(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Ðại hội XIII của Đảng xác định “Xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) và thế trận an ninh Nhân dân (ANND) vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay. Nhận thức sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” được xem là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng nền QPTD trên địa bàn tỉnh nhà.

Lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Nghị quyết Ðại hội XIII của Đảng xác định “Xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân (QPTD) và thế trận an ninh Nhân dân (ANND) vững chắc làm nền tảng cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu hiện nay. Nhận thức sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa đã chủ động chăm lo xây dựng “thế trận lòng dân” được xem là ưu tiên hàng đầu trong xây dựng nền QPTD trên địa bàn tỉnh nhà.

Lực lượng vũ trang tỉnh chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắcLực lượng vũ trang huyện Mường Lát cùng cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch bản Ón 2, xã Tam Chung tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới 270. Ảnh: P.V

Với vai trò nòng cốt trong xây dựng “thế trận lòng dân”, thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương. Đồng thời, tích cực bám nắm, dự báo tình hình, tham mưu cho tỉnh hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các tình huống về quốc phòng – an ninh (QP-AN), bảo vệ địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, biển, đảo, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, thời gian qua, LLVT tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tích cực, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ những nội dung và tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, LLVT các huyện, thành phố, thị xã đã tích cực tham gia bằng những công trình, việc làm thiết thực, cụ thể. Cùng với đó, mỗi khi thiên tai, bão lũ xảy ra cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn có mặt ở những nơi xung yếu, khó khăn, nguy hiểm, xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân và làm công tác dân vận, đã tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN, tạo nền tảng để xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND ngày càng vững mạnh.

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố QP-AN trên địa bàn. Trong đó, chú trọng công tác quy hoạch xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình, dự án bảo đảm mục tiêu, yêu cầu gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường QP-AN. Cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh luôn chú trọng nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp. Đồng thời, tích cực tham gia công tác vận động quần chúng, triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, xây dựng đơn vị “Dân vận tốt” gắn với thực hiện “Phong trào LLVT Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”. Năm 2021 LLVT tỉnh quyên góp được số tiền 1,3 tỷ đồng và hơn 2 nghìn ngày công; tham gia thực hiện đề án xây dựng 126 nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Mường Lát; khảo sát hỗ trợ xây dựng 2 nhà đồng đội. Bên cạnh đó, tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống đại dịch COVID-19 với số tiền 550 triệu đồng. Tổ chức chi trả theo Quyết định 142, 62, 49 cho gần 34 nghìn đối tượng với tổng số tiền hơn 74 tỷ đồng...

Cùng với công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyển quân, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên, tạo nguồn phát triển Đảng và cán bộ cho địa phương luôn được các đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện. Đây là một trong những tiền đề quan trọng giúp các địa phương luôn chủ động được nguồn cán bộ kế cận, góp phần xây dựng chính trị cơ sở vững mạnh.

Trong 2 năm qua, trước những diễn biến khó lường của đại dịch COVID-19, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, ngăn chặn không để xâm nhập vào cơ quan, đơn vị. Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu, kịp thời có mặt, vượt qua hiểm nguy, chia ngọt, sẻ bùi cùng Nhân dân quyết tâm chống dịch để Nhân dân sớm trở lại trạng thái bình thường mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bên cạnh đó, tham mưu cho tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận và tổ chức thực hiện cách ly y tế tại các điểm cách ly y tế tập trung của tỉnh, trong đó hơn 3 nghìn công dân trở về từ nước ngoài và một số tỉnh có dịch đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung và trở về địa phương. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 298 cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và 3.341 dân quân tự vệ tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly, các chốt; tăng cường 76 cán bộ, chiến sĩ cho bộ đội biên phòng lên các chốt chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới; tăng cường 40 đồng chí cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh cho Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị phòng, chống dịch COVID-19 để quản lý bảo vệ biên giới, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị quản lý... Những việc làm của cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh, tăng cường củng cố QP-AN, thắt chặt mối quan hệ quân - dân, củng cố thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách đối với LLVT tỉnh trong xây dựng “thế trận lòng dân” và để làm tốt nhiệm vụ này, thời gian tới, LLVT tỉnh tập trung một số nội dung, giải pháp cơ bản như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là quan điểm “xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân”. Tập trung tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng, nhất là ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung của xây dựng “thế trận lòng dân”.

Hai là, chăm lo xây dựng tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”; gắn giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác quản lý bộ đội; gắn thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị với phong trào thi đua yêu nước của địa phương và việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Ba là, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực tại chỗ để củng cố, xây dựng tiềm lực quân sự, chính trị - tinh thần, xây dựng thế trận QPTD gắn với thế trận ANND.

Bốn là, tích cực tham gia giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa – xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng địa bàn an toàn gắn với đơn vị an toàn. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhằm phá vỡ “thế trận lòng dân”, chia rẽ mối đoàn kết quân dân.

Năm là, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là tuyên truyền, vận động đồng bào ở các huyện biên giới tham gia cùng các lực lượng chốt chặn các đường mòn, lối mở ngăn không để dịch bùng phát, lan rộng trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất hiện nay.

Thấm nhuần quan điểm “Quân đội từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu”, do vậy, xây dựng “thế trận lòng dân” phải được tiến hành thường xuyên, liên tục trên cơ sở phát huy trách nhiệm đồng bộ của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức, lực lượng... LLVT tỉnh sẽ là lực lượng nòng cốt quyết tâm xây dựng “thế trận lòng dân” bền vững làm nền tảng phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Đại tá Lê Văn Trung

Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]