(Baothanhhoa.vn) - Văn hóa, giáo dục và y tế là 3 lĩnh vực lớn, quan trọng, với nhiều chỉ tiêu - xét cả về lượng và chất và đều khó thực hiện. Do vậy các ngành phải định hình rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, để rút gọn phạm vi hay lựa chọn những nội dung cụ thể cần tập trung nâng cao chất lượng.

Góp ý vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025

Văn hóa, giáo dục và y tế là 3 lĩnh vực lớn, quan trọng, với nhiều chỉ tiêu - xét cả về lượng và chất và đều khó thực hiện. Do vậy các ngành phải định hình rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, để rút gọn phạm vi hay lựa chọn những nội dung cụ thể cần tập trung nâng cao chất lượng.

Góp ý vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chiều 3-1, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Dự thảo Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025 (sau đây gọi tắt là Chương trình) do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng, nêu rõ: Giai đoạn 2016 - 2020 các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tuy nhiên, chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế vẫn còn hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh.

Từ thực trạng trên, Chương trình đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đó là: Về văn hóa, đến năm 2025 có 75% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 71% làng, bản, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu văn hóa; 100% đơn vị hành chính cấp huyện, thành phố, thị xã có Trung tâm Văn hóa - thể thao; 80% xã, phường, trị trấn có Trung tâm Văn hóa - thể thao; 100% cán bộ, công chức, viên chức NgànhVăn hóa đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định…

Góp ý vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025

Đại diện lãnh đạo Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia ý kiến

Về giáo dục: Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn và vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước; thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng. Đến năm 2025, có 81% trường đạt chuẩn Quốc gia; 100% cán bộ, công chức, viên chức Ngành Giáo dục đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định…

Về y tế: Đến năm 2025, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số trở lên; trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; số giường/vạn dân (không bao gồm giường bệnh Trạm Y tế) đạt 38 giường; số bác sĩ/vạn dân đạt 13 bác sĩ; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế; 95% Trạm Y tế có bác sĩ; 100% cán bộ, công chức, viên chức Ngành Y tế đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định…

Góp ý vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025

Đại diện lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương, đơn vị đã thảo luận, cho ý kiến làm rõ một số nội dung của dự thảo Chương trình. Trong đó, bổ sung thêm kết quả đạt được và khó khăn, thách thức, yếu kém đặt ra ở từng lĩnh vực. Xem xét lại một số chỉ tiêu, mục tiêu phát triển văn hóa, giáo dục, y tế sao cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó bổ sung thêm các nhóm giải pháp thực hiện Chương trình, cụ thể là: Cần coi trọng việc thi tuyển các chức danh quản lý và đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ quản lý; chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao cần linh hoạt và hiệu quả hơn; huy động đa dạng các nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa, giáo dục, y tế; có các tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể để đánh giá, đo lường chất lượng cho từng lĩnh vực, ở từng địa phương, đơn vị…

Góp ý vào Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025

Đại diện lãnh đạo Ngành Y tế tham gia ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Văn hóa, giáo dục, y tế là 3 lĩnh vực lớn, quan trọng, với nhiều chỉ tiêu - xét cả về lượng và chất và đều khó thực hiện. Trong khi đó, nội hàm của Chương trình nâng cao chất lượng văn hóa, giáo dục, y tế giai đoạn 2021 - 2025 là rất rộng. Do vậy, đề nghị các ngành, đặc biệt là văn hóa và y tế, phải định hình rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, để rút gọn phạm vi hay lựa chọn những nội dung cụ thể cần tập trung nâng cao chất lượng. Đồng thời, đánh giá lại hiệu quả triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, chương trình có liên quan, để làm căn cứ đánh giá thực trạng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được giao xây dựng Chương trình, đồng chí yêu cầu sắp xếp lại kết cấu, trình tự và bổ sung thêm các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình. Trong đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chung cho cả 3 lĩnh vực và những nhiệm vụ, giải pháp riêng cho từng lĩnh vực.

Với các ý kiến góp ý tại hội nghị, đồng chí yêu cầu đại diện lãnh đạo các ngành, địa phương, đơn vị, đặc biệt là 3 Ngành Văn hóa, Y tế, Giáo dục, cần chuyển hóa thành văn bản đầy đủ, cụ thể và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, để Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn chỉnh Chương trình, trình UBND tỉnh trước ngày 18-2.

Khôi Nguyên


Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]