(Baothanhhoa.vn) - Năm qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM.

Nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Năm qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh để tập trung thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM.

Nỗ lực thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Mô hình trồng dưa Kim Hoàng hậu tại xã Luận Thành (Thường Xuân).Ảnh: Lê Hòa

Theo đó, trong năm qua, cùng với việc tổ chức các hội nghị quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh tổ chức thẩm định các xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2020. Đồng thời, đôn đốc các sở, ngành phụ trách tiêu chí NTM hướng dẫn thực hiện xây dựng NTM đối với các xã mới hình thành sau sáp nhập theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tổng hợp, hoàn thiện, ban hành hệ thống hướng dẫn thực hiện tiêu chí và trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Nhờ sự quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm của cán bộ, người lao động Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh nói riêng và các sở, ngành, địa phương và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, nên mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Trong năm 2020, có 2 huyện là Hoằng Hóa và Nga Sơn được Trung uơng công nhận huyện đạt chuẩn NTM, nâng số huyện đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 8 (trong đó, TP Thanh Hóa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM). Toàn tỉnh có thêm 43 xã có quyết định đạt chuẩn NTM, vượt 13 xã so với chỉ tiêu kế hoạch, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên địa bàn tỉnh lên 330 xã; có thêm 8 xã có quyết định đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng số xã đạt chuẩn NTM nâng cao của toàn tỉnh lên 18 xã. Những ngày cuối năm, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nỗ lực cùng với các thành viên trong Đoàn thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tổ chức thẩm định, xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2020 cho các xã đủ điều kiện. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,5 tiêu chí/xã, tăng 0,5 tiêu chí so với năm 2019.

Cùng với kết quả về số địa phương hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, trong năm qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh còn biên tập, phát hành 10.800 cuốn/12 số bản tin NTM; tổ chức thành công các lớp tập huấn về xây dựng NTM và xây dựng sản phẩm OCOP. Trong năm, văn phòng cũng đã giải quyết xử lý 2.528 văn bản đến, phát hành 706 văn bản đi bảo đảm thời gian và chất lượng, không có văn bản chậm xử lý phải nhắc nhở.

Tiếp nối những kết quả đạt được, năm 2021, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tiếp tục tham mưu, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu năm 2021 có thêm 2 huyện, 18 xã, 120 thôn, bản đạt chuẩn NTM, 21 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 7 xã, 27 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã và có 30 sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh sẽ tập trung xây dựng, tham mưu ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ các địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và sản phẩm OCOP. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ các địa phương thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và sản phẩm OCOP. Điều phối, hướng dẫn, tổ chức tốt công tác thẩm định, thẩm tra địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2021 và phối hợp tổ chức công bố địa phương đạt chuẩn NTM theo nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Bài và ảnh: Hương Thơm {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]