(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 27 chỉ tiêu cụ thể và nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ngay sau thành công đại hội, Đảng bộ huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Huyện Vĩnh Lộc đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng việc cụ thể

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 27 chỉ tiêu cụ thể và nhiều nhiệm vụ, giải pháp trên từng lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Ngay sau thành công đại hội, Đảng bộ huyện đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, quyết tâm để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Huyện Vĩnh Lộc đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng việc cụ thểMô hình vườn hộ tại thị trấn Vĩnh Lộc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Thống nhất trong nhận thức và hành động

Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển du lịch; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tạo chuyển biến rõ nét trong sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ; xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch và đô thị hóa; đột phá về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, là 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh.

Để hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, ngay sau đại hội, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Vĩnh Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng quán triệt, triển khai nghị quyết gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết; tập trung xây dựng chương trình công tác toàn khóa và hàng năm; phân công từng đồng chí trong BTV Huyện ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, tập trung hoàn thành việc thể chế hóa những định hướng lớn trong nghị quyết thành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề, các kế hoạch, chương trình hành động để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Ngọc Sơn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vĩnh Lộc, cho biết: Xác định việc phổ biến, quán triệt nghị quyết đại hội là khâu đầu tiên và quan trọng nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn đảng bộ cũng như sự đồng thuận của toàn xã hội, do vậy, ngay sau hội nghị học tập nghị quyết của huyện ủy, 100% các chi, đảng bộ cơ sở đã triển khai học tập, quán triệt nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân một cách khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm chất lượng. Đồng thời tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung nghị quyết bằng các đề án, chương trình hành động sát với thực tiễn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Để bảo đảm việc học tập nghị quyết đạt hiệu quả, chất lượng, huyện tập trung triển khai những nội dung cơ bản, những điểm mới, nội dung chính, cốt lõi trong nghị quyết. Trên cơ sở đó, các chi bộ, đảng bộ sẽ có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nghị quyết đại hội đảng các cấp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự thống nhất về nhận thức và quyết tâm cao trong thực hiện.

Cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn

Để đưa nghị quyết vào cuộc sống BCH Đảng bộ thị trấn Vĩnh Lộc đã thông qua quy chế, chương trình làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí cấp ủy phụ trách địa bàn, ngành, lĩnh vực, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời, ban hành nghị quyết thực hiện kế hoạch hằng năm và nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, chú trọng phát huy tốt mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị; phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông thuận tiện, đất đai... để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng phát triển kinh tế đa ngành; tận dụng quỹ đất để phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng thị trấn ngày càng văn minh, xanh - sạch - đẹp.

Được thụ hưởng những thành quả xây dựng nông thôn mới, bí thư chi bộ khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc Nguyễn Thanh Tâm, cho biết: Được lựa chọn làm điểm xây dựng khu phố kiểu mẫu, chúng tôi xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Căn cứ vào nội dung quy định các tiêu chí và trình tự, thủ tục xét, công nhận các danh hiệu kiểu mẫu; căn cứ vào lộ trình kế hoạch xây dựng khu phố kiểu mẫu, chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó quan điểm lãnh đạo xuyên suốt là huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của Nhân dân. Đồng thời, trong quá trình triển khai, chi bộ khu phố luôn chú trọng đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên cho đến từng người dân. Nhờ đó bộ mặt khu phố có nhiều thay đổi. Cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp: nhà văn hóa được xây dựng khang trang, sạch đẹp; 100% tuyến đường được bê tông hóa và có điện chiếu sáng; cây xanh được trồng trên các tuyến đường, khu công cộng, được chăm sóc cắt tỉa thường xuyên. Đời sống người dân được nâng lên, diện mạo khu phố có nhiều khởi sắc...

Trao đổi với đồng chí Lê Văn Tịnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, được biết: Kế thừa những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực cho đầu tư phát triển. Coi phát triển nông nghiệp và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới là trọng tâm, phát triển công nghiệp, dịch vụ là quan trọng, đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch lợi thế. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với đô thị hóa; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; làm tốt công tác bảo vệ môi trường để phát triển bền vững. Tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện khá của tỉnh. Với 27 chỉ tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá được đề ra, Đảng bộ huyện Vĩnh Lộc tập trung đánh giá lại hiệu quả các mô hình, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, làm cơ sở rà soát, điều chỉnh, nâng cao chất lượng các quy hoạch bảo đảm khoa học, bài bản, có tầm nhìn dài hạn, nhất là quy hoạch vùng huyện, quy hoạch tổng thể bảo tồn phát huy giá trị Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ và vùng phụ cận. Khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, thu hút và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo sự chuyển dịch mạnh mẽ hơn về cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông thôn. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Đẩy mạnh xã hội hóa và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Với tinh thần quyết liệt và bằng các “đầu việc” cụ thể, Vĩnh Lộc đã nhanh chóng đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống và từng bước đạt được những kết quả đáng khích lệ. Từ đó tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Bài và ảnh: Tô Hà {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]