(Baothanhhoa.vn) - Báo Thanh Hóa tổ chức đối thoại trực tuyến về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa với sự tham gia của Tiến sĩ Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Đối thoại về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa

Báo Thanh Hóa tổ chức đối thoại trực tuyến về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa với sự tham gia của Tiến sĩ Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Đối thoại về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa

Kỳ thi THPT năm 2020 diễn ra trong 2 ngày (ngày 9 và 10-8-2020). Khác so với kỳ thi THPT quốc gia những năm trước, kỳ thi THPT dành cho học sinh lớp 12 vào tháng 8 tới đây sẽ chỉ tập trung vào mục tiêu xét tốt nghiệp THPT. Để giúp giải đáp các thắc mắc liên quan đến phương án thi và xét tuyển mới này, Báo Thanh Hóa tổ chức chương trình đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, với sự tham gia của Tiến sĩ Phạm Thị Hằng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi THPT năm nay đã nhiều thay đổi, vậy xin bà cho biết, kỳ thi năm nay có những điểm mới gì?

TS Phạm Thị Hằng: Kỳ thi TN THPT năm 2020 về cơ bản vẫn tổ chức thực hiện và bảo đảm kế thừa những kết quả của năm 2019.

Tuy nhiên, Kỳ thi TN THPT năm 2020 có một số Điểm mới cơ bản:

Mục tiêu Kỳ thi là xét tốt nghiệp THPT (Kỳ thi tốt nghiệp THPT);

Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày: 9 và 10/8/2020 (trước đây là 2,5 ngày);

UBND tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức thực hiện Kỳ thi tại địa phương);

Các cơ sở GD Đại học không tham gia coi thi, chấm thi (chỉ tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát các khâu của Kỳ thitheo sự chỉ đạo, phân công của Bộ GD&ĐT);

Ngoài các Đoàn Thanh tra của Bộ GD-ĐT, của Sở GD-ĐT, Thanh tra tỉnh tổ chức các Đoàn thanh tra tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Xin bà cho biết, trong kì thi THPT năm nay, các chế độ, đối tượng ưu tiên có gì khác so với những năm trước hay không?

TS Phạm Thị Hằng: Trong Kỳ thi năm nay, các chế độ, đối tượng ưu tiên không có gì thay đổi so với năm 2019.

Riêng về Khu vực ưu tiên do trong năm vừa qua nhiều tỉnh có việc sáp nhập các xã, huyện; thay đổi đơn vị hành chính, việc này đã làm thay đổi khu vực ưu tiên của các xã.

Tuy nhiên, căn cứ Công văn số 389/UBDT-CSDT ngày 30/3/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện chính sách dân tộc để xác định mức ưu tiên cho các xã sau khi sáp nhập, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn cụ thể để các Sở GD&ĐT hướng dẫn các nhà trường thực hiện.

Đối thoại về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa

Đến thời điểm hiện tại, bà có thể cho bạn đọc biết thêm về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh?

TS Phạm Thị Hằng: Công tác chuẩn bị cho Kỳ thi được thực hiện theo đúng tiến độ theo Lịch công tác thi của Bộ GD&ĐT. Cụ thể:

(1) Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Ban chỉ đạocấp tỉnh Kỳ thi TN THPT năm 2020; ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai các công việc:

Ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi TN THPT năm 2020;

Ban hành Quyết định số 2497/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2020;

Họp Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi TN THPT năm 2020 để triển khai, phân công và giao nhiệm vụ cho các thành viên.

Ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi TN THPT năm 2020.

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020

(2)Sở GD&ĐT ban hành các Văn bản hướng dẫn; tổ chức, triển khai thực hiện các công việc:

Sở GDDT đã ban hành đầy đủ các Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện: Tập trung chỉ đạo công tác dạy học hoàn thành kế hoạch, chương trình năm học 2019-2020, ôn tập chuẩn bị cho học sinh lớp 12 sẵn sàng cho kỳ thi; văn bản hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020; tổ chức Hội nghị quán triệt Quy chế thi, những điểm mới của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tập huấn về nghiệp vụ tổ chức thi một cách cụ thể và hiệu quả.

