(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư năm 2019

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019.

Đơn giản hóa TTHC liên quan đến quản lý dân cư năm 2019

Ảnh minh họa.

Mục đích nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo Đề án 896 Trung ương. Đồng thời, xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, thời gian hoàn thành cho các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện Đề án.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án; việc triên khai thực hiện Đề án phải đảm bảo tính khả thi, phát huy tối đa nguồn nhân lực hiện có của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tình hình thực tế của địa phương.

Công an tính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các Cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2019. Triển khai hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết khác phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý dân cư để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chủ trì, tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đề xuất lộ trình kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin dân cư giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc các ban, ngành, các đơn vị có liên quan thực hiện trách nhiệm được phân công trong việc thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hướng dẫn cho các đơn vị trong việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu thập thông tin dân cư và điều chỉnh những sai lệch về thông tin dân cư.

Sở Tư pháp chủ trì rà soát, chỉnh sửa, đề xuất sửa đổi các văn bản do tỉnh đã ban hành trong công tác quản lý dân cư phục vụ việc ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư một cách hệ thống và hiệu quả; đặc biệt trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Chỉ đạo cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch phối hợp với cơ quan công an thu thập, kiểm tra, đối sánh thông tin cơ bản của công dân được thu thập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và giải quyết những tồn tại, sai khác trong giấy tờ công dân giữa dữ liệu hộ tịch và dữ liệu cư trú. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử, cấp số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh.

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan lập dự toán các hạng mục triển khai Đề án, báo cáo UBND tỉnh cấp kinh phí triển khai và duy trì hoạt động của Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và nhiệm vụ được giao khẩn trương xác định nhu cầu, mức độ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền về Luật Căn cước công dân, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 11/5/2017 của ƯBND tỉnh, Đề án 896 và Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong các cơ quan, đơn vị đến từng hộ gia đình, từng người dân. Chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã nhanh chóng hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư. Tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại địa phương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để xem xét giải quyết.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]