(Baothanhhoa.vn) - Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thanh Hoá năm 2022.

Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hoá năm 2022

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thanh Hoá năm 2022.

Phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh Thanh Hoá năm 2022Công nhân Công ty TNHH Winners Vina thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.

Theo đó, đối với khối doanh nghiệp, công đoàn tổ chức phong trào thi đua hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đặc biệt là phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể là: phong trào: “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn”. Phấn đấu 2 năm 2022 và 2023 đội ngũ công nhân lao động đóng góp ít nhất 100.000 sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch; phát triển sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và đổi mới tổ chức, hoạt động Công đoàn.

Vận động công nhân, lao động trong các doanh nghiệp ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động; đây là những hạt nhân tích cực tham gia phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; và trào “Năng suất cao hơn, chất lượng cao hơn, hiệu quả tốt hơn” góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên, trong đó tập trung tổ chức tốt Tết Sum vầy 2022 với chủ đề “Tết sum vầy – Xuân bình an” một cách thiết thực, hiệu quả với phương châm “Tất cả đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động đều có Tết”.

Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động; thông qua hoạt động thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ, đối thoại nơi làm việc; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động, đình công xảy ra.

Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 58/NQ-TW, ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, với các nội dung thiết thực, mục tiêu cụ thể, đối tượng phù hợp. Tập trung cụ thể hóa chủ đề hoạt động năm 2022 vào các phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 – 2030; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong đoàn viên, CNVCLĐ và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, công đoàn phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch và chủ đề công tác năm 2022 của tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đặc biệt là phong trào thi đua “CNVCLĐ chung sức, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng” giai đoạn 2021 – 2030, cụ thể là phong trào “Chuyên nghiệp, sáng tạo, hiệu quả”; “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó, sớm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực ”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ đoàn viên, người lao động của cán bộ công chức ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Vận động đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp đổi mới phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ, phục vụ và hiệu quả kinh doanh, tích cực sáng tạo, tham mưu thực hiện tốt cơ chế tự chủ, có giải pháp thích ứng trong tình hình mới.

Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công tác. Phấn đấu năm 2022, tối thiểu 15% đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp có sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, trong đó ít nhất 70% trở lên sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực.

Thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu, việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ phải bám sát và nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tổ chức Công đoàn và của tỉnh; gắn phong trào thi đua với thưc hiện chủ đề hoạt động năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị.

Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân lao động trực tiếp sản xuất, những tập thể nhỏ. Phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn để tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]