(Baothanhhoa.vn) - Nhận thức sâu sắc lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng

Nhận thức sâu sắc lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua.

“Non xanh nước biếc trùng trùng

Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao

Núi cao sự nghiệp càng cao

Biển sâu chí khí ta soi vào càng sâu

Thi đua ta quyết giật cờ đầu”

Nhận thức sâu sắc lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong những năm qua Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua. Năm 2019 chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3-3-1959 – 3-3-2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3-3-1989 – 3-3-2019) BĐBP phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng”.

Bộ đội Biên phòng tỉnh phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo phối hợp với Công an đồn cửa khẩu Nậm Xôi (Lào) tuần tra bảo vệ mốc giới. Ảnh: Q.T (BĐBP tỉnh)

Để phong trào thi đua quyết thắng thời gian qua đạt hiệu quả cao, BĐBP tỉnh đã tập trung triển khai thi đua thực hiện “Ba nhất” với các nội dung: Tuyên truyền, giáo dục, xây dựng ý chí, trách nhiệm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt chất lượng cao nhất; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Đợt thi đua cũng đã đề ra những chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị có nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của lực lượng, có ý chí, quyết tâm và trách nhiệm cao nhất thực hiện nhiệm vụ; cống hiến trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tích cực, tự giác “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với tinh thần mỗi người, mỗi ngày làm một việc tốt. Tích cực xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; tích cực chủ động sáng tạo, nghiên cứu sâu, hướng dẫn kỹ, bám sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh, tham mưu, đề xuất đúng, trúng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống với các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và làm tốt công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt, cứu hộ, cứu nạn... Trong đó, chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị. Mỗi tập thể, cá nhân cụ thể hóa chức trách nhiệm vụ được giao thành nội dung, chương trình hành động cụ thể để thực hiện, sát thực tế với nhiều cách làm sáng tạo, có sức thuyết phục và lan tỏa sâu rộng; đồng thời định hướng, thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trước những diễn biến phức tạp; nắm, giải quyết kịp thời những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc, tạo sự ổn định vững chắc trong đơn vị. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước, giữ vững phẩm chất cách mạng trong sáng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh tự phê bình và phê bình, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, xây dựng củng cố mối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, nhất là mối quan hệ đoàn kết thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp và mối quan hệ phối hợp công tác. Các phong trào hành động cách mạng của các tổ chức quần chúng diễn ra sôi nổi và đạt hiệu quả thiết thực như: Đoàn thanh niên tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tuổi trẻ BĐBP tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thanh niên BĐBP vươn tới những đỉnh cao” và chương trình “Nâng bước em tới trường”. Hội phụ nữ tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Phụ nữ BĐBP tích cực học tập, lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, đoàn kết sáng tạo, bình đẳng, phát triển - vì chủ quyền an ninh biên giới”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”... Qua đó, đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi ở các đơn vị và trong toàn lực lượng, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện các chương trình “Xóa đói giảm nghèo” và phong trào thi đua BĐBP Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới, BĐBP tích cực phối hợp với các ngành triển khai được nhiều mô hình giúp dân có hiệu quả như: Mô hình trồng nghệ, trồng rau sạch tại Đồn Biên phòng Pù Nhi; mô hình cây ngô lai từ 1 vụ lên 2 vụ cho năng suất cao ở các Đồn Biên phòng Bát Mọt, Tam Thanh, Mường Mìn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Na Mèo; mở lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc Khơ Mú tại bản Đoàn Kết xã Tén Tằn, huyện Mường Lát. Thường xuyên duy trì hoạt động của 15 ban quân dân y tại các đồn biên phòng và 2 phòng khám quân dân y kết hợp, góp phần thắt chặt thêm tình cảm gắn bó giữa đồng bào các dân tộc với BĐBP và tăng thêm niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước.

Trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2019, BĐBP tỉnh tiếp tục làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống BĐBP và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo của người chỉ huy, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong thực hiện các nội dung, chỉ tiêu thi đua. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác tổ chức thi đua khen thưởng, các cơ quan, đơn vị luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn, chỉ tiêu thi đua của cấp trên để vận dụng linh hoạt, sáng tạo và đa dạng hóa nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức đợt thi đua đặc biệt, phù hợp với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ và đặc thù của mình theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và các nhiệm vụ đột xuất. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc thi đua với khen thưởng; kịp thời phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, theo hướng đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp, có nền nếp, chiều sâu góp phần quan trọng xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thượng tá Vũ Kim Tấn

Phó Chính ủy BĐBP tỉnh {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]