Hãng hàng không quốc gia Ai Cập (EgyptAir) ngày 14/1 thông báo sẽ khởi động lại đường bay tới thủ đô Doha của Qatar kể từ ngày 18/1 tới.

Tin liên quan

Đọc nhiều

w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOyLMO6xJDhurbhu5PhurJzxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5Phu7Thurbhu5rhu4hMUeG6tErhu5N54bqyTXbEkOG7k3jhuqbhu5PEkOG7gOG6tOG7k0N04bq04buT4buz4buOScSQ4bq24buTeHHhu5rhu5NMSOG6tOG7k+G6sXFMcUrDsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOyLMO6xJDhurbhu5PhurJzxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5PEqE3hu4B54buT4bq24bq0ceG7k1HhurThu5NZ4buv4buI4buTbuG7tOG6tuG7muG7iExR4bq0Sm/hu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5Xhu5sv4buV4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTeHJF4buTS8OB4buTQuG6ssOM4bq04buT4buz4buCxJDhurbhu5NDdOG6tOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k3hx4bua4buTTEjhurThu5NM4bqyw5Lhu5Phu7Phur7hu5PDnUXhurJx4buTecOSceG7k+G6sXFMcUrhu5NCxILhu5NMw5Thu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5Xhu6Ev4buV4buTTEjhurRsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDssOz4bq0ROG6tuG7k3lDcUtLaOG7kXlESy3hu4jhurJFTEXhu5Hhu5NM4bq0TEPhu7Vo4buRLMO6xJDhurbhu5PhurJzxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5Phu7Thurbhu5rhu4hMUeG6tErhu5N54bqyTXbEkOG7k3jhuqbhu5PEkOG7gOG6tOG7k0N04bq04buT4buz4buOScSQ4bq24buTeHHhu5rhu5NMSOG6tOG7k+G6sXFMcUrhu5PhurLhuqTEkOG6suG7k3XEkOG6suG7k+G7leG7keG7k0tKeWjhu5EvL3nDvcSQbHhxRUzhurJxxJDhurLhurJFcWzhu5TEkC/DveG7tUtCTEXhu4gvxJDhu7Xhu5ZLL+G7l+G7leG7meG7ly/hu5Xhu5/hu5/DveG7neG7meG7oeG7neG7o+G7lcahTOG7oeG7n+G7o+G7lUPhu5Vs4bqq4buI4bu14bq24buR4buTcUNMaOG7kSzDusSQ4bq24buT4bqyc8SQ4bq24buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4bu04bq24bua4buITFHhurRK4buTeeG6sk12xJDhu5N44bqm4buTxJDhu4DhurThu5NDdOG6tOG7k+G7s+G7jknEkOG6tuG7k3hx4bua4buTTEjhurThu5PhurFxTHFK4buR4buTw71xTHEt4buI4bqyRUxFLUVK4bq04bq24bq0xJBxQy1LSnlo4buR4bqyTEzhu4hLxKkvL3nDvcSQ4bq0ROG6tmzhu5ThurThu7VMxJBxROG7iENNS2zhu5TEkC9M4buj4buX4buZL03hu4hDRXHDveG7tcO9L3hF4bqqRUJxL+G7l+G7meG7l+G7lV/hu5nhu5Vf4buV4budL+G7teG6tuG7muG7iExx4bq0Smzhuqrhu4jhu7Xhurbhu5Hhu5Mvw7JdcuG7muG7k3hx4bua4buTecOSceG7k+G6ssO6xJDhurbhu5PhurJzxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5Phu7Thurbhu5rhu4hMUeG6tEps4buTblXEkOG6ssSp4buTUTrhuq9vw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6suG6vsSQ4bq24buTeHJF4buTTErDgMSQ4buT4buz4buOw4154buT4buz4buOceG7k0px4buTeeG6suG6rOG7k8OCTOG7k8SQ4bq2c+G7muG7k0txTeG7k0LhurLhurThu5NR4bq04buTWeG7r+G7iOG7k8SQc+G7muG7k3nhurLDgsSQ4bqy4buTTOG6ssOVeeG7k3nhurLhu7FE4buTw73DlUzhu5NDw4PEkOG6suG7k3nhu7FE4buT4buU4buvxJDhu5PhurJzxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5NC4bu3ReG7k8O9c+G6tOG7k8ah4buTxJDDuUThu5NK4buO4buK4bq04buT4buz4buA4bq04buT4buUSOG6tOG7k+G6sXFMcUpsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6suG7tUXhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5N4ckVr4buT4bu04bq24bua4buITFHhurRK4buTS8OB4buTw71N4bua4buTTErhuqThu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5N4ceG7muG7k+G6snPEkOG6tuG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G6tuG6tOG7mHHhu5NZceG6tEpF4buT4buUc+G7k8OdReG6snHhu5NCxILhu5NMw5Thu5PEkOG6tnPhu5rhu5Phu5Xhu6Ev4buVa+G7k+G7lEjhurThu5N54bqyTeG7muG6oMSQ4buTeHHhu5rhu5PDveG7kOG7k0LhurThuqDEkOG7k3nhu7FM4buTeXLEkOG6suG7k0zDlOG7k0zhurLDkuG7k+G7s+G6vuG7k1lx4bq0SkXhu5NDTnnhu5Nw4buT4bq24bq0SeG7k0tyxJDhurbhu5Phu5Rz4buTeeG6sk3hu5rhuqDEkOG7k0xKw4zhu5NDdOG6tOG7k8O94buQ4buTQuG6tOG6oMSQ4buTQ0554buT4buX4buT4bq24bq0SeG7k3nhurLhurThuqJNbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JYw4DEkOG7k3l0xJDhurLhu5Phu7PDiWvhu5Phu7Thurbhu5rhu4hMUeG6tErhu5N54buMxJDhurbhu5NLw4Hhu5PhurbhurR1ROG7k+G7l+G7mcOt4buT4bq24bq0cuG7k+G7lOG7t+G7k0Ry4bua4buTeHHhu5rhu5NMw5Thu5PDnUXhurJx4buT4buz4bqgxJDhu5NZceG6tEpF4buTTMOU4buTxJBx4bua4buTeeG6skXhu5Phu7PhuqDEkOG7k+G6suG6oEzhu5NM4bqycsSQ4bq24buT4buVL+G7l+G7meG7l+G7lWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq1SuG7jkh54buT4buzw4lr4buT4bqyw7rEkOG6tuG7k+G6snPEkOG6tuG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k8SoTeG7gHnhu5PhurbhurRx4buT4bqxcUxxSuG7k1HhurRK4buWceG7mkvhu5N54buMxJDhurbhu5NM4bqy4bq+xJDhurbhu5N4ckXhu5NLw4Hhu5PEkOG7gOG6tOG7k0N04bq04buTeXJ54buTeeG6sk3hu5rhuqDEkOG7k3hx4bua4buT4bqyc8SQ4bq24buTxJDhurZz4bua4buTTEjhurThu5NM4bqyw5Lhu5Phu7Phur7hu5NZceG6tEpF4buTQsSC4buTTMOU4buTxJDhurZz4bua4buT4buV4buhL+G7leG7k+G7lHPhu5NMSOG6tOG7k0zhurJzxJDhurLhu5Phu4jhurLhu4Dhu5NRQ+G7tcagccSQw71K4bq0ceG7k0LEguG7k0zDlOG7k8SQ4bq2c+G7muG7k+G7l+G7nS/hu5Xhu5Nu4buUSOG6tOG7k0zhu63EkOG7k0tN4buxTOG7k+G7l+G7k3nhurJN4bua4bqgxJAvTE3