(Baothanhhoa.vn) - Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 trở thành thị xã” là định hướng lớn mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020–2025 đã đề ra.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nghị quyết của Đảng và những đổi thay ở Quảng Xương

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao; đến năm 2030 trở thành thị xã” là định hướng lớn mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quảng Xương lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020–2025 đã đề ra.

Nghị quyết của Đảng và những đổi thay ở Quảng Xương

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế mang lại diện mạo mới cho huyện Quảng Xương.

Cùng với việc hiện thực hóa mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đang nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

Dọc theo Quốc lộ 1A - tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, các xã, thị trấn thuộc địa bàn huyện Quảng Xương đang từng ngày “thay da đổi thịt”. Những năm qua nhờ triển khai có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, tiềm lực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh cũng như diện mạo nông thôn Quảng Xương không ngừng đổi mới.

Thực hiện Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015–2020 trong điều kiện thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, song địa phương đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 15,5%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 52 triệu đồng/năm (vượt 7 triệu đồng so với mục tiêu đại hội). 27/27 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt mục tiêu đại hội đề ra.

Những con số trên, một phần là kết quả đem lại từ những mô hình sản xuất đã và đang được đầu tư, phát triển hiệu quả ở Quảng Xương. Trong nông nghiệp, huyện đã xây dựng được 360 ha chuỗi sản xuất lúa, gạo thương phẩm; 28 ha mô hình sản xuất vùng rau an toàn tập trung, các mô hình sản xuất rau, quả công nghệ cao trong nhà màng, nhà kính, rau thủy canh... góp phần đưa giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt 150 triệu đồng/ha, tăng 30 triệu đồng/ha so với năm 2016. Triển khai đến tất cả các xã, thị trấn Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay huyện đã được công nhận 2 sản phẩm OCOP 4 sao (dưa lưới Taki và dưa chuột Baby) và 2 sản phẩm OCOP 3 sao (lá xông hơi cảm lạnh và ngâm chân Mộc Việt).

Trong công nghiệp, huyện tập trung chỉ đạo quy hoạch và triển khai xây dựng các cụm công nghiệp, làng nghề để thu hút đầu tư. Trong đó, các cụm công nghiệp Nham - Thạch, Cống Trúc, Quảng Yên đã được phê duyệt, là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Năm 2018, Quảng Xương được công nhận huyện nông thôn mới và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Thành quả trên có thể xem là minh chứng rõ nhất cho hiệu quả của công tác đưa nghị quyết vào cuộc sống ở Quảng Xương.

Đồng chí Lê Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương xác định việc triển khai nghị quyết, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những nội dung hết sức quan trọng. Vừa qua, huyện đã triển khai các nghị quyết một cách đồng bộ, rộng khắp ở tất cả tổ chức cơ sở đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020–2025, tất cả các đơn vị, địa phương trong huyện đều đang tích cực, khẩn trương triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5-8-2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chia sẻ về cách làm, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quảng Xương cho biết: “Huyện đã tập trung triển khai, quán triệt các nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để từ đó mỗi tập thể, cá nhân xây dựng kế hoạch hành động, lộ trình, giải pháp cụ thể, phù hợp. Trong quá trình thực hiện, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn được huyện chú trọng, có hình thức khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm khắc nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, biến kế hoạch thành hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV cũng đã tổng kết, đánh giá hiệu quả đem lại từ công tác quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết ở địa phương và đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Với tinh thần đó, tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp đã và đang được tập thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức hành động. Nhiều địa phương nổi lên với cách làm hay, sáng tạo, thu về kết quả khả quan, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của toàn huyện. Trong số này, Quảng Trạch là một trong những xã vận dụng tốt tinh thần chỉ đạo của nghị quyết đại hội đảng các cấp. Năm 2020, kinh tế của xã phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt trên 13%, thu nhập bình quân ước đạt 58 triệu đồng/người/năm. Để có được những kết quả trên, cấp ủy đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong quần chúng Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Bùi Huân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trạch cho biết: Trên tinh thần triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, với điều kiện là một địa phương ven đô được giao về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021, nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ xã Quảng Trạch tăng cường quán triệt, tuyên truyền nội dung các nghị quyết đến tận các thôn để người dân nắm rõ. Qua đó mỗi thôn tùy vào điều kiện thực tế lại có cách làm khác nhau để đưa nghị quyết vào cuộc sống”.

Qua quá trình thực hiện, Đảng bộ xã Quảng Trạch rút ra điều quan trọng nhất là đảng ủy phải đưa ra chủ trương đúng, trúng với thời điểm hiện tại và nhu cầu phát triển của xã. Đồng thời, lấy dân làm gốc, nếu còn chỗ nào chưa rõ, chưa thông thì chính cụm dân cư đó, xóm đó sẽ bàn bạc để đi đến thống nhất, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ.

Từ những con đường giao thông nông thôn rộng rãi, thoáng đãng được gắn biển “Nhà sạch, vườn đẹp, ngõ sạch...” đến những công trình xây dựng, dự án kinh tế quy mô hơn và hơn hết là những tiến bộ trong đời sống của người dân, tất cả đã minh chứng rõ nét cho hiệu quả thực hiện các nghị quyết trong thực tế ở Quảng Xương. Bước vào thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ mới trong điều kiện bình thường mới, thực hiện quyết liệt, sáng tạo những chủ trương, chính sách đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng các cấp vẫn vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp để huyện nông thôn mới Quảng Xương tiếp tục phát triển.

Bài và ảnh: Mai Hoàng


Bài và ảnh: Mai Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]