Ngày 2/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi thông báo cơ quan này đang làm việc với tất cả các bên liên quan nhằm đảm bảo an toàn của các nhà máy điện hạt nhân tại Ukraine theo đề nghị của Kiev sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở miền Đông Ukraine.

Tin liên quan

Đọc nhiều

4buf4bq6w7l14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Lhur3hurzGoEfDgnThu6Ez4buuIeG7rnXGoOG6vkh14bq2duG6tuG6unXhurrDk3XGoOG7lMOVdeG6tHlIdeG6sHnDjXXhu69Jdcagw413SXXhurbhurrDjXXhurbDknXhu5bDlHXhurp4xqB1SeG6usOASXXGoHjhurx1w6pG4buU4buv4bq8ScOC4bufL+G6usO54buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4buf4bq8SOG6uHXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG6tkjhu5Yt4buS4bq6w43GoMONdHXGoOG6vMagR8OC4buNdDPhu64h4buudcag4bq+SHXhurZ24bq24bq6deG6usOTdcag4buUw5V14bq0eUh14bqwecONdeG7r0l1xqDDjXdJdeG6tuG6usONdeG6tsOSdeG7lsOUdeG6unjGoHVJ4bq6w4BJdcageOG6vHXDqkbhu5Thu6/hurxJw4J14bq64bq+SeG6unV5SeG6unXDuXR14buW4buU4bq24buNdC8v4bq24bqyScah4bqw4buvw43GoOG6uuG7r0nhurrhurrDjeG7r8ahw5lJL+G6ssOC4buWRsagw43hu5IvScOC4buk4buWL+G7peG7pcO64butL8O54bur4bur4bqyxanDuuG7scWpw7rDueG7qcag4but4bur4bupR8O5xqHhu4Thu5Lhurh0deG7r0fGoOG7jXQz4buuIeG7rnXGoOG6vkh14bq2duG6tuG6unXhurrDk3XGoOG7lMOVdeG6tHlIdeG6sHnDjXXhu69Jdcagw413SXXhurbhurrDjXXhurbDknXhu5bDlHXhurp4xqB1SeG6usOASXXGoHjhurx1w6pG4buU4buv4bq8ScOCdHXhurLhu6/GoOG7ry3hu5LhurrDjcagw40tw43hu5ThurzhurjhurxJ4buvRy3hu5bhu5Thurbhu4104bq6xqDGoOG7kuG7luG7mS8v4bq24bqySeG6vEjhurjGocOZ4bq8w4LGoEnhu69I4buSR+G7muG7lsahw5lJL8ag4bup4bulw7ov4bua4buSR8ON4buv4bqyw4LhurIv4bq6w43GoElJei/hu6XDuuG7peG7pV/DuuG7p1/DuuG7pS/hurrhu6/GoEnhurrhu69J4buaRuG7lOG7r+G6vEnDgsah4buE4buS4bq4dHUv4buh4bq94bq6duG7knVHd0h1SHbGoHXGoHjhurx14bq2w5J14buWw5R14bq04bq8REl14bq6eMagdUnhurrDgEl1WuG7r+G7ksON4buU4bq8euG6unrhurrhurzhu691w5R1SOG6vENJdS5LSeG6uHXDqkbhu5Thu6/hurxJw4LGoXXhu51ZSeG6uuG7mXUhScOC4buU4bq4w43hu6/GoMONSOG7o+G7ny/hu5Lhu6Hhu5/hu5J14bq2R+G7r+G7luG7luG7jXThu5Iyw4Lhu6/hurJ04buh4bqh4bq4d8WodeG7pS/hu6fhu5d14bq9T0nhurh1MeG6vHZIdeG6tEzhurZ1O8OSdeG7mOG7muG7r0l14bqh4buzSeG6uHVHUcOVSeG6uHXhuqHhurjhu5rFqOG6qkl1xqBVdeG7mOG7mkzhurZ1xqBCdeG7nTPhu64h4buu4bujdeG6ueG7r8OJ4buvw4JHdTHhu5TDjeG7luG7luG6vHXGoOG6uktJ4bq4deG6sHbDjXXhurbDknXhu5jhu5rhu69JdUl3xah14bq04buvSeG6uHVHd0h1w5nhurxE4bq2dcOZ4buM4bq8dcag4bqgxqB14bq2eXXhurZ24bq2deG6sOG6qkl1R+G6vOG6qkl14buY4bua4buvSXVJ4bq64bu