(Baothanhhoa.vn) - Ngày 19/3, phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho biết nước này phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất vừa diễn ra cung ngày của Triều Tiên. Phản ứng được truyền tải thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc).
4butSuG7t+G7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmWtLxq/hu47hu4DDveG7r2RKRcav4buzLeG7s+G6t+G6tsOU4buzw5lK4bq0w5Thu7NYw5TEqOG7s+G7tlJL4buz4bu24bus4buzw5lK4buSw5TEqOG7s8avR8OU4buz4buO4buy4bqu4buzw5VSS+G7s8OUSkTGr+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s2vhu6ZLSeG7qOG7s2tLR8OU4butL0rhu7fhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTPhuq7DmcavS+G7kMOUw73hu6/hu61Lw5XEqOG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73hurzDlcWoLcOZSuG7kMav4buQ4buzw4rGr0rhu6jDleG6uuG7s0sz4buAw5TGr+G7gOG7psO94buzxajGryPhu47hu4Byw73hu7hLw4rGr0rhu6Xhu7PhuqDhu7nhu7XDmUDhu6fhu7NK4buAS8SoSsav4bul4buzw4Hhu7dBw5lA4bunw73hu7PGr0vGr+G7juG7gHLDvWRKRcav4buzMuG6tMOU4buzw5lK4bq0w5Thu7NYw5TEqOG7s+G7tlJL4buz4bu24bus4buzw5lK4buSw5TEqOG7s8avR8OU4buz4buO4buy4bqu4buzw5VSS+G7s8OUSkTGr+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s2vhu6ZLSeG7qOG7s2tLR8OU4buzSk3DlErhu7PhurTDlErhu7Phu7fDveG7s8Wo4bum4bq8csO9Ly/hurzDisOUxrDhurrhuq7hu5DGr0rhuq7DlEpK4buQ4bquxrDhu7bDlC/DiuG7gMWo4buMxq/hu5DDmS/DlOG7gOG7uMWoL+G7uUHhu7fhu7cv4bu34bqi4bqiw4rhu7Xhu7fDgcOAxILhu7XhuqLGr+G7ueG7tcOD4bu54buO4bu3xrDDksOZxKjDveG7s+G6ruG7jsavcsO9ZEpFxq/hu7Mt4buz4bq34bq2w5Thu7PDmUrhurTDlOG7s1jDlMSo4buz4bu2Ukvhu7Phu7bhu6zhu7PDmUrhu5LDlMSo4buzxq9Hw5Thu7Phu47hu7Lhuq7hu7PDlVJL4buzw5RKRMav4buz4bq84buu4bqu4buza+G7pktJ4buo4buza0tHw5TDveG7s8OK4bquxq/huq4tw5lK4buQxq/hu5At4buQ4bumS8SoS8OU4bqu4buOLcWo4bum4bq8csO9Ssavxq/DmcWo4bulLy/hurzDisOUS8OVxKjGsOG7tkvhu4DGr8OU4bquw5XDmeG7juG7qMWoxrDhu7bDlC/Gr+G6oOG7ueG7tS/hu6jDmeG7juG7kOG6rsOK4buAw4ovS3rDisWoxagv4bu54bu14bu5QV/hu7VBX+G7t8SCL8OUSuG6rsavX+G6uuG6rsOUX8av4bumS+G7gOG7qF/Gr0vhu4DDlF/DmUrhu5DDlMSoX8av4buAw5Rf4buO4buo4bquxrDDksOZxKjDveG7sy/hu69r4bum4buoI0nDlOG7s0pNw5RK4buz4bq34bq2w5Thu7Phu4nhu6jhu5zhurzhu7Phur5X4bqu4buzxq9Lw5Thu7Phu7ZJ4buz4bu24bus4buzw5lK4buSw5TEqOG7s8avSuG7suG7s8avR8OU4buz4buO4buy4bqu4buz4bq+4bqyw5Thu7Phur7hurLhu5Dhu7PGr8SQw5Xhu7PDlMSo4bqmw5Thu7Phurzhu67huq7hu7Nr4bumS0nhu6jhu7NrS0fDlMWp4buzxq/hurJL4buzauG7gOG7kOG7qOG7juG7s8OUxKjhurYj4buz4bu3xIIvQS/hu7nhu7Xhu7lBxrDhu7Muw5RK4bul4buzxKnhu4Dhu6jGr+G7gOG7psWo4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