(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đó là mục tiêu được huyện Yên Định đặt ra trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững hiện nay.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Yên Định: Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Đó là mục tiêu được huyện Yên Định đặt ra trong công tác giảm nghèo nhanh và bền vững hiện nay.

Huyện Yên Định: Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu giảm nghèo

Phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo góp phần mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Trong ảnh: Một góc xã Định Tân.

Xác định, chương trình giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị - xã hội quan trọng của địa phương. Do đó, để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Yên Định đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo huyện và các cơ quan liên quan đẩy mạnh thực hiện chương trình, kế hoạch giảm nghèo được đề ra hàng năm. Đồng thời, tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng quy trình, quy định; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát giảm nghèo tại các xã, thị trấn và báo cáo đánh giá kết quả định kỳ 6 tháng, hàng năm và cả giai đoạn. Cùng với đó, địa phương cũng quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo từ huyện đến các thôn, tổ dân phố. Tranh thủ được nhiều nguồn lực từ các chương trình vốn vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cũng như chú trọng phát huy nội lực, sức lao động sáng tạo trong nhân dân. Đặc biệt, huyện Yên Định đã xác định, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo... là những giải pháp trọng tâm trong công tác giảm nghèo.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và phát huy được vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, cũng được địa phương chú trọng. Theo đó, ủy ban MTTQ, hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh... đã thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án giảm nghèo với việc xây dựng các mô hình giảm nghèo hiệu quả. Đồng thời, việc huy động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” của ủy ban MTTQ, cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Ngoài ra, huyện Yên Định cũng quan tâm đến việc xây dựng ý thức tự vươn lên của các hộ nghèo, người nghèo, tránh tư tưởng ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Nhờ đó, công tác giảm nghèo trên địa bàn ngày càng đi vào thực chất và đạt kết quả bền vững.

Trên cơ sở chỉ tiêu giảm số hộ nghèo được tỉnh giao hàng năm, huyện đã xây dựng và giao chỉ tiêu cho các xã, thị trấn. Cũng từ căn cứ đó, 29/29 xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch giảm nghèo nhanh và bền vững theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra. Đồng thời, các kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở xác định nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo là trọng tâm; tăng cường cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh, kết hợp với khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, thông tin và truyền thông của các hộ nghèo. Cùng với đó, kế hoạch giảm nghèo của các xã, thị trấn cũng được xây dựng trên cơ sở tích hợp các chủ trương, chính sách, chương trình, dự án liên quan đến giảm nghèo từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, kết hợp với việc đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đạt được qua từng năm, cũng như chỉ tiêu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Để hỗ trợ công tác giảm nghèo, những năm qua, huyện Yên Định đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp uy tín thực hiện tuyển dụng lao động làm việc. Hiện nay trên địa bàn huyện có một số doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn và thu hút nhiều lao động, như Công ty TNHH Giày ALENA Việt Nam, Công ty Bò sữa Thống Nhất, Công ty TNHH TSVina, Công ty TNHH ROSE ORCHARD Việt Nam, Công ty TNHH MTV Polywell... Các doanh nghiệp này đã giải quyết việc làm cho trên 25.000 lao động địa phương, trong đó, có nhiều lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, với mức thu nhập từ 4-6 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, công tác xuất khẩu lao động và đào tạo nghề cho lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo, cũng được huyện chú trọng. Chỉ tính riêng năm 2018, số lao động đang làm việc ở nước ngoài của huyện là 620 người; số lao động được giải quyết việc làm mới trên địa bàn là 5.431 người. Đồng thời, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 98,5%, nhờ đó, thu nhập của các hộ nghèo đã được cải thiện và tăng lên đáng kể.

Có thể nói, xây dựng kế hoạch và giải pháp giảm nghèo phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách nghiêm túc và trách nhiệm, chính là cơ sở để huyện Yên Định hoàn thành các chỉ tiêu giảm nghèo. Năm 2017, số hộ nghèo của huyện là 2.716 hộ. Sang năm 2018, số hộ nghèo giảm còn 1.716 hộ (tỷ lệ 3,6%), số hộ cận nghèo là 4.864 hộ (tỷ lệ 10,21%). Tính đến tháng 11-2019, kết quả rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 727/47.981 hộ nghèo (tỷ lệ 1,52%) và 5.256/47.981 hộ cận nghèo (tỷ lệ 10,95%). Đặc biệt, có 2 xã Yên Phong và Định Tân hiện không còn hộ nghèo. Đáng nói hơn, việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu giảm nghèo, đã giúp nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân nói chung, người nghèo nói riêng. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội vào tạo tiền đề để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo.

Bài và ảnh: Khôi Nguyên {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]