(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Ngày 25-4, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 112/KH-UBND về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2019.

Phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm tuyên truyền, quán triệt sâu rộng mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về PCTN theo tinh thần Kết luận 10-KL/TW, ngày 26-12-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong PCTN; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về PCTN của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Tạo sự đồng thuận trong xã hội về đấu tranh PCTN, góp phần đấu tranh PCTN có hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PCTN, phát huy vai trò của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xấ hội trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN là một trong những nhiệm vụ thiết thực và có trọng tâm, trọng điểm; công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật PCTN phải triển khai bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hơp với nội dung và từng đối tượng, địa bàn; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ, của tỉnh về công tác PCTN...

Ngoài ra, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; tổ chức hội nghị quán triệt Luật PCTN và các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ, công chức, viên chức về các văn bản pháp luật có liên quan công tác PCTN; chỉ đạo, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tại các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở gắn với tuyên truyền Luật PCTN; chỉ đạo, tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN trên phương tỉện thông tín đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên trang thông tin điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]