(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6-11, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4606/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm để đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh

Ngày 6-11, UBND tỉnh đã có Quyết định số 4606/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí, thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm để đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, phạm vi điều chỉnh gồm: Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC; thang điểm, phương pháp đánh giá, cách tính điểm; đánh giá, xếp hạng, xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC hàng năm của các các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đối tượng áp dụng gồm các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc xác định, đánh giá xếp hạng Chi số CCHC.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị cấp sở, cấp huyện xác định Chỉ số CCHC hàng năm là trách nhiệm của Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh. Kết quả xác định Chỉ số CCHC hàng năm là tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Sở Nội vụ là cơ quan giúp việc cho Tổ Thẩm định về đánh giá, xác định Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện, có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tập huấn cho các đơn vị triển khai xác định Chỉ số CCHC theo Quyết định của UBND tỉnh; Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ thẩm định để thẩm định kết quả tự đánh giá chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm của cấp sở, cấp huyện. Tiếp nhận kết quả thẩm định, đề xuất xếp hạng của Tổ Thẩm định để tổng hợp, xử lý số liệu, xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả xác định Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện; hàng năm lập dự toán kinh phí triển khai xác định Chỉ số CCHC các sở, UBND cấp huyện kèm theo dự thảo Kế hoạch CCHC của tỉnh, trình UBND tỉnh phê duyệt; Báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; công bố Chỉ số CCHC hàng năm của cấp sở, cấp huyện. Sở Tài chính cân đối, bố trí nguồn lực và hướng dẫn sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện các nội dung về xác định Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện, thanh quyết toán theo quy định. Đồng thời, khai thác các nguồn lực khác từ các dự án (nếu có) để hỗ trợ cho quá trình tố chức thực hiện. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, phối hợp với Sở Nội vụ tham gia chấm điểm nhằm xác định Chỉ số CCHC của cấp sở, cấp huyện.

Xem toàn văn Quyết định tại đây.

BĐT


BĐT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]