Ngày 2/4, các cố vấn của Thượng nghị sỹ Bernie Sanders , bang Vermont cho biết quỹ tranh cử của ông đã huy động được 18,2 triệu USD trong quý 1/2019, đồng thời nhận định kết quả này có thể giúp ông nằm trong nhóm vận động được nhiều quỹ ủng hộ nhất trong kỳ bầu cử sơ bộ đảng Dân chủ vào đầu năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4bubRXRyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVw6nDieG7mOG7guG6tnHhu53huq9GxJByKuG6tuG7kEbDieG6tnJl4burRuG6ruG6tuG7kOG7knJU4buew5Lhu5hy4buY4buQS8OJclThuqhyReG7lMOZcuG6sEtGxJByw5Thu5Thu6hy4buY4buQ4burRkVyxIJScuG7mExGxJBy4buYRcSoRsSQcjnhu6jhu5svRXThu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Ug4bq24bur4bquceG7nWHEkOG7rcOZcnUvw7nhu5NyxILhu7HEgnLEgsSoclRBRnLEguG7nOG7q3LDqUXhu57DkkbEkHJGxJBF4bq8cuG7kuG7qHIq4bq24buQRsOJ4bq2cmXhu6tG4bqu4bq24buQ4buScuG7k3LDg+G7q0bEkHJp4bq24buQ4buER0bhu5hyxIJFR3LDg8OJ4bqs4buYcsOU4buU4buocuG7mOG7kOG7q0ZFcsSCUnLEguG7nOG7q3Lhu4hGxJBy4bqwd3JF4buUw5ly4bqwS0bEkHLhurDhu57DksSCcnTGsOG7k3Vy4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bq5ZT9y4buY4buQR0bEkHLDlOG7lOG7pHJ0L3VzdOG7qeG7k3LhurBKRsSQcuG7mEXDk8OJckZFw4BGcuG6sOG6vEZFcuG7huG6rOG7mHLDlOG7lHZyRuG7rcOZcsSCSHLhu5hFQnLEkMOJ4buWw5Vy4buIRsSQckbDveG7hHLhu5jhu5BHRsSQckZFSOG7hHJUw4BGcuG6sEtGxJBy4bqw4buew5LEgnJGRcOJ4bqo4buUcsOU4buU4buocuG7nEbEkHJFS3JGRUHhu5hy4buY4buQR0bEkHLhu4bhu6Zyw4PDgeG7lHLEglJy4buSTnLDg0ty4bqwdkbEkHI/4bu5RnLEgkXhu5xyVOG7rUdy4bqww4Hhu5RyRnjhu4RydXN1c+G7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSbhurZG4buY4bq24buQceG7neG7m8OJ4buExJBy4buS4buYw5nhu4LhurZvcVXDieG6ruG7mEXDtHLhu6dzc8OVw5rhu5FyReG6tsOJxJBF4buYw7Ryw7rGsMO5w5XDmuG7kXFy4buS4buQxIJvcS8vw4nhu5nDg+G7q0fhu5hF4burRkVFR+G7q+G7mVRGL0bhurZV4buSL3Thu6l0w7ovdMWpxanhuq7DunThu6V04bupw7rDueG7mMWpw7nGsMaw4buCdOG7meG7gMOVxJBxcuG7q+G7guG7mG9x4bqvRsSQcirhurbhu5BGw4nhurZyZeG7q0bhuq7hurbhu5Dhu5JyVOG7nsOS4buYcuG7mOG7kEvDiXJU4bqockXhu5TDmXLhurBLRsSQcsOU4buU4buocuG7