Sở GDĐT đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác thi năm 2020 cho cán bộ quản lý của các trường THPT, TTGDNN-GDTX, các Phòng GDĐT và các cơ sở GDNN có học hệ GDTX trên địa bàn tỉnh;

Sở GDĐT đã thành lập các đoàn kiểm tra chéo hồ sơ thi giữa các trường THPT; tổ chức kiểm tra việc ôn tập cho học sinh; việc triển khai Quy chế, hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ; việc tổ chức cho học sinh đăng ký dự thi ở các nhà trường; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất của các địa điểm thi để có biện pháp chỉ đạo kịp thời nhằm tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Giám đốc Sở GDĐT đã ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi như: Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, Ban coi thi, Ban làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi tự luận, ban chấm thi trắc nghiệm, Ban Phúc khảo bài thi tự luận, ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

(3)Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

Sở GDĐT đã sẽ ban hành các các Văn bản phối hợp với các các sở, ban ngành: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Công ty Điện lực Thanh Hóa, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Công thương, Bưu điện tỉnh, Sở Thông tin & Truyền thông...; các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện các công việc liên quan tới công tác thi, đảm bảo cho Kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan, đúng Qui chế thi.

(4) Chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị phục vu cho Kỳ thi:

Xây dựng Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho Kỳ thi TN THPT năm 2020:

Khu vực in sao đề thi được đặt tại nhà B- Sở GDĐT, đảm bảo các điều kiện quy định theo đúng Qui chế thi và Hướng dẫn thi của Bộ GDĐT.

Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo các điều kiện tại 70 Điểm thi;

Khu chấm thi (tự luận, trắc nghiệm) đặt tại Trung tâm GDTX tỉnh Thanh Hóa (địa chỉ số 04 Nguyễn Tạo, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Triển khai mua sắm trang thiết bị, cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phục vụ công việc ở tất cả các khâu tổ chức Kỳ thi.

(5) Chuẩn bị nhân lực: Đội ngũ CB, GV tham gia công tác tổ chức Kỳ thi:

Hội đồng thi Sở GDĐT Thanh Hóa, do Giám đốc Sở GDĐT làm chủ tịch HĐT. Số Điểm thi: 70 Điểm thi, 1450 phòng thi (đặt tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh; mỗi một huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 01 Điểm thi). Số thí sinh ĐKDT: 34.879 (trong đó: thí sinh là đang học lớp 12 là 33.079; thí sinh tự do là 1800).

Số lượng cán bộ (dự kiến) tham gia công tác thi của Tỉnh: khoảng 5.965 người (cụ thể tại các Điểm thi: Trưởng Điểm thi 70 người, Phó Trưởng điểm 190 người, Thư ký 250 người, CBCT 3.700 người, CBGS 725 người; Công an, quân sự 570, y tế: 70 người, phục vụ: 250 người; bảo vệ 140 người).

Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã được Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch thực hiện khá cơ bản và chi tiết. Và, một một dung hết sức quan trọng trước kỳ thi đó là việc đăng ký dự thi của các thí sinh. Xin bà cho biết, công tác này đã được thực hiện như thế nào trên địa bàn tỉnh?

Đối thoại về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa

TS Phạm Thị Hằng: Xác định đây là một trong trong những khâu quan trọng trước kỳ thi, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của thí sinh. Vì vậy, Sở GD&ĐT quán triệt rất kỹ tại Hội nghị tập huấn về thi TN THPT năm 2020 đối với các nhà trường (với thành phần là Lãnh đạo nhà trường phụ trách công tác thi, CB phụ trách CNTT và CB trực tiếp hướng dẫn thí thí làm hồ sơ ĐKDT); cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ đăng ký dự thi, tài liệu thông tin cần biết về kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020 cho các nhà trường; tổ chức rà soát kiểm tra, điều chỉnh kịp thời; đến nay công tác ĐKDT của các nhà trường đã hoàn tất.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến rất gần, để tổ chức một kỳ thi thực sự nghiêm túc, đúng quy chế, với vai trò chủ đạo, ngành giáo dục tỉnh nhà đã tính đến những phương án khả thi nào trong các khâu như coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệp và sử dụng kết quả thi để xét tuyển, thưa bà?