3SHXhurR5SHXhurB5w4114buvSXXGoMONd0l14bq24bug4buvdeG6tnbhurZ1SeG6und1SHbFqHXhurThurxESXXhurp4xqB1SeG6usOASXXGoHjhurx1w6pG4buU4buv4bq8ScOCdcag4bq6w4LDjXXhurRDdUnhurjhurrhu4B14bq24bug4buvdWHhurzDgsOZdeG7luG7r+G7mnVG4bq64bq8deG6oeG6uOG7r3XGoOG7lOG6vMSQSXVG4bq64buv4bq8deG6tuG6uuG6vEJJdeG6suG7gOG6tuG6unXhu5jhu5rDgEl14buWVHXhurThu7nhurZ14bqw4bq8RMagdcOUdUjhurxDSXUuS0nhurh1w6pG4buU4buv4bq8ScOCxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buhZeG6unbGoHXhurDhurzEkOG7mnXhurrhu4jhu5J14bqwdsON4buXdUtJ4bq4dTHhu5TDjeG7luG7luG6vHXhurbhurrDjXXhurDhurxCxqDhu5l14oCc4bq9S+G6vHXhurThu69J4bq4dUfhurzhuqpJdeG6ukR1w5nhu4zhurx1xqDhuqDGoHXhurZ5deG6tnbhurZ14bqw4bqqSXXhurTEkHXhu6Z24bq2deG6tOG7gEnhurp14bq2duG6tuG6unXGoOG6ulLhurZ14bq6w5N1xqDhu5TDlXXhurrhurxE4buadeG7mOG7mnnGoXUsw4114bq2duG6tnXhurbhu5pO4bq2dcag4bq64buvSHXDmeG6oEl14bq04buvSeG6uHXhurLhurxFSXXhu5Thu6/hu5d1xqBL4bq8deG6tuG6ulHhu691xqDhurrEkHVJw4zhurx14buUSnXhurZ24bq24bq6dcag4bq6UuG6tnXhurrDk3XGoOG7lMOVdeG6usON4bu54bq2dcag4bq64buO4bq8deG6tOG6vMSQSHXhurbhu5pJ4bq4deG6tuG6oOG7knXhu5ZUdeG6usOTdcag4buUw5XGoeKAnXXhur3hu5rFqHVJ4bq64bq84bqqSeG7l3VLSeG6uHXhurbhurrDjXXhurrhu6/FqHXhurbDjHXGoOG6usSQdTPhu64h4buudeG7luG6qHXhurZVdUnhurrDgEl1w5nhurzhuqpJdeG6tEJJdeG6tnbhurZ14bq2w5J14buWw5R14bq6eMagdUnhurrDgEl14bq24bug4buvdcOqRuG7lOG7r+G6vEnDgsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6s0nhurh1MeG7lMON4buW4buW4bq8deG6tlBJ4bq4deG6tuG6usONdeG6sOG6vELGoHXhurTDvXVJ4bq6w4NJdcag4bq6S0nhurh1xqDhurxJdeG6tuG7oOG7r3XhuqHhurjhu691w5l3dcOqRuG7lOG7r+G6vEnDgnVH4bq84bqqSXXhu5jhu5rhu69JdeG6tEJJdUnhurp3dUh2xah14bq04bq8REl14bq6eMagdUnhurrDgEl1WuG7r+G7ksON4buU4bq8euG6unrhurrhurzhu6914bq24bug4buvdcOqRuG7lOG7r+G6vEnDgsahdTvhu551xqDhurrEkOG7l3Xhu5LhurrDiuG7r3XhuqHhurjhu6914bq0w711xqDhurpLSeG6uHXhurB2w4114bq24bq6w411M+G7riHhu6514buU4bu3SeG6uHXhurZ24bq2dUdU4bq2dUdRw5VJ4bq4deG6tuG7oOG7r3VJUeG7jOG6tnVJd8WodeG6tMO9deG6uOG6vHdJ4bq6deG7mOG7msWoQ0l1RuG6vMSQSHXhu5bDjXbGoHVG4bq64buadcOZVOG6tnXhu6bhu5pJ4bq4deG7mOG7muG7r0nhurp1SeG6und1SHbFqHXhurThurxESXXhurp4xqB1SeG6usOASXVH4buMSXVJ4bq64bqgxqB1w6pG4buU4buv4bq8ScOC4buXdcOZd3XhurZ24bq2dUnhurrDgEl1w5nhurzhuqpJdcageOG6vHVJ4bq6d3VIdsWodUl3xah1w5nhuq5JdeG6tOG7r0nhurh1R3dIdcOZ4bq8ROG6tnXhurDhur5J4bq6dcag4bq6UeG7jknhurh1SeG6uuG7t0h14bq0eUh14bqwecONdeG7r0l1xqDDjXdJdeG6unjGoHVJ4bq6w4BJdcOZd3Xhurjhurx2SHXhu5Z2xqB1SFLhurZ14bq0TnXhu5LhurrDjEnhurh14bumeMah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oTt24bq2dUnhurp3dUnhurjDjXjhurx14bq44bq84buvw4114bqh4bq44buvdeG6tE1J4bq4dcag4bq64buO4bq8dUbhurpBSeG6uHXhurThu4BJ4bq6dUlNSeG6uHXhurROdeG7kuG6usOMSeG6uHXhu6Z4dcOUdUnhurp3dUh2xah1w5nhuq5JdcOUdUhS4bq2deG6sOG6vknhurp1xqDhurpR4buOSeG6uMahdeG6oeG6und1SHbFqHVa4buv4buSw43hu5Thurx64bq6euG6uuG6vOG7r3XhurbDjHXhu6l1xqDhu5TDjUnhurh14buWTHXDucawdUfhu4p14buS4bq6eUl1Uknhurh14bq6eMagdUnhurrDgEl14bq24bug4buvdcOqRuG7lOG7r+G6vEnDgsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7oeG6veG7lMONSeG6uHVG4bq64bq8deG6tMOM4buXdcOqRuG7lOG7r+G6vEnDgnXhurbhu6JJ4bq4dUnhurh3xah14bq0w7114bqwdsONdeG6tnbDjXXDmeG7jOG6vHUz4buuIeG7rnXhu5Thu7dJ4bq4deG6tnbhurZ1SeG6und1SHbFqHXhurThurxESXXhurp4xqB1SeG6usOASXVJUeG7jOG6tnVJd8WodcOZ4bquSXXGoOG6vELhu5J1xqDhu57hurZ14bq6w414xqB14bq0Tknhurh14bqw4bq+SeG6unXGoOG6ulHhu45J4bq4dcOZd3XDmeG6rkl14bqy4buaxah1xqDhu5Thur51R+G6vOG6qkl14bq6RHXDmeG7jOG6vHXhurZ24bq2deG6tsOSdeG7mOG7muG7r0l14buY4buaeUl1R8avdeG6unjGoHVJ4bq6w4BJdeG6tuG7oOG7r3VJUeG7jOG6tnVJd8WoxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buSOsON4bqyxah04buh4bqh4bq4UeG7juG6vHXhurRSSeG6uHXhurThuqLhu5p1M+G7riHhu6514bq0w711SeG6uuG6vEPhu5p1R+G6okl1RuG6quG7mnXhurjhu4jhurx1xqDhu5R2SeG6unXhurDhuqDGoHVG4buodeG6undJ4bq6deG6tE5J4bq4deG7mOG7msOASXXhu5ZUdeG6usON4bu54bq2dUnhurrDmknhurh14bq6d0nhurp14bq0Tknhurh14bq2w4x1xqDhurrEkHXhurTDgnXhurLhu4jhu6914bq0Qkl14buWVHXhu69Jdcagw413SXXhurrDjeG7ueG6tnXhu69JdUnhurxJ4bq6deG6tuG7oOG7r3XhurZ24bq2dUnhurp3dUh2xah14bq04bq8REl14bq6eMagdUnhurrDgEl14bq24bug4buvdcOqRuG7lOG7r+G6vEnDgsah4bufL+G7kuG7oeG7n+G7knXhurZH4buv4buW4buW4buNdOG7kjrDjeG6ssWodOG7ocOqRuG7lOG7r+G6vEnDgnXhurbDjHXFqXVJ4bq6d3VIdsWodeG6tOG6vERJdeG6unjGoHVJ4bq6w4BJdeG6tOG7r0nhurh14bq6w414xqB14bq0Tknhurjhu5d14bq2UEnhurh1SeG6ulF14bq2duG6tnVG4bq6w4114bq24bq6UuG7r3XhurbhurrhuqDGoHXGoOG6unnhurx14bq6eMagdUnhurrDgEnhu5d1xqDhu5TDjUnhurh14bq0w4x14bq2w4x1w7l1RuG6usONdcOUdTvhurrDguG7lEnDjeG6sMWoR3Xhu5d1ScOS4bq8deG7pnnFqHXhu5Thu6914buWVHXhurZMdeG6unjGoHVJ4bq6w4BJdUnhurjhurrhurzhuqpIdcag4buU4buISeG6uHVJ4bq64bqgxqB1xqDhu5TDjUnhurh1R+G7gOG6tuG6unXhu5ZVdcOZd8ONdUnhu7NIdcO54but4bux4bupxqEvxqHhu58v4buS4buh4buf4buSdeG6tkfhu6/hu5bhu5bhu4104buS4buu4buaxqDhurrDjeG7lHThu6Hhu53hur3hur3EqeG7i+G6oS/hu4vhurzDgsagSeG7r0gr4buj4bufL+G7kuG7oQ==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]