Ngày 30/3, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Goldberg cho biết các nỗ lực của Tổng thống Yoon Suk Yeol nhằm làm tan băng quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản vốn căng thẳng lâu nay là đáng được ghi nhận, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết "hướng tới tương lai."
V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZYRXLhu7g4LsOpw6Lhu7jhurXhuqUu4bu4Nizhurnhu7jDqWjhu7jEkeG7mTbhu7g24buPLOG7uMOCIcOp4bu4S2/hu4M24bu4xJEhZeG7uG4sw6nhu7g1PsOp4bq14bu4a28sw6nhu7jDouG6r+G7uMahw63huqXhu7jDicOiMm7hu7jDvSnDqVcvw6IjWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrhu7Msam7huqXhurnDqeG7tlhX4bqlZeG6teG7uDbEkSxtbVXhu7Y2ZW0tasOi4bq5buG6ueG7uDduw6JvZTXhu7jhuqXhu7M5w6luOWzhu7bhu7htbuG7o8SROVXhu7bhu5vhuqU3bsOixq/hu7gmPUBq4bud4buo4bu4w6I54bql4bq1w6Juxq/hu7glJj9q4bud4buo4bu24bu4buG6pW7EkTlV4bu2RXLhu7g4LsOpw6Lhu7jhurXhuqUu4bu4Nizhurnhu7jDqWjhu7jEkeG7mTbhu7g24buPLOG7uMOCIcOp4bu4S2/hu4M24bu4xJEhZeG7uG4sw6nhu7g1PsOp4bq14bu4a28sw6nhu7jDouG6r+G7uMahw63huqXhu7jDicOiMm7hu7jDvSnDqeG7uMOi4bqtw6nDouG7uCnDqcOi4bu4I+G7tuG7uG1sNlXhu7YvL+G6peG7sDUs4bq5bsOiLMOpw6LDouG6uSzhu7DGocOpL8OpOeG7m20vPSQjJC8jPz83JSMmQColO24/PSo6xJEj4buwY2rhurXhu7bhu7gsxJFuVeG7tkVy4bu4OC7DqcOi4bu44bq14bqlLuG7uDYs4bq54bu4w6lo4bu4xJHhu5k24bu4NuG7jyzhu7jDgiHDqeG7uEtv4buDNuG7uMSRIWXhu7huLMOp4bu4NT7DqeG6teG7uGtvLMOp4bu4w6Lhuq/hu7jGocOt4bql4bu4w4nDojJu4bu4w70pw6nhu7bhu7g3LG4sLWrDouG6uW7hurkt4bq5bOG6peG6teG6pcOpLMSRLW1sNlXhu7bDom5uam3Gry8vNjfDqeG6pWXhurXhu7DGoeG6pTluw6ksZWrEkW9t4buwxqHDqS9uJj1AL29qxJHhurksNzk3L2o24bqz4bq5Lz1APSRfQCRfJEAvbm7hu53GocOpXyRAQCRfw6Isw6lfa2/hurk2X8Opw6Isbl81LMOp4buwY2rhurXhu7bhu7gvWE5nw6nhurXhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uMOCIcOp4bu4S2/hu4M24bu44bui4bq54bq5w6nhu7hNb2Qt4bujOeG6ucSR4bu44buubmwu4bqlVuG7uMahIeG7uE7DouG7j+G7uG7DtMOtw6nhurXhu7jDicOiMm7hu7jDvSnDqeG7uOG6sm9l4bql4bq54bu4ROG6pW3DouG6pTcs4bu4bijhuqXhu7g2b2Y24bu4w6LDqmrhu7g1LuG6ueG7uOG7ieG7uE7hurlk4buj4bq54bu4w6nhurUh4buj4bu4IyYvJOG7sOG7uOG7rsO5w6nDosav4bu44bui4bq5w6nDoixqL05O4bucxqDDiVZXL2pYV2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asOCOSw34bu2WMOJ4bq1IeG7o+G7uCRALyThu6rhu7jhu7co4bql4bu4beG7keG7uEVy4bu4bijhuqXhu7jDgiHDqeG7uEtv4buDNuG7uErDouG6pcSR4bqlauG7uOG6tOG6ucSRNzU5bOG6teG7uDbDouG6ueG7uDXhuqXDo27hu7g2Ljbhu7jDqWjhu7jEkeG7mTbhu7g24buPLOG7uE5nw6nhurXhu7huw6Lhu4PDqeG6teG7uOG7ouG6ueG6ucOp4bu4TW9k4bu44buiOeG6ucSR4bu4w6nDon1l4bu4xJEhZeG7uG4sw6nhu7g1PsOp4bq14bu4a28sw6nhu7jDouG6r+G7uMOCIcOp4bu4S2/hu4M2LcOJw6IybuG7uMO9KcOp4bu