(Baothanhhoa.vn) - Ngày 4/6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tuyên bố sẵn sàng thanh sát chương trình hạt nhân của Triều Tiên, nếu như sau khi đạt được một thỏa thuận chính trị, cơ quan Liên hợp quốc này được ủy quyền đóng vai trò quan trọng trong vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

V8OiI+G7uDbEkSxtbVXhu7ZqTuG6pW7EkTnhu7ZY4bqkc+G7uXPhu7htIsOp4bu4bSHDqeG6teG7uG7DoizDqcOi4bu4bS5u4bu4NsOiw7Rpw6nhurXhu7hubOG6rcOpw6Lhu7jDoihu4bu4w6nDoiDDqeG7uDbhu48s4bu4TmzhuqXEg2/hu7hO4bql4bqjw6lXL8OiI1hXauG7uDbEkSxtbVXhu7Zqw4I5LDfhu7ZY4bu4w4nhurUh4buj4bu4JS8m4buq4bu44buzaeG7uGtvLMOp4bu4w4k+w6nhurXhu7jEkcO04buLw6nhurXhu7jDqeG6tW/hu6PhuqPDqeG7uG7hu5Xhu7hrb+G7gzbhu7huw6Phu7jhu67huqRz4bu5c1bhu7hub+G7o+G6o8Op4bu4NeG7g+G7uG0iw6nhu7htIcOp4bq14bu4bsOiLMOpw6Lhu7htLm7hu7g2w6LDtGnDqeG6teG7uG5s4bqtw6nDouG7uMOiKG7hu7jDqcOiIMOp4bu4NuG7jyzhu7hObOG6pcSDb+G7uE7huqXhuqPDqeG7quG7uMOpw6Nv4bu4w6nDosO04bu4bSxv4bu4ZMOi4bql4bu4OChu4bu4OMO04buLNuG7uGVmbuG7uG7DouG6vyzhu7huw6JvMsOp4bu4NsOi4bqnw6nDouG7uG5s4bqp4buq4bu4Nmnhu7hrbyzDqeG7uMSQ4bql4bqjw6nhu7jDouG7i2rhu7hrb+G7gzbhu7jDqSHhu6Phu7g4w7Thu4s24bu44buP4buj4bu4a2/hu6PEg8Op4bu4OOG6u8Op4bq14bu4xqEs4bql4bu4bmzhur3hu7hrbyzDqeG7uG5sw6rDqeG6teG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jGoTDDqeG7uDjEg+G7uMOiKG7hu7jDqcOiIMOp4bu4NuG7jyzhu7jDveG6rcOpw6Lhu7jDicOiw7TEqcOp4bq14buwVy9qWFdq4bu4NsSRLG1tVeG7tmrDveG6uTfhu6Phu7ZYV+G6pWXhurXhu7htbDZV4bu2Ly82N8Op4buwNSzhurluw6Isw6nDosOi4bq5LOG7sMahw6kvNzltZG7hurlqL8OpOeG7m20vIzo9JC8lOjc9QD8qPyojbiU6QD3EkT/hu7BjauG6teG7tuG7uC9Y4bu4V2rhu7g2xJEsbW1V4bu2asO94bq5N+G7o+G7tljhu7hKw6IubuG7uDXhuqXhurFv4bu4xqHDreG6peG7uGrDouG6u8Op4bq14bu4xqHhuqXhuqPDqeG7quG7uE5nw6nhurXhu7jhurXhuqUuZeG7uDjhu4M24bu44bqkc+G7uXPhu7jhu6JvZOG6peG7oyzhu7hzZSzDqeG6ueG7uDbDouG6ueG7uDXhuqXDo27hu6rhu7jDqcOi4bq7ZeG7uDbhu48s4bu44buHw6nhurXhu7htIsOp4bu4bSHDqeG6teG7uG7huqXDo8Op4bu4w6Ihw6nDouG7uMOi4bq5KG7hu7g4ZsOp4bq14bu4bsOiLMOpw6Lhu7htLm7hu7jDoihu4bu4w6nDoiDDqeG7uG4o4bql4bu4TmzhuqXEg2/hu7hO4bql4bqjw6nhu6rhu7hub+G7o+G7uMOpw6LhuqXhuqPDqeG7uDZvZjbhu7huw6Isw6nDouG7uG0ubuG7uDYxw6nhu7hubyDDqeG7uG7Dojnhurnhu7hlZm7hu7huw6Lhur8s4bu4bsOibzLDqeG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7hubOG6qeG7uOG6teG6peG7lyzhu7g2Ljbhu7hrb+G7gzbhu7jhurXhuqUs4bu4xJHhuqXhuqPDqeG7uGtvLMOp4buw4bu4w4nDo2/hu7hlZm7hu7huw6Lhur8s4bu4bsOibzLDqeG7uDbDouG6p8Opw6Lhu7hubOG6qeG7uDbhurvhu7hkw6Ip4bu4OChu4bu4OMO04buLNuG7uGtvLOG7uDZvZjbhu7jhurVbauG7uMOpIeG7o+G7quG7uOG6pHPhu7lz4bu4NuG6u+G7uG7DouG6seG7uG3huqHhu7g4w7Thu4s24bu44buP4buj4bu4a2/hu6PEg8Op4bu4buG6pcOjauG7uDYyw6nhu7g1POG6peG7uG7DouG7leG7uDbhu48s4bu4TmzhuqXEg2/hu7hO4bql4bqjw6nhu7g44bqx4bu4bsOi4buZNuG7uMOi4bql4bqvw6nhu7jDqcOi4bql4bqvZeG7uMah4buN4bu4bsOiM2Xhu7hubCzhu7Dhu7hOw6I54bq54bu44buHw6nhurXhu7hzZSzDqeG6ueG7quG7uMOpw6Lhurtl4bu4NuG7jyzhu7jhu4fDqeG6teG7uDbhurvhu7huw6LhurHhu7huw63huqXhu7hObOG6pcSDb+G7uE7huqXhuqPDqeG7uG5s4bq5w6nhurXhu7jGoSHhuqXhu7hubzHDqeG7uG7DreG6peG7uG0sb+G7uGTDouG6peG7uOG6pHPhu7lz4bu4OMO04buLNuG7uOG7j+G7o+G7uGtv4bujxIPDqeG7sOG7uMOC4bql4bqvw6nhu7jhuqRz4bu5c+G7uGTDouG7h8Op4bq14bu4NuG6u+G7uG7DoizDqcOi4bu4bS5u4bu4xqHhuqXhuqPDqeG7uMOiKG7hu7jDqcOiIMOp4bu4bijhuqXhu7hObOG6pcSDb+G7uE7huqXhuqPDqeG7quG7uGtv4buDNuG7uOG6teG6pSzhu7g4POG7uGzDs27hu7hkw6Lhur/huqXhu7jhuqRz4bu5c+G7uMahIeG6ueG7uMOpPmXhu7gjOzsl4buwVy9qWA==

HG (Theo THX)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]