5nhurfhu4Dhuq7DisO94buvZMSo4bq2I+G7s+G7t8SCL0HFqeG7s8OZSuG6sMav4buz4bq6S8OM4buo4buzxq/hurJL4buz4bq84buo4bue4bq84buzSuG7lMOZ4buz4bq64bqw4buQ4buzVeG7s2vhu5Dhu4wj4buQxanhu7My4bue4buzxq/hu6ZXVcOUxKjhu7Phu4nhu6jhu5zhurzhu7PDmUrhu5jDlMSo4buzZEpFxq/hu7My4bq0w5Thu7Nr4buQxahKS+G7puG7kOG7s+G6s8OU4buQ4buz4bq8SuG7kOG7s+G6uktIxq/hu7PDlFdS4bq84buzw5ThurYj4buzw5lK4bq0w5Thu7Phur7hu5xL4buzw5XhurLDlErhu7PDlUbhu7Phu7bhu6zhu7PDmUrhu5LDlMSo4buzxq9Hw5Thu7Phu47hu7Lhuq7hu7PDlVJL4buzw5RKRMav4buz4bu2WeG6ruG7s8OKS+G7isOU4buz4bum4bqu4buz4bq84buow5TEqOG7s8OUxKjhurYj4buz4bq84buu4bqu4buza+G7pktJ4buo4buza0tHw5TGsOG7s+G7i0rhurTDlOG7s1jDlMSo4buz4bq+V1Thurzhu7PGr+G7puG7qCNJw5Thu7PGr+G6tEvhu7PGr0rhu5rDlMSo4buz4buk4buo4bqu4buzNeG6skvhu7PFqFjhu7Phu6Thu6jhurDDlOG7s2vhu6ZLSeG7qOG7s2tLR8OU4buzxq/hurJL4buzMuG6puG6vOG7s+G6q0vDlErhu7Phu6tr4bum4buow5TEqOG7s+G7ieG7qOG7nOG6vOG7scaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69rSljhu7PGr+G7pldVw5TEqOG7s+G7ieG7qOG7nOG6vOG7s8OZSuG7mMOUxKjhu7NkSkXGr+G7szLhurTDlOG7s2vhu5DFqEpL4bum4buQ4buz4bqzw5Thu5Dhu7PhurxK4buQ4buz4bq6S0jGr+G7s2RKRcav4buzMuG6tMOU4buzxahG4buzw5lK4bucS+G7s0pUw5nhu7PhurxK4bqoxq/hu7PhurxKRuG7s+G7tlJL4buzYybhu7Phu7bhurbhu7PhurfhurbDlOG7s+G7ieG7qOG7nOG6vOG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s+G7tkTDlOG7s+G6vknhu7PGr+G7pkfDlMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69r4bum4buQw5TEqOG7s+G7jEpL4buz4bq+4buSxanhu7Phurfhu55L4buz4bq+4buiw5TEqOG7s2tK4bquw5Xhu7PDlVfhu6jhu7PGr+G7pldVw5TEqOG7s+G7jktHw5Thu7Phu6Thu6hDw5Thu7PhurfhurbDlOG7s+G7ieG7qOG7nOG6vOG7s+G7q+G6qTNq4bux4buz4bq64bq2I+G7s8av4buW4buzw5lK4bq0w5Thu7Phur7hu5xL4buz4bu24bus4buzw5lK4buSw5TEqOG7s8OVUkvhu7Phurzhu67huq7hu7Nr4bumS0nhu6jhu7NrS0fDlMWp4buz4bq+4buiw5TEqOG7s8avSlNL4buz4bq8SuG7kOG7s+G6uktIxq/hu7PhurzhurDhurzhu7PhurxR4buz4buk4buo4bquw5Thu7PGr03DlErhu7PhurrhurDhu5Dhu7Phurzhu67huq7hu7NjJuG7s+G7tuG6tuG7s+G6t+G6tsOU4buz4buJ4buo4buc4bq84buz4bq+4bquw5TEqOG7s8avS0jDlOG7s0rhurbDlErhu7PhurrhurTDlOG7s8OZSkPDlOG7s8avTOG6vErhu7PGr+G7kOG6tsOU4buzw4pLw43DlOG7s+G7tknhu7PhurzhurDhurzhu7PhurxKS+G7s8avS0jGr+G7s+G6vOG7ruG6ruG7s8avR8OU4buz4buO4buy4bquxrDhu7NrSuG7gOG7kOG7s+G6qTNqxanhu7NK4bquS+G7s8OUV1Lhurzhu7Phur7hu6LDlMSo4buzw5VLw5RK4buzw5ThurYj4buz4bq8VsOUxKjhu7PFqEbhu7PGr0tIw5Thu7NK4bq2w5RK4buz4bq84bqw4bq84buz4bq84buo4bue4bq84buzxq9Fw5nhu7PGr+G7pkXDlOG7s+G7pOG7qEPDlOG7s8Wow53hu7PhurxK4buow5TEqOG7s1Xhu7PDlVjhurzhu7Phur7hu57hu7Phurzhuq7hu5Dhu7Phu7