(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy sở đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhanh, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kết quả phát triển giao thông – vận tải sau nửa nhiệm kỳ

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020, đảng ủy sở đã lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Trong đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển nhanh, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Hàng hóa thông qua Cảng tổng hợp quốc tế Nghi Sơn.

Đảng ủy sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả 2 chương trình trọng tâm về “Nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ”; về “Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng” làm chuyển biến tích cực chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng ở các chi bộ trực thuộc; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh... Đồng thời, xác định hoàn chỉnh hệ thống các quy hoạch đến năm 2020 là một khâu quan trọng để phát triển GTVT. Trong nửa nhiệm kỳ đầu, Sở GTVT đã hoàn thành Quy hoạch điều chỉnh phát triển GTVT tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2025 và định hướng đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 29–8–2017; hoàn thành điều chỉnh phát triển GTVT đường thủy nội địa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Cảng Hàng không Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành Cảng Hàng không Quốc tế tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23–2-2018. Ngoài ra, một số quy hoạch đang được triển khai như Quy hoạch bến xe phía Nam, bến xe trung tâm TP Thanh Hóa. Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu vận tải; hạ tầng các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàng không đã được tập trung phát triển có trọng tâm, trọng điểm. Từng bước đầu tư xây dựng, hoàn thiện các tuyến đường giao thông, kết nối hệ thống đường giao thông thôn, bản với giao thông địa phương và giao thông trung ương, kết nối với hạ tầng đường sắt, đường thủy nội địa, đường biển, đường hàng không... Vận tải công cộng được ngành GTVT quan tâm khuyến khích phát triển; các doanh nghiệp tham gia vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đã được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh. Vận tải hành khách tuyến cố định đang khai thác hiệu quả khoảng 320 tuyến. Năng lực khai thác của Cảng Hàng không Thọ Xuân liên tục tăng về tần suất chuyến bay và số lượng hành khách.

Trong kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá về phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020, các dự án do Sở GTVT được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư hoặc chủ trì đấu mối, kêu gọi đầu tư, thực hiện và nguồn vốn cần thực hiện là 41.000 tỷ đồng (Quyết định số 4528/QĐ-UBND ngày 22 –11-2016 của UBND tỉnh). Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách còn khó khăn, trong nửa nhiệm kỳ (2016–2018), vốn đầu tư công mới bố trí 3.254 tỷ đồng (đạt 7,8% nhu cầu). Trong nửa nhiệm kỳ qua, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng và đã hoàn thành tuyến đường giao thông từ Cảng Hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn dài 65km; đường vành đai phía Tây TP Thanh Hóa đoạn Km6 – Km14+600 và đang tập trung hoàn thành đoạn Km0 – Km6; hoàn thành tuyến đường nối các huyện miền núi ở phía Tây Thanh Hóa dài 190km tuyến chính, gần 200km đường ngang... Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Thanh Hóa dài 96km; trong đó, đã hoàn thành đoạn qua Khu Kinh tế Nghi Sơn dài 18km với tổng mức đầu tư 2.000 tỷ đồng; đang triển khai thi công đoạn từ TP Sầm Sơn đến huyện Quảng Xương dài 17km, tổng mức đầu tư 1.480 tỷ đồng... Cầu Cẩm Lương đang tiếp tục được triển khai theo tiến độ phù hợp với nguồn vốn được giao. Quốc lộ 15 đang được triển khai nâng cấp, cải tạo đoạn từ huyện Ngọc Lặc đến huyện Quan Hóa; Quốc lộ 217 đoạn từ Đồng Tâm (Bá Thước) đến Na Mèo (Quan Sơn) đã thi công hoàn thành, đang triển khai đoạn từ huyện Cẩm Thủy đến huyện Bá Thước... Hệ thống đường tỉnh đã được UBND tỉnh đưa vào danh mục nâng cấp, cải tạo trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020, gồm 4 tuyến với chiều dài 21km, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Các cầu dân sinh khu vực miền núi đã từng bước được đầu tư và hiện đang đầu tư 12 cầu dân sinh/tổng số 26 cầu, với tổng mức đầu tư 178 tỷ. Mạng lưới đường giao thông nông thôn đã được đầu tư xây dựng mới 152 km, cứng hóa mặt đường 1.375 km; xây dựng, sửa chữa cầu, cống, tràn 367 cái; tổng ngày công huy động 1,17 triệu ngày công; tổng kinh phí thực hiện 2016-2018 là 1.588 tỷ đồng; trong đó, kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là 240 tỷ đồng.

Thời gian tới, Đảng ủy Sở GTVT tiếp tục tăng cường hoạt động của cấp ủy, các chi bộ nhằm lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, có từ 80% đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc trở lên đạt trong sạch, vững mạnh; các năm còn lại của nhiệm kỳ, đảng bộ phấn đấu đạt trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, từng bước tham mưu cấp thẩm quyền hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, phân định rõ chức năng quản lý Nhà nước và kinh doanh thương mại, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, công khai, minh bạch. Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông theo Quyết định số 4455/QĐ-UBND ngày 21–11-2017 của UBND tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa. Tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc và thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức ngành GTVT đối với tổ chức, công dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, đơn giản hóa thủ tục và quy trình giải quyết thủ tục hành chính...; tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và ổn định.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với người đứng đầu Sở GTVT và các đơn vị trực thuộc trong thực hiện vai trò, trách nhiệm hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp. Kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về kinh doanh vận tải; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; triển khai thực hiện tốt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ xe buýt sau khi UBND tỉnh phê duyệt đề án. Thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, hiệp hội vận tải để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vận tải phát triển sản xuất, kinh doanh... Để tạo bước đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Sở GTVT sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn vốn từ ngân sách cho các công trình quan trọng, có tác động lan tỏa. Đồng thời, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, có các cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh – chuyển giao)... BT (xây dựng - chuyển giao).


Bài và ảnh: Xuân Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]