm giữ, tạm giam, vi phạm pháp luật trong điều tra, giam giữ, xử lý tội phạm.

Ba là: Tập trung lực lượng, phương tiện thực hiện có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Dự án cấp căn cước công dân có gắn chíp và Kế hoạch 105 của Bộ Công an về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Tổ chức tốt công tác tuần tra vũ trang, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế và các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự công cộng, an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân. Chủ động lực lượng, phương tiện, phương án, kế hoạch xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự và tham gia thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trong nội bộ và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bốn là: Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, đoàn thể phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng, củng cố ban chỉ đạo an ninh trật tự và lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện các nghị quyết liên tịch, quy chế phối hợp và mô hình tự quản về an ninh trật tự.

Năm là: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, kỹ thuật hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ, trinh sát ngoại tuyến và hồ sơ nghiệp vụ. Đầu tư trang bị, nâng cấp phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiên tiến; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ thuật, công nghệ cao cho cán bộ chuyên trách, đảm bảo khai thác, ứng dụng phục vụ có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và điều tra khám phá các vụ án.

Sáu là: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên lĩnh vực an ninh trật tự nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm xuyên quốc gia và giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn. Tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào), đảm bảo giữ vững an ninh và nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trên địa bàn biên giới. Phối hợp chặt chẽ với Công an các tỉnh trong khu vực, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh với các tỉnh.

Bảy là: Lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác quần chúng; nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung xây dựng, bổ sung hoàn thiện các quy định về định mức tiêu chuẩn, quy chế, quy trình trên từng lĩnh vực công tác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nội bộ, phòng ngừa sai phạm của đảng viên, CBCS.

Tám là: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, xây dựng nhiều nhân tố mới, nhiều gương điển hình tiên tiến trong công tác, chiến đấu; đẩy mạnh phong trào tự học, tự rèn, không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh công tác, chiến đấu của CBCS; xây dựng nếp sống văn hóa, đời sống tinh thần lành mạnh, sôi nổi trong toàn lực lượng, tạo động lực để đảng viên, CBCS đoàn kết, gắn bó, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từng bước triển khai thực hiện thành công Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thiếu tướng Trần Phú Hà

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]