(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác vận động, hỗ trợ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác vận động, hỗ trợ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trên địa bàn tỉnh

(Ảnh minh họa).

Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn khoảng 40.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (chiếm khoảng 4,3% tổng số trẻ em trên địa bàn tỉnh) và khoảng trên 80.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đang cần được bảo vệ, chăm sóc và giúp đỡ. Đây là nhóm trẻ em cần được Nhà nước và toàn xã hội quan tâm đặc biệt bởi gia đình các em phần lớn thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc bị mất nguồn nuôi dưỡng.

Để tăng cường các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có cơ hội học tập, phát triển và vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến các chính sách, pháp luật về công tác trẻ em, đặc biệt là các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và Nhân dân về công tác vận động các nguồn lực tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em trong Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 để kịp thời hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em đối với các địa phương, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, trẻ em các gia đình chính sách, gia đình nghèo, trẻ em bị khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh, đó đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ trẻ em theo hướng nâng cao trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các cơ quan, các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn cộng đồng xã hội; Tích cực, chủ động trong công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ xây dựng, kết nối các dự án mới, huy động nguồn lực hỗ trợ cho trẻ em của tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hằng năm, nhân “Tháng hành động vì trẻ em” và các dịp lễ, tết chủ động, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có kế hoạch xây dựng chương trình vận động, kêu gọi đóng góp tăng nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh để thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; Chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều tra, rà soát xây dựng cơ sở dữ liệu về trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ, trợ giúp hiệu quả hoặc kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đỡ đầu góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh với phương châm “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”; Hằng năm, chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tham mưu cho Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh xây dựng kế hoạch vận động, đồng thời chỉ đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tiếp tục tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ để tăng nguồn lực hỗ trợ kịp thời cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia đóng góp, vận động nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh mở Trang thông tin điện tử Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa thuộc Cổng thông tin điện tử của tỉnh Thanh Hóa để đăng tải các thông tin về hoạt động của Quỹ, các trường hợp trẻ em cần được trợ giúp nhằm kêu gọi, vận động sự hỗ trợ nguồn lực (kinh phí, hiện vật) từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội kịp thời hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, giúp đỡ và giảm bớt một phần khó khăn giúp các em có điều kiện ổn định cuộc sống, có cơ hội được học tập và phát triển toàn diện; Tổ chức tiếp nhận, quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả nguồn quỹ để trợ giúp, tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có cơ hội phát triển bình đẳng, hòa nhập cộng đồng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, kiện toàn, củng cố, phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, bảo đảm cơ cấu tổ chức và nhân lực chuyên nghiệp, phù hợp để thực hiện tốt công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục xây dựng, duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã, phường hoạt động hiệu quả, đúng mục đích và quy định của pháp luật; Tiếp tục thực hiện quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, cấp xã theo quy định của Chính phủ về tổ chức hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tăng cường công tác vận động nguồn lực để chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, khuyến khích các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thông qua việc đỡ đầu trực tiếp trẻ em khó khăn và trực tiếp hoặc tham gia đầu tư các chương trình, dự án thực hiện các mục tiêu vì trẻ em tại các địa phương.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]