TS Phạm Thị Hằng: Để tổ chức một kỳ thi thực sự nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, ngành giáo dục đã có những phương án như sau:

Bám sát Quy chế thi tốt nghiệp THPT và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của Tỉnh để tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các khâu, đặc biệt là các khâu: coi thi, chấm thi, xét tốt nghiệpvà sử dụng kết quả thi để xét tuyển.

Tham mưu ban hành các hệ thống văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;

Ban hành hệ thống các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện của Sở GD&ĐT, Hội đồng thi;

Thành lập các ban (Hội đồng thi) để thực hiện các công việctheo đúng Quy chế thi; hệ thống các văn bản phối hợp thực hiện (với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan báo chí của tỉnh) một cách chặt chẽ, hiệu quả.

Chỉ đạo các nhà trường, Lãnh đạo HĐCT tổ chức cho CB, GV, NV học tập quy chế một cách nghiêm túc, để nắm vững trong việc thực hiện nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ cho từng cá nhân, với phương châm: cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Tăng cường trách nhiệm đối với CB, GV, NV và lực lượng an ninh, bảo vệ và những người tham gia công tác thi; đặc biệt là trách nhiệm của các Trưởn Điểm thi.

Tăng cường trách nhiệm của lực lượng thanh tra, đặc biệt là khâu coi thi.

Phối hợp vớilực lượng an ninh, công an kiểm tra Bảo đảm tuyệt đối an toàn cho an ninh khu vực thi, nhất là những điểm trọng yếu có nguy cơ xảy ra tiêu cực;

Xử lý nghiêm những trường hợp CB, GV, NV vi phạm quy chế thi và có những biểu hiện tiêu cực trong công tác làm thi.

Đối thoại về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vẫn tiếp tục sử dụng các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội như các năm trước. Về tổng thể, đề thi sẽ được điều chỉnh theo hướng nhẹ hơn so với năm 2019. Vậy bà có lời khuyên gì trong giai đoạn “nước rút” đối với các em học sinh?

TS Phạm Thị Hằng: Theo phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của Bộ GD-ĐT. Nội dung thi đề thi nằm trong chương trình học sau tinh giản theo tinh thần "học gì thi nấy". Các bài thi và điểm thi môn thành phần trong các bài thi KHTN, KHXH về cơ bản vẫn như năm 2019.Các trường ĐH, CĐ vẫn có thể sử dụng kết quả kỳ thi này để làm căn cứ tuyển sinh.

Điểm khác biệt đáng kể là nội dung thi giới hạn theo chương trình đã tinh giản, độ khó của đề thi sẽ giảm, không đánh đố để phù hợp với điều kiện dạy, học trong tình hình dịch bệnh và mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên mặt bằng chung của cả nước. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo được phân loại học sinhnên các trường ĐH, CĐ có thể tham khảo, sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy năm học 2020 -2021.

Các em hoàn toàn yên tâm để ôn tập theo hướng dẫn của các thầy, cô trong nhà trường để có kết quả thi tốt nhất.

Lịch thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ được thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2115/BGDĐT ngày 12-6-2020, vậy bà có thể thông tin chi tiết lịch thi để thí sinh được biết và bà có lưu ý gì đối với các thí sinh trước khi các em bước vào phòng thi?

TS Phạm Thị Hằng: Kỳ thi TN THPT năm 2020 diễn ra trong 02 ngày (ngày 09, 10/8/2020).

Lịch thi cụ thể:

Đối thoại về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Thanh Hóa

Lưu ý với thí sinh trước khi bước vào phòng thi: Bình tĩnh, tự tin và thoải mái; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của thí sinh tại phòng thi (theo đúng quy chế thi), tránh bị xử lý vi phạm quy chế thi đáng tiếc xảy ra (vì năm nay thí sinh bị đình chỉ sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi).

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, hai bài thi KHTN và KHXH tổ chức thi trong cùng một buổi thi (sáng ngày 10/8/2020).

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]