(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra 5 đột phá, 3 chương trình trọng tâm và 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sau nửa nhiệm kỳ, huyện đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24/27 chỉ tiêu, góp phần làm cho diện mạo của huyện khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc: Nhiều chỉ tiêu cơ bản hoàn thành

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hậu Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra 5 đột phá, 3 chương trình trọng tâm và 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Sau nửa nhiệm kỳ, huyện đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 24/27 chỉ tiêu, góp phần làm cho diện mạo của huyện khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc...

Phát triển kinh tế biển là thế mạnh của huyện Hậu Lộc.

Hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hậu Lộc đã nỗ lực triển khai, đổi mới phương thức chỉ đạo, thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,9%; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt trên 35 triệu đồng, bằng 87,5% mục tiêu đại hội; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Huyện đã xây dựng đề án tái cơ cấu nông nghiệp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và đến nay toàn huyện đã chuyển đổi trên 516 ha đất lúa kém hiệu quả sang mô hình trồng trọt, chăn nuôi các loại cây, con có giá trị kinh tế cao. Chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đưa công nghệ mới và cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn.

Kinh tế biển tiếp tục phát triển cả trong khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ. Trong khai thác, đã chú trọng nâng cao năng lực vươn khơi, toàn huyện đã có trên 500 phương tiện, công suất máy từ 90 CV trở lên, trong đó có 15 tàu được đóng mới theo Nghị định 67. Sản lượng thủy, hải sản đạt 96.310 tấn, bằng 54% so với mục tiêu đại hội. Diện tích rừng được mở rộng, nhất là rừng ngập mặn, phòng hộ ven biển, đến nay toàn huyện có 271 ha rừng ngập mặn chắn sóng và hàng triệu cây phân tán, nâng độ che phủ rừng từ 11,4% năm 2016 lên 13% năm 2018, bằng 86,7% so với mục tiêu đại hội.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, các nghề truyền thống được củng cố như: Nghề mộc, nghề rèn... Sản xuất công nghiệp phát triển mạnh nhất là nghề may mặc, đã giải quyết việc làm cho hơn 10.000 lao động với mức lương bình quân từ 4,5-6 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 6.896 tỷ đồng, bằng 45,1% so với mục tiêu đại hội. Các quy hoạch cụm công nghiệp, dịch vụ hậu cần nghề cá, chế biến thủy hải sản; quy hoạch đô thị Diêm Phố, đô thị Hòa Lộc; quy hoạch chi tiết thị trấn Hậu Lộc, làng nghề cơ khí Tiến Lộc, làng nghề rượu Cầu Lộc... được triển khai tích cực và phát huy hiệu quả.

Hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển cả về quy mô, chất lượng và chủng loại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 3.934 tỉ đồng, bằng 46,8% so với mục tiêu đại hội; tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 76,78 triệu USD, bằng 52% so với mục tiêu đại hội. Các thành phần kinh tế phát triển đa dạng, toàn huyện có 264 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 6 tháng đầu năm 2018 thành lập mới 37 doanh nghiệp, bằng 61,2% kế hoạch tỉnh giao. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, nhất là hàng may mặc của Công ty IVORY, NyHoaviet, Hugoly, BTM; rượu Chi Nê của Công ty CP Thương mại Hậu Lộc; các sản phẩm của rèn Tiến Lộc, bóng đá của Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta...

Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay, bình quân mỗi xã đạt 16,4 tiêu chí/xã, cao hơn bình quân chung toàn tỉnh là 0,8 tiêu chí/xã, trong đó, có 8 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 32%, gồm: Minh Lộc, Phú Lộc, Quang Lộc, Hòa Lộc, Đại Lộc, Hoa Lộc, Văn Lộc và Lộc Tân. Năm 2018 huyện đang tập trung chỉ đạo 3 xã về đích nông thôn mới gồm: Hưng Lộc, Liên Lộc, Mỹ Lộc.

Hoạt động văn hóa, du lịch và lễ hội được quản lý chặt chẽ; các giá trị văn hóa lịch sử được quan tâm bảo tồn, tôn tạo và phát huy. Phong trào luyện tập thể dục, thể thao phát triển sâu rộng trong nhân dân. Giáo dục - đào tạo phát triển khá toàn diện, quy mô trường lớp ổn định, chất lượng đội ngũ giáo viên được quan tâm. Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân có chuyển biến tích cực. Lao động việc làm, giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo kịp thời và đạt hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo đến hết năm 2017 giảm còn 5,71%, hộ cận nghèo giảm còn 7,95%.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được đổi mới cả về nội dung, phương pháp, cách thức tiến hành, tạo sự thống nhất về nhận thức chính trị và tư tưởng trong toàn đảng bộ. Chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng được coi trọng; công tác quản lý, phát triển đảng viên có nhiều tiến bộ, công tác cán bộ có sự đổi mới, từng bước đi vào nền nếp; các chính sách cán bộ được quan tâm. Hoạt động của bộ máy chính quyền được tăng cường, công tác cải cách hành chính có chuyển biến tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội đảm bảo...

Qua nửa nhiệm kỳ, kết quả thực hiện được là đáng ghi nhận, song vẫn còn những khó khăn, hạn chế, bất cập ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện nghị quyết. Đến nay huyện còn 3 chỉ tiêu chưa đạt tiến độ đề ra: Về chỉ tiêu lương thực, do thời gian qua huyện tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn phát triển sản xuất theo hướng giảm diện tích và nâng cao chất lượng cây trồng nhằm thực hiện chuyển đổi diện tích theo hướng tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh và của huyện, cho nên mục tiêu đề ra không còn phù hợp, cần điều chỉnh lại. Về chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo hiện nay của huyện là 5,7%, để đáp ứng theo chuẩn nghèo đa chiều thì từ nay đến năm 2020, huyện phấn đấu giảm còn dưới 3,5%, đạt mục tiêu đại hội. Về tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới còn thấp, một phần do có những tiêu chí Trung ương điều chỉnh nhưng chủ yếu do cấp ủy, chính quyền một số xã chưa mạnh mẽ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của nhiệm kỳ, đồng chí Nguyễn Văn Ấp, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Huyện đang tập trung chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đầu nhiệm kỳ, những chỉ tiêu nào đã đạt, phấn đấu đạt cao hơn; những chỉ tiêu chưa đạt, phải phấn đấu đạt kế hoạch; chỉ tiêu nào đạt thấp, khả năng khó hoàn thành, phải chỉ đạo quyết liệt để phấn đấu hoàn thành với khả năng cao nhất. Tập trung nỗ lực chỉ đạo triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng và chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật tiên tiến và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo đà tăng trưởng cao và bền vững. Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp mà trước hết tập trung xây dựng mở rộng làng nghề rèn ở Tiến Lộc, chế biến thủy hải sản ở vùng biển, giải quyết việc làm. Trong quý 3 - 2018 phải hoàn thành đề án và ban hành nghị quyết về phát triển tiểu thủ công nghiệp, gắn với thu hút đầu tư, coi đây là một trong những khâu đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu mỗi năm, các xã điểm hoàn thành từ 2 - 3 tiêu chí trở lên, các xã còn lại hoàn thành từ 1- 2 tiêu chí trở lên, đến năm 2020 có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân toàn huyện đạt 18 tiêu chí trở lên. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chương trình giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3,5%, đồng thời có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ cho hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, tập trung lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề, tiếp tục củng cố hệ thống chính trị, niềm tin của nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại của cả nhiệm kỳ.


Bài và ảnh: Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]