(Baothanhhoa.vn) - Năm 2018, Tĩnh Gia là một trong những địa phương có nhiều diễn biến phức tạp về tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chuyển biến tích cực trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Lãnh đạo và Công an xã Hoằng Sơn (Hoằng Hóa) trao đổi, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân.

Năm 2018, Tĩnh Gia là một trong những địa phương có nhiều diễn biến phức tạp về tình hình khiếu nại, tố cáo (KNTC).

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trên địa bàn huyện thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ về đất các dự án, như: Làm đường từ Quốc lộ 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi Cảng Nghi Sơn, đường Đông Tây 1 kéo dài; dự án đường Đông Tây đoạn nối đường Bắc Nam 1 với đường Bắc Nam 3; dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trục chính phía Tây - Khu Kinh tế Nghi Sơn... Trong khi đó, vấn đề chính sách liên quan đến lợi ích của người sử dụng đất còn nhiều bất cập; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế, có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng hoặc vượt quá quy định pháp luật... Vì vậy, năm 2018, toàn huyện đã tiếp 310 lượt với 425 người đến KNTC, phản ánh, kiến nghị với 310 vụ việc, trong đó có 11 đoàn đông người. UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận 591 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 474 đơn, đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 343 đơn (338 đơn KN, phản ánh; 5 đơn TC). Nội dung tiếp công dân cũng như người dân phản ánh tập trung vào lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại các dự án; KN việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai; phản ánh, kiến nghị việc hỗ trợ sản xuất do ảnh hưởng của các dự án... Kết quả, năm 2018 UBND huyện và UBND các xã đã giải quyết 315/338 đơn KN, phản ánh, đạt 93%; giải quyết 5 đơn TC, trong đó có 1 vụ TC đúng, 2 vụ TC sai, 2 vụ TC đúng một phần; thu hồi 24.830.960 đồng vào tài khoản tạm giữ của thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước Tĩnh Gia; trả lại cho học sinh số tiền 4.850.000 đồng và kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, các cá nhân có liên quan.

Theo đồng chí Lê Ngọc Đại, Phó chánh thanh tra huyện Tĩnh Gia: Để giải quyết kịp thời đơn, thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của người dân, chủ tịch UBND cấp huyện, thủ trưởng đơn vị, các xã, thị trấn đều coi công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết KNTC là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường tổ chức đối thoại với công dân, nhất là thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu với người dân có đơn, thư để cùng tìm ra tiếng nói chung trong quá trình giải quyết vụ việc. 60-70% các vụ việc KN trên địa bàn huyện Tĩnh Gia được giải quyết bằng hình thức đối thoại mà không cần phải ban hành quyết định giải quyết KN, vừa nhanh gọn, không mất nhiều thời gian, công sức và mang lại hiệu quả thiết thực, giảm tải được lượng công việc đối với các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện.

Không chỉ huyện Tĩnh Gia, mà theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018 tình hình KNTC còn có những diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhất là những nơi tập trung giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện các dự án lớn như các huyện: Hoằng Hóa, Quảng Xương, thị xã Bỉm Sơn, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn. Có những trường hợp đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, hợp lý, hợp tình, được kiểm tra, rà soát, đối thoại, trả lời đầy đủ và có văn bản chấm dứt thụ lý giải quyết vụ việc nhưng công dân vẫn đến trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, trụ sở tiếp công dân tỉnh khiếu kiện.

Các vụ việc KN chủ yếu về lĩnh vực đất đai, liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, GPMB, công nhận và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai, đòi lại đất cũ chiếm 75,8%; các nội dung KN liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, chính sách người có công, bình xét hộ nghèo chiếm 24,2%. TC chủ yếu các hành vi vi phạm quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới; không thực hiện nghiêm túc các quyết định xử lý, giải quyết của cấp có thẩm quyền; vi phạm nguyên tắc quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, đất đai của một số cán bộ chủ chốt cấp xã.

Năm 2018, các cơ quan hành chính Nhà nước trong tỉnh đã tiếp 8.956 lượt công dân; trong đó cấp tỉnh tiếp 1.839 lượt, cấp sở tiếp 402 lượt, cấp huyện tiếp 3.010 lượt, cấp xã tiếp 3.685 lượt. Tiếp nhận 7.896 đơn, trong đó 5.042 đơn đủ điều kiện xử lý. Qua xử lý đã ban hành 1.913 văn bản chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 668 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan giải quyết đơn theo thẩm quyền; 1.657 văn bản hướng dẫn, trả lời công dân, cơ quan chuyển đơn và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc; 814 văn bản giao xác minh, kiến nghị biện pháp giải quyết KNTC thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Về KN, đã giải quyết 629/695 vụ việc (đạt 90,5%). Qua giải quyết đã trả lại cho công dân 904 triệu đồng và 26.736m2 đất. Các vụ còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Về TC, đã giải quyết 102/119 đơn (đạt 85,7%). Qua giải quyết TC, thu hồi về cho Nhà nước 600m2 đất, 313 triệu đồng, trả lại cho công dân 285 triệu đồng. Còn 17 vụ việc đang tập trung giải quyết.

Qua đánh giá của UBND tỉnh, năm 2018 công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC được các cấp, các ngành trong tỉnh tiến hành đồng bộ, có nhiều chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt; không còn vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; các vụ việc mới phát sinh đều được tập trung giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật; các cấp, các ngành cũng đã tăng cường rà soát, đối thoại để giải quyết dứt điểm các vụ việc công dân tiếp khiếu, tiếp tố, góp phần ổn định tình hình, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác tiếp công dân ở một số đơn vị cấp xã, cấp huyện chưa gắn với việc hướng dẫn, đôn đốc giải quyết đơn; việc phân loại, xử lý đơn, xác định thẩm quyền, thực hiện trình tự, thủ tục giải quyết đối với một số vụ việc chưa được thực hiện đầy đủ, thiếu chính xác; một số trường hợp chưa quan tâm đến công tác đối thoại, hòa giải để giải quyết vụ việc...

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian tới cần tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KNTC; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư, xây dựng, tài chính, ngân sách, kiểm kê, bồi thường GPMB, hỗ trợ, tái định cư...; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp, đông người; trong giải quyết cần coi trọng đối thoại, hòa giải, vận dụng chính sách, pháp luật, giải quyết thấu lý, đạt tình để chấm dứt khiếu kiện; nâng cao hiệu quả giải quyết, thực hiện đúng trình tự, thủ tục, xác minh đầy dủ, chính xác, khách quan, áp dụng đúng luật; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết KN, các văn bản xử lý TC và các kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; tiếp tục rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, thống nhất với các ngành đưa ra phương án xử lý dứt điểm. Tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác tiếp công dân và giải quyết những vụ việc KNTC phức tạp; tiếp tục phối hợp với ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các quy định của Luật Tiếp công dân, Luật KN, Luật TC; giải quyết kịp thời các vụ KNTC do ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên chuyển đến, tạo điều kiện tốt cho công tác giám sát và giải quyết KNTC... qua đó mới tạo được lòng tin của người dân, đồng thời hạn chế việc KNTC vượt cấp của công dân.

Tô Dung


Tô Dung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]