mOG7kOG7q0ZFcsSCUnLhu5hMRsSQcuG7mEXEqEbEkHI54buocXIv4bud4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51pT8OJclTDieG6qsSCckXhu5TDmXLhurBLRsSQcuG6sOG7nsOSxIJyxJDDgUZy4buncuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6uWU/cuG7mOG7kEdGxJBydcO5csSQw4nDk3LhurDDgeG7lHLhu5jDieG6pkZy4buS4bur4buUcuG7hkXDiXLhu4ZF4buMw4ly4bqwS0bEkHLEgkXDieG6rEZy4bqu4bq8xIJF4buTcuG7iEbEkHJl4burRuG6ruG6tuG7kOG7knLhurB3csSCReG7oEbEkHLhu4TDiUZFcuG7hOG6ukZFcuG7guG7rXLhu4RL4buYckZF4bu5RnJUw4Dhu5hyxJDhu7nDmXLDlOG7lOG7qHJGRcOJ4bqo4buUcuG7hsOJRkVyRsSQRcOJ4bqq4buE4buZcjfhuqzhu5hy4buYReG7lsSCcuG7mOG7lMOBRnLhurDDgeG7lHLhu5jDieG6pkbhu5Ny4buIRsSQcmXhu6tG4bqu4bq24buQ4buScuG6sHdyVMOARnLhurBLRsSQcuG6sOG7nsOSxIJydHNy4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bq5ZT9yxIJFR3LDlOG7lOG7qHLhu5jhu5Dhu6tGRXLEglJyxILhu5zhu6ty4buE4bq6RkXhu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5UqR+G6rsOZceG7nWHEkOG7nsOTw4lyw5Thu5R2RnLhu4Lhu6RyxIJFw4nhuqxGcuG6ruG6vMSCRXLhu5jhu5Dhu6tGRXLEglJyxILhu5zhu6ty4buIRsSQcmXhu6tG4bqu4bq24buQ4buScuG7guG7rXJd4burw4l6cmVF4bur4buGw4nhu5ByxIJFR3LDg8OJ4bqs4buYcuG7mExGxJBy4buSxKhy4buYw4nhuqhGcsSQ4bu5w5lyw5Thu5Thu6hy4buY4buQR0bEkHLDlOG7lOG7pHLhurDDgeG7lHLhu5jDieG6pkZyxILhu5zhu6ty4buYReG7nsOSRsSQckbEkEXhurxy4buS4buockbhu63DmXLhuq5HcsSQw4FGcuG7qXNz4buZc3NzcsSC4buxckZF4bu5RnLhurBIRsSQcsSQSMOV4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu51hReG7nnJUw4DDmXLhu5hPw4lyRuG7q8OZcuG7mExGxJBy4buSxKhy4buYw4nhuqhGcuG7mOG7kEdGxJByw5Thu5Thu6hyVMOARnLhurBLRsSQcuG7mOG7kOG7q0ZFcsSCUnLEguG7nOG7q3Lhu4hGxJBy4buC4bqmRnLhu5hPw4lyw7p1cuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6uWU/4buTcsOD4burR3LEkErhu4RydMO5cuG7mOG7kMOJ4bqq4buUcuG6uWU/cuG7hOG7rXLhu5hF4buew5JGxJByRsSQReG6vHLhu5Lhu6hyRuG7rcOZcsSCSHLhu5jhu5BHRsSQcsSC4buxxIJy4buY4butw4ly4buGRUd2RnLhu4ZF4buxxIJy4buGRcOJcsODeeG7mHLhurDDgeG7lHLEgkXDieG6rEZy4bqu4bq8xIJFcuG7mOG7kOG7q0ZFcsSCUuG7meG7my/DleG7neG7m8OVcsSC4buC4bur4buS4buSb3HDlSpH4bquw5lx4budw6lF4bq2R3ImxKhyVEFGcsSCQcOVcsSC4burR3LEguG7nOG7q3LEgkXDieG6rEZy4bqu4bq8xIJFcuG7mOG7kOG7q0ZFcsSCUnI24bq2RERyw63hurbhu6tU4bq24buQ4buTcsSCRcOJ4bqsRnLhuq7hurzEgkVyVMOARnLhurBLRsSQcuG7mOG7kEdGxJByw5Thu5Thu6Ry4bqww4Hhu5Ry4buYw4nhuqZGcuG7mMOAw5Vy4buY4buQ4buURsSQclThu61HcsSC4buxxIJyw4Phu6tGxJBy4buYw4nhuqxGckXhu61GRXLDg8OMcsOVRcOJ4bqs4buUcuG7kk/hu4Thu5lyP1Fy4buGw4nhuqxG4buTcsSCRcOJ4bqsRnLhuq7hurzEgkVy4buS4bqkcsODTHLhu5Lhu5RGxJBy4buYReG6puG7hHJGRcOJ4bqo4buUckZF4bu5RnJUw4nhuqZGcsSCRUdyxILhu7HEgnJFR+G7r+G7mHLhurBLRsSQcuG7jHLDg+G7q0bEkHIwR1Xhu6tyVOG7rXLEguG7okbEkHLhu5LhuqRyw4N54buYcuG6sMOB4buUcsODxKhy4buY4buQ4bq4ckZF4bu5RnLhu5JRcuG7jHLDg+G7q0bEkHIm4bur4buCw4lER+G7kEbDieG7q3Lhu5jhu5BHRsSQckZFU0bEkHLhu5jhu5TDgUZy4buYT8OJ4buZ4bubL8OV4bud4bubw5VyxILhu4Lhu6vhu5Lhu5JvccOVKkfhuq7DmXHhu53huq9GxJByZeG7q0bhuq7hurbhu5Dhu5Jy4buY4buQ4buMcuG7mEXhu61GRXLhu6BGxJByxIJSclTDieG6pkZy4buYReG7oHLDg+G7q3LEguG7nOG7q3LhurB2RsSQcj/hu7lGcsSCReG7nHLEguG7iEbEkHLDg8SocsOU4buU4buoclTDgEZy4bqwS0bEkHLhu5jhu5BHRsSQcsOU4buU4bukcuG6sMOB4buUcuG7mMOJ4bqmRuG7mXLDqeG7kOG7nk/EgnLhurBI4buTcsOpReG6vHLhu5jhu5Dhu57hu4xGxJBy4buYReG7rUZFcsOVRcSocmVH4buU4buYRXIq4bq2RuG6ruG7k3LDg+G7q0bEkHIwRuG6rsOJ4burRuG7q+G7k3Jj4bq24buY4bq2cirhu5Thu5jhu5jDicSQw4nhurbEkC3hu5NyxIJFR3LDg8OJ4bqs4buYcsSCRcOJ4bqsRnLhuq7hurzEgkVy4buY4buQ4burRkVyxIJScsSC4buc4burcuG7iEbEkHLhurB3ckXhu5TDmXLhurBLRsSQcuG6sOG7nsOSxIJyxaly4buY4buQw4nhuqrhu5Ry4bq5ZT9y4buY4buQR0bEkHLDlOG7lOG7pHLhurDDgeG7lHLhu5jDieG6pkbhu5Ny4buY4buQR0bEkHLhu4ZFw4lyw6lF4buew5JGxJByRsSQReG6vHLhu5Lhu6hyP+G7uUZyxIJF4buccjfhu6vhu4Thu6vhu4Lhu6tyIOG7q+G7kOG7kMOJ4buScuG7mEXhu4hGxJByw4Phu7FHcuG6sHdyReG7lMOZcuG6sEtGxJBy4bqw4buew5LEgnJ0dXLhu5jhu5DDieG6quG7lHLhurllP+G7mS/hu5nhu5svw5Xhu53hu5vDlXLEguG7guG7q+G7kuG7km9xw5Xhu6rhu5Thu5hFR+G7kHHhu53DqUXhurZHcsOpw6nDrGlhL8SR4bq24buU4buY4bq24buQ4buS4bubL8OV4bud

Theo TTXVN/Reuters

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]