(Baothanhhoa.vn) - Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-LĐLĐ thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

LĐLĐ Thanh Hóa cụ thể hóa việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 119/KH-LĐLĐ thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12-6-2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

LĐLĐ Thanh Hóa cụ thể hóa việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Công nhân Công ty TNHH Winners Vina thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu của doanh nghiệp.

Kế hoạch nêu rõ, việc xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 02, Chương trình hành động số 02/CTr-BCH, ngày 20-7-2021 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch hành động số 28-KH/TU, ngày 16-8-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa thực hiện Nghị quyết số 02, trọng tâm là các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân, hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tạo sự đồng thuận, chuyển biến rõ nét về nhận thức, hành động của các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong tỉnh về việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy; Tổng LĐLĐ Việt Nam; sự phối hợp có hiệu quả của các cấp chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công Nghị quyết của Bộ Chính trị, Chương trình hành động của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam và Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

LĐLĐ Thanh Hóa cụ thể hóa việc đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW: Xây dựng tổ chức Công đoàn tỉnh Thanh Hóa vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là tổ chức chính trị - xã hội vững chắc của các cấp ủy, chính quyền địa phương; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa các cấp ủy, chính quyền với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thanh Hóa hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc; một tỉnh công nghiệp hiện đại, giàu đẹp, văn minh.

Kế hoạch đưa ra 6 nhiệm vụ cụ thể gồm: Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị tới các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS). Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

LĐLĐ tỉnh yêu cầu, căn cứ Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc xây dựng Kế hoạch hành động triển khai tới toàn thể cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tại địa phương, ngành, đơn vị trực thuộc. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch hành động; phối hợp với chính quyền và các lực lượng xã hội đầu tư nguồn lực và các điều kiện đảm bảo thực hiện Kế hoạch hành động ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập và xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết 02. Chú trọng việc kiểm tra, sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện. Định kỳ 6 tháng, 1 năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh qua Ban Tổ chức và Văn phòng LĐLĐ tỉnh.

Đối với CĐCS, căn cứ Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên tực tiếp cơ sở, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) CĐCS xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời cụ thể hóa thành nhiệm vụ hằng năm để tổ chức triển khai đến cán bộ, đoàn viên, người lao động của đơn vị mình.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]