(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông Nhật Bản cho biết nước này và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vừa nhất trí bắt đầu hoạt động một đường dây nóng quốc phòng giữa hai bên.

Tin liên quan

Đọc nhiều

UDThu6bDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurnhur414bq/4bqhKcOaUcODND/hur/DmXPhu7LDo8OZLOG7uOG6v8OZKCbhu4HDmTTEg8Od4bq/w5ko4bqtw6Mzw5nhuqPhuq3hur/DmShoZMOjM8OZISVsw5nDo+G6r8OjM8OZ4bq74buB4bqlLsOZ4bq5NOG6scOjM8OZxKljNcOZ4buNw4rDueG7jcODUC804bumUVDhurnDmS7huqFXw6rDqsOVw5rhurl0V+G6ueG6vzXEg8Ojw5pRUDXhuqMzw5ku4bqhV8Oqw6rDlcOaLuG6o8OqLeG6uTTEg+G6v8SDw5kh4bq/NOG7geG6oyzDmTV0KcOj4bq/KeG6vcOaw5nDquG6v2zhuqEpw5XDmmo1IeG6vzThu5bDmeG7sMWo4buk4bq5a8agw5k0KTUzNOG6v+G7lsOZxq/hu6jhu6rhurlrxqDDmsOZ4bq/NeG6v+G6oSnDlcOaw4M0P+G6v8OZc+G7ssOjw5ks4bu44bq/w5koJuG7gcOZNMSDw53hur/DmSjhuq3DozPDmeG6o+G6reG6v8OZKGhkw6Mzw5khJWzDmcOj4bqvw6Mzw5nhurvhu4HhuqUuw5nhurk04bqxw6Mzw5nEqWM1w5nhu43DisO54buNw4PDmTQ3w6M0w5nhu7LDozTDmeG7psOaw5nDquG6vS7DlcOaLy814bucLFfEg+G6vzRXw6M0NMSDV+G7nMSpw6Mvw6MpasOqL8Woxq/hu6bhu6Yv4bum4bus4busIeG7quG7puG7qOG7qOG7qOG7puG7puG6v+G7quG7rOG7rOG7qOG6oeG7puG7nMOh4bq5M8Oaw5lX4bqh4bq/w5XDmsODND/hur/DmXPhu7LDo8OZLOG7uOG6v8OZKCbhu4HDmTTEg8Od4bq/w5ko4bqtw6Mzw5nhuqPhuq3hur/DmShoZMOjM8OZISVsw5nDo+G6r8OjM8OZ4bq74buB4bqlLsOZ4bq5NOG6scOjM8OZxKljNcOZ4buNw4rDueG7jcODw5rDmSFX4bq/Vy3hurk0xIPhur/Egy3Eg+G6vTUzNcOjV+G6oS3DquG6vS7DlcOaNOG6v+G6v+G6ucOq4buWLy8uIcOjNeG6ozPhu5zEqTUp4bq/w6NX4bqj4bq54bqh4buBw6rhu5zEqcOjL+G6v+G7sMWo4bukL+G7geG6ueG6ocSDVyEpIS/huqN6ITUuL8Wo4bukxajGr1/hu6TGr1/hu6bhu6wv4bq/4bq/a8Spw6NfNMSDNV/DozM0NV/hur804buBX+G6v+G6veG7gcSDw6MzX+G6u+G7gcSDLl/hurk0xIPDozNfw6M0V+G6v18sV8OjX19Xw6opV8OjX+G6oVfDo1/hur804buBX+G7psWoX+G7puG7rOG7nMOh4bq5M8Oaw5kvUeG6vjThurNXw5nhur804buBP8Ojw5kow53hur/DmShoxJEuw5nhur/DnTXDmXnhuq01w5nDozM0OMOZ4bq+NGnDmeG6v+G6vWhlw6Mzw5nhurrhu4HhuqUuw5nhurk04bqxw6Mzw5nDgzQ/4bq/w5lz4buyw6Mt4buNw4rDueG7jcODw5khNTHDo8OZ4bq9V8OZw6MzWWzDmeG7puG7qi/Gr8OZ4bq/w501w5nhur7Eg8OgbMSD4bucw5nhu57hu5HDozThu5bDmeG6vuG6vkvEqMOD4bugUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXkpVyHDmlHhur7hur3hu4FsIsOjw5nhur80w6LDozPDmcODND/hur/DmXPhu7LDo8OZLjTEg8OZLDVd4bq/w5nDo2hjLsOZw6NZbMOZxKlZw5l5NSDhurnDmTThuq01w5kuWC7DmeG6u+G7geG6pS7DmTM1V8OZw7rDosOjM8OZw4NX4bqjw5nhu4/DmeG7nuG7jcOKw7nhu43Dg+G7oMOZxKnDrVfDmcOjNCrhur/DmeG6v+G6vTbDmSzhu7jhur/DmSgm4buBw5k0xIPDneG6v8OZKOG6rcOjM8OZ4bqj4bqt4bq/w5koaGTDozPDmSElbMOZw6Phuq/DozPDmeG6u+G7geG6pS7DmeG6uTThurHDozPDmTM14buJV8OZNFc1w5ksW8Oj4bucUC/hurlRUOG6ucOZLuG6oVfDqsOqw5XDmuG6uXPEgyFsw5pRw4M0aMOZxKk/bOG7msOZw4M0P+G6v8OZc+G7ssOjw5nhur/hur1lw5nhur80WcOjNMOZ4bq74buB4bqlLsOZMzVXw5nDozPEg1k1w5nhu43DisO54buNw4PDmSgm4buBw5nhur81W8Ojw5nhur80NV3hur/DmeG6oT/hurnDmShoZMOjM8OZISVsw5nDo+G6r8OjM8OZ4bq74buB4bqlLsOZ4bq5NOG6scOjM8OZxKljNcOZw6A04bqlNcOZw6NZbOG7nMOZ4bq+NOG6s1fDmeG6vzThu4E/w6PDmSjDneG6v8OZKGjEkS7DmeG6v8OdNcOZeeG6rTXDmcOjMzQ4w5nhur40acOZ4bq/4bq9aGXDozPDmeG6uuG7geG6pS7DmeG6uTThurHDozPDmcODND/hur/DmXPhu7LDoy3hu43DisO54buNw4PDmSE1McOjw5nhur1Xw5nDozNZbMOZ4bum4buqL8avw5nhur/DnTXDmeG6vsSDw6BsxIPhu5zDmcO6JWzDmeG6oVnDmS7hu4Hhuq0uw5k04bq34bq5w5kuKuG6ucOZ4bq/NGnDmeG6v+G6vWhlw6Mzw5nhur/hur3DrC7DmeG6vzVd4bq5w5koJuG7gcOZ4bq/NVvDo8OZLmZXw5nDgzQ/4bq/w5nEqWM1w5kuWC7DmeG6vzRZw6M0w5nEqTVbw6PDmeG7jcOKw7nhu43Dg8OZw6pX4buBw5nhu6jDmcOj4bu24bqjw5nhur/hur3Eg8OjM8OZLOG6pTXDmS7hu7LDozTDmeG7jcOKw7nhu43Dg8OZxKlZw5nDgzQ/4bq/w5lz4buyw6PDmcOgw7PDmcOjNSDhuqPDmeG7quG7pMOZw6Phu7bhuqPDmeG6vzQ1XeG6v8OZ4bqhP+G6ucOZ4bq74buBV8Ojw5k0IMOZw7rhuqU1w5nhur9YLsOZ4bue4bumVuG7rMavLcWo4bukxajGr+G7oMOZxKlZw5nFqOG7pMOZw6Phu7bhuqPDmeG6u+G7gVfDo8OZNCDDmcO64bqlNcOZ4bq/WC7DmS40NV3Do8OZ4bqhaMSRLsOZ4buexajhu6Thu6TGry3FqOG7pMWoxq/hu6Dhu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq5c8SDIWzDmlHDg+G7tuG6o8OZxajhu6Thu6bhu6zhu5rDmeG7jcOKw7nhu43Dg8OZKOG7tMOZ4bq/NDVd4bq/w5nhuqE/4bq5w5koaGTDozPDmSElbMOZw6Phuq/DozPDmeG6u+G7geG6pS7DmeG6uTThurHDozPDmeG6vzRoZMOjM8OZ4bq/4bq9w6wuw5kzNeG7iVfDmS5YLsOZw6NoYy7DmeG6vzRZw6M0w5nEqTVbw6PDmcSpWcOZNDUgw6PDmShXw6Mzw5nDoFvhu4HDmTPhurc1w5kuWC7DmcOjaGMuw5nDoDTDosOjM8OZ4bq5NOG7sjXDmeG6vzRZw6M0w5nEqTVbw6PDmeG7jcOKw7nhu43Dg8OZ4bq/NFfhuqPDmTM1V8OZxKlZxIPDmShoZMOjM8OZISVsw5nDo+G6r8OjM8OZw6NZbOG7nC/hu5xQL+G6uVFQ4bq5w5ku4bqhV8Oqw6rDlcOa4bq54buN4buB4bq/NMSD4bq9w5pR4bq+NCnEg8OZ4bq+4bq+S8Sow4NQL+G6uVE=

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]