bhurbhu7Phu4wm4buz4buOV8Oaw5TEqMaw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu69rSuG7gOG7kOG7s+G7pOG7qEPDlOG7s+G6vuG7nkvhu7PhurfhurbDlOG7s+G7ieG7qOG7nOG6vMWp4buza+G7pktJ4buo4buza0tHw5Thu7PFqOG6sMOUxKjhu7Phu7fEgi9B4buz4bq+w4Lhu7PDmUrhu5LDlMSo4buzw5Xhu57Gr+G7s8avR8OU4buz4buO4buy4bqu4buz4bq+4bqyw5Thu7Phur7hurLhu5Dhu7PGr8SQw5Xhu7PDlMSo4bqmw5Thu7Phu6bhuq7hu7Phu7bhu7DDlMSo4buz4bq6S8OMw5Thu7PDmUpM4bqu4buzNeG7msOUxKjhu7PDlFdS4bq84buzw5ThurYjxrDhu7PhuqkzauG7s+G6vErhu5Dhu7PhurpLSMav4buz4bq+w4Lhu7PDmUrhurDGr+G7s0pLw43DlOG7s+G7tuG7rOG7s8OZSuG7ksOUxKjhu7PGr1nhu7Phu4xK4buo4buz4bu2w53hurzhu7Nr4buQw5TEqOG6vErhuq7DlMSoLeG7pkvFqeG7s1Xhu7PhurpT4buz4bq6S8OMw5Thu7PDmUpM4bqu4buza0Mj4buza+G7pktJ4buo4buza0tHw5Thu7Phu7bhurbhu5Dhu7Phu47hu6rhurzhu7Phu7fhu7dK4bu1w4Dhu7PEqEtT4buz4bq+TuG6ruG7s8OZSldRw5TEqOG7s+G7q8SCSuG7tcOA4buzxKhLU+G7s+G7mUvDjcav4buzZOG6rsOV4buxxrDhu7NrR8OU4buz4buO4buy4bqu4buz4bq64bquI+G7s+G6vldU4bq84buz4buMSuG7kOG6tMOUxKjhu7PDg+G7teG7teG7jMOV4buzxq/hu6ZXUuG6vOG7s+G7jEpL4buz4bumUUvhu7NA4buo4bucw5TEqOG7s+G6ukvDjMOUxrDhu60vw5nhu6/hu63DmeG7s+G6vOG7juG6rsWoxahyw73DmTLhu5DDiiPDveG7r+G7meG7rOG7s8OZSuG7ksOUxKjhu7PDlVJL4buzw5RKRMav4buz4bq84buu4bqu4buza+G7pktJ4buo4buza0tHw5Thu7PDikvhu4rDlOG7s+G7puG6ruG7s+G7tuG6tkvhu7PDlMSo4bq2I+G7s8Wo4bqu4buo4buz4buMSkvhu7PhurzhurDhurzhu7PDlErhurbhu7Phu47DgsOUSuG7s+G6vuG6suG7kOG7s+G6t+G6tsOU4buz4buJ4buo4buc4bq84buz4bu24bq24buzZEpFxq/hu7My4bq0w5Thu7PDlEpExq/hu7PGr+G7pkzhu7PGr+G6pMOUxKjhu7PhurxXU8OUxKjhu7NKVMOZ4buzxq/hurDhurzhu7Phuq7DlOG7s8OUS8OUSuG7s+G6vErhuqjGr+G7s+G6vEpGxrDhu7PhurfhurbDlOG7s+G7ieG7qOG7nOG6vOG7s+G7tuG6tuG7s2Mm4buz4bq8VsOUxKjhu7Phur7huq7DlMSo4buzxq9LSMOU4buzSuG6tsOUxKjhu7Phurzhu6jhu57hurzhu7PGr0XDmeG7s8av4bumRcOU4buz4bq8SuG7qMOUxKjhu7Ni4bqw4buz4bq8SuG6psOU4buzxq/DneG7s8OK4buQxanhu7PDisOd4buz4buMS0jDlOG7s+G7jOG7huG7kOG7s8OK4bq2S+G7s+G7t+G7t+G7s8OUxKjhurYjxanhu7Phu47hurbhu7Phurzhu6jhu57hurzhu7PGr0XDmeG7s8av4bumRcOU4buz4buk4buoI+G7s8OV4bua4buz4buOUsOU4buzw5RKRMav4buzxKhL4bu04bqu4buzSuG6rkvhu7PDlFdS4bq84buz4bq+4buiw5TEqOG7s8OVS8OUSuG7s8av4bum4buQw5TEqOG7s8OUSktJ4buo4buzw5ThuqTDleG7s+G7pOG7qOG6rsawL8aw4butL8OZ4buv4butw5nhu7Phurzhu47huq7FqMWocsO9w5ky4buQw4ojw73hu7PFqMavI+G7juG7gHLDvcav4buAQMavLeG6ruG7jkvEqMOU4bul4buz4bumS8SoSsav4bunw73hu6/hu63FqMav4bum4buQw5TEqOG7r+G6t+G6seG7s+G7q2tK4buA4buQ4buz4bqrI+G7kMOK4buQ4bux4butL8Woxq/hu6bhu5DDlMSo4buv4butL8OZ4buv


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]