(Baothanhhoa.vn) - Sáng 7-4, tại sân bóng trường Đại học Vinh đã diễn ra lễ khai mạc giải bóng đá Sinh viên Thanh Hóa mở rộng lần thứ VI- 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7Thuqzhu6Phu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3huqnhuqjDkuG6uMOAxqHhu5HDtMOTw5JPw4rhurzhuqbhu5Ew4bqsw7rhuqjhu5vhurrhu6fhu7nhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m+G7t+G6vuG6vOG6puG7m8OBw7nhu5vhuq3huqjhurzhuqzhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G6ukvhu5tPSeG6vOG6puG7m+G6uHnhurzhu5vDkuG6rOG7lOG7m+G7gT7hu5vhurzhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu6N14bubw7Qvw5PDkk/DiuG6vOG6puG7kcO0w5PDkk/DiuG6vOG6puG7kcOS4bun4bqow7Qvw5PDkk/DiuG6vOG6puG7kcO0w5PDkk/DiuG6vOG6puG7keG7m+G6qcOiw7Qvw5PDkk/DiuG6vOG6puG7kcO0w5PDkk/DiuG6vOG6puG7keG7m+G7geG6qOG6vOG6rMO0L8OTw5JPw4rhurzhuqbhu5HDtC/huqzhu6Phu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU08w4DDukHGoeG7kcO0w4Dhurrhu5Hhuq3DueG6vOG6puG7m3MtcMOz4bubw5Lhu6fhuqjhu5vDk3fhurzhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vDkk/hu5jEqOG6vOG6puG7myPhu6fhuqjhu5vhuqzhu4bhu7nhu5vhu4Hhuqjhurzhuqzhu5vDgcaw4bubQeG6qMOC4bq84bubT8O64bub4bq4w4Lhu5vDieG6rMO64bqo4bub4bq64bun4bu54bub4bqm4bqoxanhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vDgcO54bub4bqt4bqo4bq84bqs4bub4bui4bqo4bqu4bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vhurpL4bubT0nhurzhuqbhu5vhurh54bq84bubw5Lhuqzhu5Thu5vhu4E+LeG7m+G7n+G7neG7o3XDsuG7m8O0L8OA4bq64buRw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTeG7uMOA4bq8w5LDgE/GoeG7kcO04bqo4bq64bqm4bub4bu54bq4w7rDk8OT4buJxqFBw5Lhuqzhu4zhurrhu7fhu5vhuqjhu7jDgOG6vMOSw4BPxqHhu5vDk8OSUOG6uMOA4buJxqHhu57huqhBw5Lhuqxu4bubcnDhu51N4bugb+G7m+G6rMOA4bqo4bqm4bqsw5Ju4bub4buhc3NN4bugb8ah4bubw5NP4bu54buJxqEvL+G7uUHhurzDsuG7t8O6w4rDkuG6rMO64bq84bqs4bqsw4rDusOy4bui4bq8L0HDgMOTw4nDksOKTS/hurzDgOG7nsOTL+G7o3Xhu6Phu6Ev4buj4budcUHhu53hu6Nw4bud4bujcXXDknJy4bud4buh4bud4bq44budw7JFTeG6pm1P4buJc3V0xqHhu5vDuuG6uMOS4buJxqEw4bqsw7rhuqjhu5vhurrhu6fhu7nhu5vhuqbhuqjFqeG6qOG7m+G7t+G6vuG6vOG6puG7m8OBw7nhu5vhuq3huqjhurzhuqzhu5vhu6Lhuqjhuq7hurzhu5vhuqnhuqzDuuG6vOG6rOG7mzzhur7DuuG7m+G6ukvhu5tPSeG6vOG6puG7m+G6uHnhurzhu5vDkuG6rOG7lOG7m+G7gT7hu5vhurzhu6nhurrhu5vhu5/hu53hu6N14bubw5Lhu6fhuqjhu5vhuqnDouG7m+G7geG6qOG6vOG6rMah4bubL+G7kcO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ep4bqoxanhuqjhu5vDgXjhu4zhu5tBw4rhu5vhu7bDuuG6vOG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m+G6uOG7p+G7ueG7m8OBSOG6vOG6puG7m+G6rOG7mOG7iuG6vOG6puG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bui4bqo4bqu4bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G7geG6qOG6vOG6rOG7m8OSw43hu5vhu7nhuqzhu5Thu7nhu5vhurzhuqzhu7Hhurrhu5vDiVThu5vhurzhuqjhurLhurrhu5ty4bub4bq84bup4bq64bubw5Lhuqzhu6Xhurzhuqzhu5vhurjDvU3hu5vhu7bDuuG6vOG7m+G6uOG6qOG6ruG6vOG7m+G6uOG7p+G7ueG7m8OT4bqo4bq84bqs4bub4bui4bqo4bqu4bq84bub4bqp4bqsw7rhurzhuqzhu5s84bq+w7rhu5vDkuG7p+G6qOG7m+G6qcOi4bub4buB4bqo4bq84bqs4bub4buPM+G6puG6rOG6suG7m8Oa4bq8w7XDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Ep4bqoxanhuqjhu5vDgXjhu4zhu5vhu7nhur7hu5vDk8ag4bubw5LhuqzDuuG6uuG7m+G6puG6qMO64bub4bu54buQw7rhu5vhu6Phu53hu5vDgUnhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbDs+G7m8OST8OK4bq84bqm4bubw4Hhur7hu5vhu7nhur7hu5t04bubw4FJ4bqo4bub4bu34bq+4bq84bqm4bub4bq8w7rhurrhu5vhu6Lhu6Xhu5vhu5/hu5vDgUnhuqjhu5vhu7fhur7hurzhuqbhu5vhurzhu5zDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5Hhu7jDueG7ueG7m8OBSeG6qOG7m+G7t+G6vuG6vOG6puG7m+G6vMO64bq64bubw4Hhu5hK4bu54bub4bu54bqs4bqow7rhu5vhurjhu6Xhurrhu5vhu5/hu5vhu7fFqeG6vOG6psOz4bubw5Lhuqzhuqjhu5vDgXjhu4zhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vDkk/hu4Dhurzhu5vDkuG6quG6vOG6rOG7m8OB4bqo4bq04bq64bubw5Lhu6fhuqjhu5vhurrDjOG6qOG7m+G7t8Wp4bq84bqmw7Phu5vhu5/hu5vDgUnhuqjhu5vhurzhuqx4w5Lhu5vhu6Lhu6Xhu5vhurzhuqxC4bubw5Lhu6fhuqjhu5vhurrDjOG6qOG7m+G7t8Wp4bq84bqm4bubw5PEguG7m+G6puG6qOG7peG6vOG6rOG7m07hu4xQ4bq24bq84bub4bui4bulw4rhu5vhu6Lhu4Dhurzhuqbhu5vhu7fDueG6vOG7m8OJ4bqww5LDssO0L03hu5HDtE3hu5vhu7nhurjDusOTw5Phu4nGoU3hu7bDikFQxqHhu5FAxqDhu5vDieG6qOG6sOG6vOG7m8OST8O94bq84bub4bu54bqs4buM4bq84bqm4bubw4nhurDDkuG7m+G7ouG7peG7m+G6uMOC4bub4bu34bqw4bub4bq64bun4bu54bubw5PEguG7m0HhuqjDguG6vOG7m0/DuuG7m+G7ouG7pcOK4bub4bq84bqm4bulUOG7m+G7o3AtcOG7m8Oyw7QvTeG7kcO0TeG7m+G7ueG6uMO6w5PDk+G7icahTcOa4buMw5LhuqzDik/GoeG7keG6qeG7jHjhurzhu5vDmuG6vOG6rOG7m+KAk+G7myNC4bq84bqs4bubMuG6qOG6vOG6rMO0L03hu5E=

Tuấn Anh – Đình Minh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]