(Baothanhhoa.vn) - Đến tháng 8-2020, huyện Quan Hóa có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 89.316,23 ha, trong đó có 83.616,53 ha rừng. Độ che phủ rừng đến hết năm 2019 đạt 84,4%. Là một trong số những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa, được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn (KBT) Thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và KBT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Quan Hóa: Xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả

Đến tháng 8-2020, huyện Quan Hóa có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 89.316,23 ha, trong đó có 83.616,53 ha rừng. Độ che phủ rừng đến hết năm 2019 đạt 84,4%. Là một trong số những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa, được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn (KBT) Thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và KBT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Huyện Quan Hóa: Xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả

Hạt Kiểm lâm Quan Hóa phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Quan Hóa Lê Kim Du, chia sẻ: Nhận thức rõ rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi tr­ường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào địa phương, các năm qua, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quan Hóa và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng với chính quyền các xã, thị trấn và chủ rừng đã chung sức, đồng lòng bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Kết quả nổi bật là kinh tế lâm nghiệp ngày càng phát triển, an ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, các hành vi, vi phạm quy định Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nhận thức của người dân về công tác lâm nghiệp cũng như thu nhập từ sản xuất nghề rừng không ngừng được nâng lên. Trong đó, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện lĩnh vực lâm nghiệp và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp BV&PTR.

Cụ thể như triển khai, thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR, Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện Quan Hóa, đã ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện; chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với các xã trên địa bàn. Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo kiểm lâm viên làm công tác tại địa bàn xã tham mưu cho đảng ủy các xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát tại đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ thôn (bản) cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác BV&PTR , phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa phối hợp với các ban của Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức chính trị từ huyện đến xã tổ chức triển khai hiệu quả. Từ năm 2016-2020, đã tổ chức được 5.238 cuộc họp với 314.280 lượt người tham gia; sửa đổi bổ sung 115 bản quy ước BV&PTR ở 15 xã, thị trấn; tuyên truyên trên hệ thống loa đài truyền thanh của huyện, xã, bản được 2.535 lần, tổ chức mít tinh tuyên truyền trong các trường được 2 cuộc với 1.570 học sinh, thầy, cô giáo và đoàn viên, thanh niên tham gia; cấp phát tờ lịch giới thiệu về KBT các loài hạt trần quý hiếm Nam Động, tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và tìm hiểu về KBT các loài hạt trần quý hiếm Nam Động; hội thi “Rung chuông vàng” tại Trường THCS Nam Động với nội dung thi tìm hiểu pháp luật, ý thức bảo vệ thiên nhiên, đa dạng sinh học tại KBT các loài hạt trần quý hiếm Nam Động. Tổ chức cho hơn 62.040 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng (BVR), PCCCR. Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các trưởng bản, ký cam kết trách nhiệm BV&PTR, PCCCR với chủ tịch UBND các xã. Để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả phương án BVR, PCCCR trên địa bàn, huyện đã thành lập và hàng năm kiện toàn ban chỉ đạo về chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020; 2 ban chỉ đạo thuộc chủ rừng Nhà nước; xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ địa bàn cho từng thành viên phụ trách; xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp lực lượng BVR, PCCCR chống buôn lậu lâm sản với các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự và biên phòng từ huyện đến các xã, tổ chức luân phiên hội nghị giao ban với các lực lượng, các huyện vùng giáp ranh, xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR vùng trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ” vận hành theo cơ chế 02. Điều tra, rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng với diện tích 3.719,16 ha tại 9 xã trọng điểm, thành lập 104 tổ đội BV&PTR, PCCCR ở bản với 1.170 người tham gia; tổ chức được 2 cuộc diễn tập chữa cháy rừng cấp xã với 1.381 người tham gia; xây dựng 115 bảng tuyên truyền BVR; thường xuyên rà soát, bổ sung các loại phương tiện, dụng cụ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Hàng năm tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác BV&PTR, PCCCR tại các xã, thị trấn và 2 chủ rừng Nhà nước.

Công tác chống khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép đã được tăng cường thực hiện. Ngoài đưa kiểm lâm viên về công tác tại địa bàn xã để tham mưu cho chính quyền trong BVR tận gốc, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra an ninh rừng tại 9 xã trọng điểm rừng còn giàu tài nguyên và các tuyến đường trọng điểm; thực hiện nhiều giải pháp, từ công tác tuyên truyền đến tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đổi mới công tác trinh sát, phương thức hoạt động tuần tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để phát hiện và ngăn chặn các đối t­ượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công tác quản lý lâm sản, tang vật sau khi xử lý cũng ­­được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát hoặc thiếu hụt. Kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản của các đơn vị, người dân trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, 8 tháng đầu năm 2020, hạt kiểm lâm huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền các xã, chủ rừng tổ chức tuần tra rừng được 508 lần với 2.050 lượt người tham gia, đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 15 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 85 triệu đồng. Trong 5 năm (2016-2020), Hạt Kiểm lâm Quan Hóa và các đơn vị liên quan đã kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 146 vụ vi phạm về Luật Lâm nghiệp, tổng tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 950.786.000 đồng.

Tuy nhiên qua tìm hiểu thực tế trên địa bàn huyện Quan Hóa, công tác BV&PTR vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: rừng tự nhiên cũng như rừng trồng năng suất và chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội. Vẫn xuất hiện các nguy cơ đe dọa suy giảm cả về diện tích và chất lượng rừng bởi khai thác rừng trái phép, phá rừng lấy đất canh tác, săn bắt động vật rừng... Khai thác luồng và cây phụ trợ chưa đúng kỹ thuật, Nhân dân chưa có ý thức thâm canh rừng trồng đặc biệt là rừng luồng. Nhận thức về pháp luật của một bộ phận Nhân dân còn thấp; tại nhiều bản, việc tổ chức thực hiện quy ước BVR chưa có hiệu quả, chưa phát huy được vai trò của cộng đồng dân cư trong BV&PTR, PCCCR...

Bài và ảnh: Thùy Dương


Bài Và Ảnh: Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]