(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung vào tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước, trong giai đoạn 2013 – 2018, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới tích cực về nội dung và phương thức hoạt động, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và ...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hội Nông dân Thanh Hóa tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Hòa chung vào tiến trình đổi mới và hội nhập của đất nước, trong giai đoạn 2013 – 2018, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đổi mới tích cực về nội dung và phương thức hoạt động, trong đó tập trung các nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; hăng hái lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Hội Nông dân xã Quảng Chính (Quảng Xương) thường xuyên thăm, kiểm tra đồng ruộng. Ảnh: Tư liệu

Đi cùng với thực hiện các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, của hội cấp trên, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể, tác động mạnh mẽ, tích cực đến đời sống hội viên, nông dân trong toàn tỉnh. Để công tác tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả, hội nông dân các cấp đã thực hiện các giải pháp giúp nông dân đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao thu nhập. Hội đã chủ động hợp tác, ký kết 29 chương trình phối hợp liên doanh, liên kết với các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, trường học trong và ngoài tỉnh để huy động các nguồn lực; đồng thời mở rộng các hoạt động tư vấn, dịch vụ, dạy nghề và hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế để nông dân làm theo.

Trong giai đoạn từ 2013 đến 2018, các cấp hội đã phối hợp và trực tiếp mở 17.472 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho 1.655.631 lượt người. Thông qua 16 câu lạc bộ nông dân với pháp luật, 19 trung tâm hỗ trợ nông dân cấp huyện, đã phối hợp tổ chức 20.790 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 1.594.916 lượt hội viên nông dân, tổ chức hàng ngàn lớp dạy nghề cho lao động nông thôn các ngành nghề phù hợp với từng vùng miền, từng nhóm đối tượng và gắn với tạo việc làm tại chỗ hoặc nhu cầu sử dụng lao động của thị trường... Chủ động và tăng cường nâng cao chất lượng phối kết hợp với các ngân hàng tín chấp và ủy thác cho 202.447 lượt hộ vay với tổng dư nợ là 9.424 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cấp hội đã huy động các nguồn lực xây dựng trên 45,2 tỷ đồng quỹ hỗ trợ nông dân, giúp cho 8.232 lượt hộ nông dân vay phát triển sản xuất và xây dựng được 650 mô hình, dự án phát triển kinh tế. Ngoài ra, các cấp hội còn đứng ra tín chấp cung ứng chậm trả trên 31.000 tấn phân bón các loại, hàng chục tấn hạt giống, hàng vạn con gia súc, gia cầm trị giá trên 100 tỷ đồng, giúp nông dân giảm gánh nặng đầu tư ban đầu. Các nguồn vốn do hội quản lý đều đang sử dụng đúng mục đích, không có nợ xấu, nợ quá hạn đã nói lên hiệu quả của quá trình đầu tư sản xuất. Được tạo điều kiện về vốn và kiến thức khoa học - kỹ thuật đã giúp nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất cả về quy mô và chất lượng nông sản hàng hóa. Để khích lệ nông dân hăng say lao động sản xuất và thực hiện các phong trào thi đua của hội, hội nông dân các cấp đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp phát động phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Phong trào đã có sức lan tỏa mạnh mẽ với bình quân mỗi năm thu hút hơn 400.000 hộ nông dân đăng ký thi đua và đã có 235.217 hộ đạt danh hiệu SXKDG 4 cấp. Đây là lực lượng có những đóng góp tích cực, gương mẫu đi đầu trong xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Các hộ SXKDG ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng với mức thu nhập gia tăng hàng năm. Trong 5 năm (2013-2018), đã có gần 1.000 hộ vươn lên thành lập công ty, trở thành doanh nghiệp, trong đó có nhiều doanh nghiệp có số vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng. Qua phong trào đã giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động nông thôn có thu nhập ổn định, giúp 15.817 lượt hộ nông dân có điều kiện vượt khó vươn lên thoát nghèo, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2,5-3% mỗi năm. Điều ghi nhận từ phong trào này là các hộ gia đình SXKDG ngoài việc giúp cho các hộ nghèo và các hộ xung quanh biết cách làm ăn, nâng cao đời sống, còn tích cực đóng góp xây dựng Quỹ “Ngày vì người nghèo”, hỗ trợ làm nhà tình nghĩa, tương trợ được 233 tỷ đồng, hàng triệu ngày công và lương thực, thực phẩm, hàng hóa trị giá 102 tỷ đồng.

Kinh tế phát triển, tư duy và nhận thức về trách nhiệm với cộng đồng cũng chuyển biến, nông dân toàn tỉnh đã tích cực tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, các cấp hội trong tỉnh đã xây dựng 630 mô hình, dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao, đóng góp 199,643 tỷ đồng, 1.480.261 ngày công; tu sửa và làm mới 127.642 km đường giao thông nông thôn, kênh mương và 6.291 công trình cầu cống, phòng học, công trình điện các loại, toàn tỉnh đã xây dựng 1.890 mô hình hội nông dân tham gia bảo vệ môi trường nông thôn. Thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, 100% cơ sở hội tham gia ban chỉ đạo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở; gần 6.500 cán bộ, hội viên tham gia ban hòa giải xã, phường, thị trấn và tổ hòa giải ở các thôn, xóm; 12.719 hội viên nông dân tham gia vào 5.990 tổ bảo vệ ANTT thôn, bản. Xây dựng được nhiều mô hình an ninh, như: “Chi hội nông dân tự quản về ANTT”, “Chi hội không có người vi phạm pháp luật”, “Đoạn đường an toàn giao thông do nông dân tự quản”... góp phần đáng kể ổn định trật tự an toàn xã hội ở nông thôn. Các hoạt động trên đã trực tiếp làm thay đổi một cách tích cực đời sống của gia đình hội viên về mọi mặt với trên 430.000 hộ hội viên được công nhận đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa mỗi năm...

Bên cạnh đó, các mặt hoạt động của hội cũng được nâng lên một tầm cao mới với trên 95% hội viên, nông dân được tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, chương trình công tác của hội và những vấn đề có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 100% cán bộ hội cơ sở được tập huấn nghiệp vụ và tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; trên 90% tổ chức cơ sở hội hoạt động vững mạnh, khá; không có cơ sở hội yếu kém, 100% ban chấp hành hội cơ sở sinh hoạt đúng điều lệ; 90% trở lên chi, tổ hội sinh hoạt đúng kỳ, 80% trở lên hội viên tham gia sinh hoạt, 100% hội viên có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn... Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được coi trọng và luôn gắn với quy hoạch cán bộ của Đảng. Trong 5 năm, đã có 55.951 lượt cán bộ các cấp được tham gia 665 lớp tập huấn nghiệp vụ, trong đó có 4.757 cán bộ chi hội, 794 cán bộ cơ sở hội. Đời sống được nâng lên, các quyền lợi khi sinh hoạt được bảo đảm là sợi dây gắn kết nông dân với hội, tự nguyện tham gia sinh hoạt ngày càng đông, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 71.956 hội viên mới, nâng tỷ lệ tập hợp hội viên lên trên 98,2% so với hộ nông nghiệp, 100% xã, phường, thị trấn và thôn, xóm, bản, làng, khu dân cư có nông dân đều có tổ chức hội.

Những kết quả trên là sự nỗ lực cố gắng của tất cả các cấp hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao, được nông dân đồng tình, ủng hộ. Đây là động lực to lớn để các cấp hội nông dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, xứng đáng là trung tâm nòng cốt của các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.


Hoàng Văn Lưu, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]