(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, cùng với việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn khối các cơ quan tỉnh với công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN, xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa

Trong những năm qua, cùng với việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua, Đoàn khối các cơ quan tỉnh Thanh Hóa luôn chú trọng, đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh với công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN, xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa

ĐVTN Đoàn khối các cơ quan tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN luôn được đưa lên hàng đầu, mang tính định hướng, dẫn dắt nhận thức và hành động, quyết định đến thắng lợi của hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi toàn khối các cơ quan tỉnh. Công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN được các cấp bộ đoàn trong khối tập trung vào ba nội dung trọng tâm, gồm: Giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng; giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho cán bộ, ĐVTN. Trong quá trình tổ chức, tùy từng thời điểm, từng đối tượng đoàn viên, từng cơ quan, đơn vị, công tác giáo dục của đoàn được lồng ghép, tích hợp theo hướng đổi mới về nội dung, hình thức, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTN hưởng ứng tham gia, đem lại hiệu quả và thiết thực.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh với công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN, xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa

Các hội thi "Rung chuông vàng" được tổ chức theo chủ đề hằng năm.

Đối với đối tượng đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên. Do có số lượng đông (gần 5.000 ĐVTN, HS-SV), có đặc trưng tâm lý và nhận thức đang trong quá trình hoàn thiện, rất cần sự giáo dục, định hướng, dẫn dắt về nhận thức và hành động, do vậy các cấp bộ đoàn khối trường học luôn đưa ra những nội dung, hình thức giáo dục phù hợp. Ngay từ đầu năm học các Đoàn trường đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa cho ĐVTN, HS-SV. Ngoài nội dung giới thiệu về truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường, Đoàn trường đã giáo dục ĐVTN, HS-SV về những nội quy, quy định, hoạt động của Đoàn trường, thông tin về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn nơi trường đứng chân, từ đó giúp ĐVTN, HS-SV có cái nhìn tổng thể, hiểu biết và ý thức được trách nhiệm của bản thân trong môi trường mới. Trong quá trình tổ chức hoạt động, đoàn trường từng bước thu hút, lôi cuốn ĐVTN, HS-SV vào các hoạt động giáo dục thiết thực, bổ ích khác như tổ chức cho các em thăm quan bảo tàng Thanh Hóa, các điểm di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh như khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Thành Nhà Hồ, Đền Bà Triệu, Khu văn hóa tưởng niệm Bác Hồ, khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập, người thanh niên cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa..., tổ chức các hội thi, hội diễn, tham gia các câu lạc bộ học thuật, các buổi sinh hoạt đoàn, sinh hoạt chuyên đề về công tác giáo dục ĐVTN...

Đoàn khối các cơ quan tỉnh với công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN, xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa

Diễn đàn "Tuổi trẻ học đường với phòng, chống tệ nạn xã hội".

Hằng năm Ban Thường vụ Đoàn Khối đã phối hợp với Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền cho ĐVTN, HS-SV về phòng chống các tệ nạn xã hội, trong đó chú trọng phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phòng chống bạo lực học đường... tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” theo chủ đề từng năm phù hợp với chủ đề năm học và các sự kiện trọng đại của đất nước của tỉnh, của ngành... Phối hợp với Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh tổ chức chiếu phim theo chủ đề, trong đó tập trung chủ đề về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của dân tộc...

Đoàn khối các cơ quan tỉnh với công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN, xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa

Chiếu phim theo chủ đề.

Đối với cán bộ, ĐVTN là cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Tuy có số lượng ít, phân tán tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, nhưng đây lại đối tượng ĐVTN được đào tạo cơ bản, có nhận thức cao, nhạy cảm với tình hình chính trị xã hội, có sức hút lôi cuốn, tác động và lan tỏa cao trong quá trình nhận thức, tuyên truyền và hành động trong ĐVTN toàn Đoàn. Do vậy trong quá tuyên truyền, giáo dục, Đoàn Khối đã lựa chọn, triển khai những nội dung, hình thức phù hợp. Trọng tâm công tác tuyên truyền, giáo dục cho đối tượng ĐVTN là cán bộ, công chức, viên chức người lao động đó là kịp thời tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức cho cán bộ, ĐVTN được học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, văn bản quy phạm của ngành của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạo ra các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục chính trị tư tưởng, các diễn đàn, hội thi, hội diễn, hội thảo, tổ chức các hoạt động “về nguồn”, thăm địa chỉ đỏ... gắn với các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng và dân tộc, các đợt sinh hoạt chính trị như: “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Nghị quyết Đại hội Đảng và hành động của tuổi trẻ”... Tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc thi tìm hiểu do các cấp phát động, triển khai.