4xqHhu4PDqeG7uDY+w6nhurXhu7huw6Jdw6nhurXhu7jEkSBv4bu4w6ks4buj4bu4xJEh4bu4OC7DqeG6teG7uDjDtOG7izbhu7jhurXDouG6peG7uMOpw6Iyw6nhu6rhu7g44buFw6nhurXhu7huw6LDrOG6peG7uMOpw6Iww6nhu7hlKMOpw6Lhu7ht4buZ4bu4NjHDqeG7uG7DouG6pcOjbuG7uOKAnMOiw7TDrcOp4bq14bu4bsOt4bql4bu4bsO0acOp4bq14bu4xJEs4bql4buw4oCdVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYSsOiLm7hu7g14bql4bqxb+G7uG4o4bql4bu4ZWZu4bu4N+G6peG6t8Op4bu4OCHDqeG7uDfhurnhu7hLb3Lhu7jEkeG6peG6o8Op4bu4ZeG6pcOpw6Lhu7jDgiHDqS1FcuG7uG5n4bu4NsOi4buRNuG7quG7uG5sKeG7uMSRw6zhuqXhu7g2IG/hu7jDouG6v+G6peG7uMahxIPhu7ht4buZ4bu4MGXhu7jEkeG6o8Op4bu44bq1McOp4bu4OCDhu6Phu7g24buPLOG7uDYuNuG7uGXhu4PhuqXhu7hrbyzDqeG7uMOi4bqv4bu4w4Ihw6ktw4nDojJu4buq4bu44buHw6nhurXhu7jhurThurnEkTc1OWzhurXhu7g1IeG7o+G7uG7hur/Gr+G7uOKAnOG7s8Oiw7PDqeG6teG7uG7hu4fhuqXhu7hu4bqlw6nhu7hsfcOp4bq14bu4Ni424bu4NcO0w6024bu4ZSHhu7hOZ8Op4bq14bu4bsOi4buDw6nhurXhu7jhu6LhurnhurnDqeG7uDg84bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7g44bqx4bu4bsOiw7M24bu4ODPhu6Phu7jDouG6vSzhu7jhurXhuqUp4bql4bu44bq14bql4buXLOG7uMOCIcOp4bu4S2/hu4M24bu4xqEh4bu4w4nDojJu4bu4w70pw6nhu7jhu53hu5HDqeG6teG7uDguw6nhurXhu7g4w7Thu4s24bu44bq1w6LhuqXhu7jDqcOiMsOp4buw4bu44buzw6LDs8Op4bq14bu4buG7h+G6peG7uG7huqXDqeG7uGx9w6nhurXhu7g44bqlxINv4bu4OOG6u+G7uOG6teG6pcOzauG7uOG6pzbDouG7uDbDouG6ueG7uMOpw6Lhu5fDqeG6teG7uMOpaOG7uMSR4buZNuG7uG4o4bq54bu4NTFv4bu4ZMOi4buHw6nhurXhu7hkw6Lhuqfhu7hu4buDbuG7uMOiacOp4bu4NsOi4bq54bu4a28sw6nhu7jDouG6r+G7uDUs4bu4NeG6o8Op4buw4oCdVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZY4buGw6nhurXhu7jhurThurnEkTc1OWzhurXhu7jEkcO0b+G7uOG7n+G7uOG7mixtw6LhuqXDqeG6tW7hurnDqeG7uOKAnMOi4bql4bqxb+KAneG7uGx9w6nhurXhu7g2Ljbhu7jGoTDDqeG7uDjEg+G7uOG6teG6peG7lyzhu7jDgiHDqeG7uEtv4buDNuG7uMahIeG7uMOJw6IybuG7uMO9KcOp4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4bu4OMOjw6nhu7hlZm7hu7jigJxuw6LDrOG6peG7uGThu6Hhu7hsMG7hu7g4LG/hu7g4w63DqeKAneG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jEkeG6qTbDouG7uG3hu5Xhu7jDgiHDqeG7uEtv4buDNuG7quG7uG3hurnDqeG6teG7uMOp4bqjb+G7uDUybuG7uG4xZeG7uGtvLMOp4bu4bmzDqsOp4bq14bu4NuG7jyzhu7ht4buZ4bu4w6Lhu4tq4bu4bi424bu4bmzhurnDqeG6teG7uG7DtGnDqeG6teG7uMSRLOG6peG7uOG6teG6peG7lyzhu7jDoizhuqXhu7jDqcO0w6024bu4xJEuw6nhurXhu7jhurXhuqXEg8Op4bq14buwL+G7sFcvalhXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw73hurk34buj4bu24bu4bW7hu6PEkTlV4bu2bjnhu51uLSzEkeG6peG6tcOpxq/hu7hs4bql4bq1w6Ju4buo4bu2WFdtbmzhurnDqeG6tVhOw6I54bq54bu4xqDhuqU5bsOpLGUrVy9tbmzhurnDqeG6tVhXL2pY


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]