(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” (sau đây gọi là nghị quyết), đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm chuỗi, mô hình, chợ... an toàn thực phẩm (ATTP), góp phần tạo chuyển biến bước đầu về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU: Tạo chuyển biến về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” (sau đây gọi là nghị quyết), đến nay, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết, toàn tỉnh đã xây dựng được hàng trăm chuỗi, mô hình, chợ... an toàn thực phẩm (ATTP), góp phần tạo chuyển biến bước đầu về công tác bảo đảm vệ sinh ATTP.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU: Tạo chuyển biến về công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Ảnh minh họa.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ngành chức năng đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và các tầng lớp nhân dân về công tác đảm bảo vệ sinh ATTP đối với sức khỏe con người và bảo vệ môi trường. Cùng với đó, thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 16-8-2017 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình thí điểm ATTP trên địa bàn tỉnh đến hết năm 2018, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai thực hiện công tác đảm bảo ATTP, trong đó tập trung hướng dẫn đánh giá các tiêu chí xã ATTP, quy định trách nhiệm quản lý ATTP của ban nông nghiệp xã và tổ giám sát cộng đồng thôn; hướng dẫn đánh giá tiêu chí chợ ATTP; triển khai xây dựng các mô hình chuỗi giá trị sản phẩm an toàn; giết mổ gia súc, gia cầm an toàn; chợ ATTP; cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn... Ngoài ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố còn đưa chỉ tiêu về ATTP vào mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giao chỉ tiêu về ATTP cho UBND xã, phường, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng các mô hình thí điểm đảm bảo ATTP trên địa bàn. Riêng việc thực hiện các chỉ tiêu được giao năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn thành 8/18 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được giao, trong đó có 6 chuỗi đã được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. UBND cấp huyện đang chỉ đạo xây dựng 446/389 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; 1.024/1.546 cơ sở giết mổ đáp ứng các quy định về ATTP; 37/32 chợ ATTP; 862/335 bếp ăn tập thể ATTP... Toàn tỉnh hiện đang triển khai xây dựng 291/305 xã, phường, thị trấn ATTP.

Cùng với công tác tuyên truyền, xây dựng mô hình các chuỗi cung ứng ATTP... việc đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về ATTP cho cán bộ, người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được quan tâm. Đến tháng 10-2018, các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tổ chức được hàng trăm lớp với hàng trăm ngàn lượt người tham gia, trong đó ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh đã tổ chức 570 lớp và trên 300 buổi nói chuyện thu hút gần 130.000 lượt đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về vệ sinh ATTP được tăng cường. Năm 2018, các đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP và các sở, ngành chức năng đã thành lập các đoàn và đã kiểm tra gần 700 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, xử lý gần 100 cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 550 triệu đồng; kiểm tra, xử lý 595 vụ vi phạm về ATTP, xử phạt nộp ngân sách Nhà nước trên 1,5 tỷ đồng.

Mặc dù UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng và địa phương đã tập trung chỉ đạo, nhưng việc thực hiện nghị quyết vẫn còn những hạn chế đó là công tác rà soát, thống kê cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện, xã chưa đầy đủ; việc quản lý thức ăn đường phố, cơ sở giết mổ chưa đáp ứng yêu cầu; việc xây dựng, phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản chậm; tiến độ triển khai xây dựng các mô hình thí điểm ATTP, xã ATTP đạt thấp so với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đến tháng 10-2018 trên địa bàn tỉnh chưa có xã nào đạt tiêu chí ATTP, trong đó tỷ lệ hoàn thành các tiêu chí ATTP tại các xã ATTP tham gia mô hình thí điểm (32 mô hình điểm ATTP) trung bình mới đạt 5/8 nhóm tiêu chí (62,5%)...

Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 04 đề ra, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn phải xây dựng kế hoạch cụ thể hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm để triển khai thực hiện; phải xác định rõ mục tiêu, các giải pháp đồng bộ để triển khai thực hiện. Các sở, ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở, phê bình, xử lý trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương triển khai không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định; hoàn thành xây dựng phần mềm kết nối cung cầu nông sản, thực phẩm an toàn và phần mềm hệ thống thông tin quản lý Nhà nước về ATTP...

Duy Sơn {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]