Đoàn khối các cơ quan tỉnh với công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN, xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa

Một hoạt động "Về nguồn" tại tỉnh Điện Biên.

Trong quá trình tổ chức, triển khai công tác tuyền truyền, giáo dục cho cán bộ, ĐVTN, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã và đang tổ chức, triển khai hiệu quả, thiết thực một số hoạt động mang tính truyền thống, đó là: Hằng năm tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tuyên giáo tổ chức lớp đối tượng kết nạp Đảng dành riêng cho đoàn viên ưu tú. Từ việc tổ chức lớp đối tượng kết nạp Đảng dành riêng cho đoàn viên ưu tú, công tác bình xét đoàn viên, quy trình giới thiệu đã được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hơn, từ đó nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Mô hình này đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen chuyên đề về công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng năm 2017. Đề xuất, tham mưu cho cấp ủy đưa đối tượng cán bộ đoàn chủ chốt vào thành phần cùng với cấp ủy tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, tham dự hội nghị nghe thông tin tình hình thời sự do Đảng ủy Khối tổ chức. Tạo bước đột phá trong đổi mới hình thức triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đoàn bằng nhiều hình thức phong phú như tổ chức hội thảo, hội thi, thi trắc nghiệm thu hoạch Nghị quyết... Hằng năm đề xuất, phối hợp hiệu quả với các ban ngành, đoàn thể trong tỉnh (Sở Nội vụ, Chi cục phòng chống tệ nạn tỉnh, Ban an toàn giao thông tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh...) tạo nguồn lực, hỗ trợ nội dung tổ chức nhiều chương trình tuyên tuyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tai nạn giao thông, tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, bồi dưỡng giáo dục công chức, viên chức trẻ về văn hóa công sở, đạo đức công vụ... Không ngừng đổi mới, đầu tư xây dựng, nâng cấp, quản trị, sử dụng hiệu quả, thiết thực trang thông tin điện tử Đoàn Khối, zalo cán bộ đoàn, facebook Đoàn Khối. Nhờ đó các cấp bộ đoàn trong khối đã kịp thời nắm bắt được tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, kịp thời ngăn chặn những thông tin xấu, độc cho cán bộ, ĐVTN. Đoàn Khối đã tham gia tích cực và tổ chức đăng cai thành công Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Bắc...

Đoàn khối các cơ quan tỉnh với công tác giáo dục cán bộ, ĐVTN, xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN, trong những năm qua nhìn chung cán bộ, ĐVTN toàn khối luôn có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, kiên định, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, hạn chế đối đa cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, toàn đoàn đã giới thiệu được 2.054 đoàn viên ưu tú đi học đối tượng kết nạp Đảng, trong đó có 1.261 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt nam; có 15 lượt tập thể và 80 lượt cá nhân được tuyên dương khen thưởng về “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó có 122 lượt đồng chí được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn tuyên dương. Chất lượng cán bộ, ĐVTN và tổ chức đoàn không ngừng được nâng lên, hàng năm tỷ lệ cán bộ, ĐVTN được xếp loại đoàn viên xuất sắc luôn đạt tỷ lệ trên 95% trở lên, số đơn vị được xếp loại tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh đạt 96%, không có tổ chức cơ sở đoàn xếp loại yếu, kém. Tập thể Đoàn Khối hằng năm luôn là đơn vị dẫn đầu công tác đoàn, phong trào TTN toàn tỉnh, được Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua dẫn đầu công tác đoàn, phong trào TTN. Năm 2017, tập thể Đoàn Khối được chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba.

Có thể khẳng định, công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, ĐVTN của các cấp bộ đoàn khối các cơ quan tỉnh đã và đang thu hút, lôi cuốn đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia có tác dụng giáo dục, định hướng nhận thức và hành động đem lại hiệu quả, thiết thực có tính lan tỏa cao. Đoàn Khối đã và đang xây dựng được đội ngũ cán bộ, ĐVTN vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, sáng suốt trong nhận thức và hành động, từng bước đáp ứng nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước, góp xây dựng hình ảnh đẹp của Thanh niên Thanh Hóa trong thời kỳ mới.

Hoàng Mạnh Cường


Hoàng Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]