hu63EkG9sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6tU3hu63EkOG7k0xK4buOSHlr4buTTHThurThu5Ms4buC4bq04buTxJDhurbhurLhuqbhu5NM4bqy4buOw43EkOG6tuG7k+G7s+G6rMSQ4bqy4buTLOG7guG6tOG7k+G7s+G7hsSQ4bq24buTLMON4buI4buTTHJ54buT4bq5T8SQ4bq24buT4bq54bqmxJDhurLhu5NuO1lZb+G7k8O94bq04bquxJDhu5NKceG7k8OM4buT4bqzcU3DveG6tOG7k1FKcXjhurRxa+G7k1HhurThu5NZ4buv4buI4buT4buzw7rhu5NC4buc4buTTOG6suG6vHHhu5NM4bqyTeG7r8SQ4buT4buU4bqi4buT4bqy4bq4ceG7k+G6tuG6tHXhurThu5PhurbhurThu5hx4buTeXJ54buTxJDhu45IeeG7k1FKcXjhu5Phu5RI4bq04buT4bqxcUxxSmzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOy4bq14bqy4bq8ceG7k0zhurJN4buvxJDhu5Phu7PDuuG7k3nhurLhu7FE4buTw73DlUzhu5N44bq0w4PEkOG7k+G7iOG6snLhu4jhu5NMduG7muG7k3nhurJx4bua4buTxJDhurZFdOG6tOG7k+G6tuG6tHFF4buT4buUc+G7k+G6snTEkOG7k3nhurLhuqDhu5Phu7PhurThu5NDdOG6tOG7k+G6tuG6tOG7mHHhu5PEkOG6ssOJROG7k+G7m+G7k8SQ4buOSHnhu5NRSnF44buT4bq24buGROG7k+G6s3FNw73hurThu5NRSnF44bq0ceG7k1lyeeG7k0zhurTEgk3hu5Phu5Thu45HxJDhurbhu5PEqE3hu4B54buTUUrhu6/hu4jhu5PhurXhurLhu4DEkOG6tuG7k8SQ4bqy4buxTOG7k27DolHhu7Rva+G7k1HhurThu5NZ4buv4buI4buT4buUc+G7k1hx4bqySnHhurTEkOG7k+G7lEjhurThu5PhurFxTHFKa+G7k+G7s+G7jsONeeG7k3Lhu4jhu5Phu7PFqUzhu5NCxILhu5NMw5Thu5PhurbhurThu5hx4buTxJDDuUThu5Phu5fhu5nhu5Xhu59sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsizhurTDg8SQ4buT4bqzcU3DveG6tOG7k1FKcXjhurRx4buT4buzw7rhu5NC4bqy4bq+4bq04buT4buI4bqyw5N54buTxKhNccSQ4buT4bqyw4Phu5Phu7Phu63hu5rhu5Phu7PDkuG7k+G7lHPhu5NEw4zhu5NDdOG6tOG7k0LhurLhur7EkOG6tuG7k+G7iOG6suG7r8SQ4buT4buUSOG6tOG7k+G6sXFMcUps4buT4bq1SkXEkOG6tuG7k0LhurLhurThu5Phu7PDiWvhu5PDolHhu7Thu5N54buMxJDhurbhu5Phu7PDuuG7k0TDjOG7k0N04bq04buTeOG6tMOAxJDhu5PhurbhurRI4bq04buT4buz4buOScSQ4bq24buTeOG7gmvhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5N44bq0xILEkOG7k+G7lHPhu5Phu7Phu45JxJDhurbhu5PhurJzxJDhurbhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5Phu5RI4bq04buT4bqxcUxxSuG7k+G7lHNF4buT4bqy4bq+ROG7k3Av4buVa+G7k0xKRcSQ4bq24buTQuG6suG6tOG7k1hx4bqySnHhurTEkOG7k0TDjOG7k0N04bq04buTQuG6suG6vsSQ4bq24buT4buI4bqy4buvxJDhu5PhurLhur5E4buT4buV4buVL+G7leG7k+G7lMOUceG7k8SoTXFsL2zDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIUU1M4bqyRUrhu5HDsm7hurXhurXhur3hurkiL+G6ueG6tOG7tUzEkHFEK2/Dsy/hu4jDsg==

(TTXVN/Vietnam+)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]