(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Hậu Lộc đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Hậu Lộc

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Hậu Lộc đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới.

Điểm nổi bật ở huyện Hậu Lộc là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được duy trì, triển khai thực hiện tốt ở cơ sở. Các nội dung trong phong trào không mang nặng tính hình thức mà có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhiều địa phương, đơn vị đã phát động phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư văn hóa; vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng... Ý thức tự giác của từng gia đình, từng dòng họ, từng khu dân cư trong việc thực hiện nếp sống văn hóa đã được nâng lên. Các thôn xóm, cụm dân cư luôn nêu cao tình làng, nghĩa xóm, tối lửa, tắt đèn có nhau, tương trợ nhau trong cuộc sống; thực hiện tốt nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường...

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn huyện ngày càng phát triển cả bề rộng và chiều sâu, chất lượng được nâng lên rõ rệt. Các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đều là những tấm gương sáng ở cộng đồng dân cư về xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hòa thuận, tiến bộ, hạnh phúc, là nhân tố tích cực, quan trọng trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương, của dân tộc, góp phần tạo nên “sức đề kháng” tốt nhất để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã hội và mặt trái của cơ chế thị trường tác động vào đời sống ở cộng đồng dân cư. Các gia đình văn hóa là cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc xây dựng thôn, làng văn hóa, xã, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Nhiều xã, thị trấn duy trì thực hiện tốt phong trào, có số lượng gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa cao, tiêu biểu như các xã: Lộc Sơn, Đa Lộc, Châu Lộc, Liên Lộc, Xuân Lộc...

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tích cực của các ngành, đoàn thể và sự hăng hái tham gia của nhân dân, phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những nội dung cơ bản của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở. Sau khai trương xây dựng và được công nhận danh hiệu “thôn, làng văn hóa”, “khu phố văn hóa”, nhiều thôn, làng, khu phố hoạt động chất lượng tốt, là điểm sáng ở các địa phương, như: Làng Duy Tinh (xã Văn Lộc), thôn Minh Thịnh (xã Minh Lộc), làng Phú Nhi (xã Hưng Lộc), làng Cao Xá (xã Hoa Lộc), thôn Lộc Động (xã Phong Lộc), thôn Thắng Phúc (xã Ngư Lộc)...

Phong trào xây dựng “xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” là bước phát triển của phong trào xây dựng thôn, làng văn hóa, là nội dung không thể thiếu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Phong trào này đã thực sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của nhân dân vào việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đã khơi dậy và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương, tăng cường tình làng, nghĩa xóm, mối quan hệ gắn bó trong các cộng đồng dân cư. Phong trào đã góp phần củng cố hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở, xây dựng mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể với nhân dân ngày càng gắn bó, mật thiết.

Phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các địa phương được phát triển mạnh mẽ. Toàn huyện có gần 200 tổ đội văn nghệ quần chúng, mỗi năm từ huyện đến cơ sở tổ chức hàng trăm buổi hoạt động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Nhiều địa phương đã quan tâm đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tạo điều kiện cho các loại hình hoạt động văn hóa văn nghệ phát triển, không chỉ đáp ứng yêu cầu phục vụ chính trị, nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân mà còn góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội tham gia xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở được chú trọng. Nhiều xã đã đầu tư ngân sách và vận động xã hội hóa xây nhà văn hóa thôn, khu phố, điểm vui chơi giải trí, phòng đọc sách, báo..., đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, nhờ thực hiện công khai, dân chủ và bám sát tiêu chuẩn đề ra để bình xét các danh hiệu thi đua nên chất lượng và số lượng khu dân cư, gia đình, cơ quan đạt văn hóa được nâng lên. Việc đầu tư xây dựng sân chơi, bãi tập được các địa phương quan tâm quy hoạch, đầu tư ngân sách và vận động nhân dân đóng góp xây dựng, tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu nhi vui chơi, rèn luyện thân thể. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện có 84,5% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; thôn, làng văn hóa đạt 90,68%; cơ quan văn hóa đạt 67,4%; có 15 xã đã khai trương xây dựng xã văn hóa, trong đó 8 xã đã được công nhận xã văn hóa; gia đình thể thao đạt 26,4%, có 47 câu lạc bộ thể thao...

Ông Cao Công Thức, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin UBND huyện Hậu Lộc, khẳng định: Những kết quả đạt được từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, xóm làng..., tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát triển toàn diện, vững chắc, huyện tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động phong trào gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện các tiêu chí kiểu mẫu và các danh hiệu kiểu mẫu.


Ngọc Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]