(Baothanhhoa.vn) - Vừa qua, Báo Thanh Hóa nhận được đơn của công dân thôn 3, xã Hà Lai (Hà Trung) tố cáo một số nội dung liên quan đến ông Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai. Báo Thanh Hóa đã có công văn gửi Bí thư Huyện ủy Hà Trung để được giải quyết theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện ủy Hà Trung trả lời đơn tố cáo của công dân xã Hà Lai

Vừa qua, Báo Thanh Hóa nhận được đơn của công dân thôn 3, xã Hà Lai (Hà Trung) tố cáo một số nội dung liên quan đến ông Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai. Báo Thanh Hóa đã có công văn gửi Bí thư Huyện ủy Hà Trung để được giải quyết theo thẩm quyền.

Huyện ủy Hà Trung trả lời đơn tố cáo của công dân xã Hà Lai

Đơn của công dân và công văn của Huyện ủy Hà Trung trả lời Báo Thanh Hóa.

Ngày 28-5-2019, Huyện ủy Hà Trung có Công văn số 1020-CV/HU trả lời với nội dung chính như sau:

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Bí thư Huyện ủy Hà Trung đã giao cho Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy xem xét giải quyết theo thẩm quyền và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy. Ngày 17-10-2018, UBKT Huyện ủy đã làm việc với công dân có đơn, sau khi làm việc công dân đã thống nhất rút đơn tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Trung Tuyến.

Tuy nhiên sau một thời gian, ngày 6-12-2018, công dân tiếp tục có đơn tố cáo đồng chí Tuyến với nhiều nội dung khác nhau. Sau khi nhận được đơn, Bí thư Huyện ủy Hà Trung tiếp tục giao cho UBKT Huyện ủy xem xét giải quyết theo quy định.

Trên cơ sở kết quả khảo sát và ý kiến trực tiếp của người tố cáo, UBKT Huyện ủy Hà Trung tách nội dung tố cáo thành 6 vấn đề: Năm 2015, khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 200 hộ được giao đất trái thẩm quyền, đồng chí Nguyễn Trung Tuyến và cán bộ địa chính là đồng chí Lê Chí Dũng đã thu mỗi hộ 5 triệu đồng mà không có chứng từ. Từ năm 2010 đến 2015, xã Hà Lai tiếp tục bán đất trái thẩm quyền cho 13 hộ dân. Việc chuyển đổi, sử dụng đất nông nghiệp để các hộ đào ao, làm nhà khu vực Đồng Đài, Gò xanh, Đồng Năm; để các hộ khu vực Vòng Tre san lấp mặt bằng trên đất 07. Đồng chí Tuyến bố trí 11 cán bộ xã là anh, em, con, cháu trong gia đình. Gia đình đồng chí Tuyến có nhiều tài sản không rõ nguồn gốc. Việc cho thuê khu công sở UBND xã Hà Lai cũ không đúng quy định.

Ngày 3-5-2019, UBKT Huyện ủy có Thông báo số 115-TB/UBKTHU kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Trung Tuyến và báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Hà Trung. Trong 6 nội dung tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai thì có 2 vấn đề tố cáo đúng, 1 vấn đề tố cáo có một phần đúng; 5 vấn đề tố cáo không đúng. Cụ thể như sau:

-2 vấn đề tố cáo đúng, thứ nhất là việc UBND xã để các hộ bà Thao, ông Thỏa, ông Huy khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu đất sản xuất nông nghiệp đã đào ao, đắp bờ vượt quá tỷ lệ 20% tổng diện tích đất nông nghiệp hộ sử dụng, vi phạm quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13-4-2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Để hộ ông Tuyên đào ao phá vỡ mặt bằng đất 07 với diện tích 945m2. Thứ hai, để 7 hộ gia đình được giao đất 07 tại khu vực Vòng Tre tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm pháp luật đất đai nhưng UBND xã không có biện pháp ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Vấn đề tố cáo đúng 1 có một phần: Năm 2012, khi xử lý việc cấp đất trái thẩm quyền sau khi kiểm tra theo Quyết định số 273/2002/QĐ-TTg ngày 12-4-2002 của Thủ tướng Chính phủ, UBND xã Hà Lai đã thu tiền của các hộ được cấp GCNQSDĐ.

Phần tố cáo không đúng đó là việc thu tiền của các hộ được cấp đất trái thẩm quyền thực hiện theo Phương án của UBND xã đã được các hộ thống nhất tự nguyện đóng góp xây dựng địa phương. Đến nay, UBND xã Hà Lai mới hoàn chỉnh hồ sơ cấp GCNQSDĐ cho 111 hộ, trong đó mới thu tiền của 71 hộ với tổng số tiền 295 triệu đồng. Khi thu, UBND xã lập phiếu thu vào ngân sách theo quy định và sử dụng đúng mục đích đã thống nhất với các hộ. Tuy nhiên, việc UBND xã xây dựng phương án xử lý việc cấp đất trái thẩm quyền trong đó có huy động các hộ được cấp GCNQSDĐ đóng góp tự nguyện xây dựng địa phương từ 3 đến 4 triệu đồng/lô đất là chưa phù hợp với quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở. Khi cấp GCNQSDĐ chỉ có 71/111 hộ nộp tiền đã thể hiện sự không công bằng giữa các hộ được cấp GCNQSDĐ.

- 5 vấn đề tố cáo không đúng: Thứ nhất, tố cáo không đúng ở nội dung “Từ năm 2010 đến 2015, xã Hà Lai tiếp tục bán đất trái thẩm quyền cho 13 hộ” vì không có căn cứ thể hiện trong thời gian 2010-2015, UBND xã Hà Lai bán đất trái thẩm quyền. 13 hộ được nêu trong đơn tố cáo thì có 7 hộ xã giao đất trái thẩm quyền từ trước năm 2004; 2 hộ được công nhận quyền sử dụng đất ở từ việc sử dụng đất do UBND xã giao thầu từ năm 1994; 3 hộ được cấp đất xen cư theo Mặt bằng quy hoạch số 77 ngày 10-2-2002 tại Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 12-12-2003 của UBND huyện; hộ ông Vũ Văn Minh, Vũ Văn Luyện nhận quyền sử dụng đất từ đất của bố đẻ sử dụng ổn định trước năm 1985.

Thứ hai, tố cáo không đúng ở nội dung đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên chiếm dụng giếng làng diện tích 1,5ha. Thực tế khuôn viên giếng làng là 245,4m2 liền kề với đất ở gia đình ông Tuyên, ông Tuyên không lấn chiếm đất giếng làng.

Thứ ba, tố cáo không đúng ở nội dung “đồng chí Tuyến bố trí 11 cán bộ xã là anh, em, con, cháu trong gia đình” vì 11 người là anh, em, con, cháu họ hàng đồng chí Tuyến làm cán bộ xã không phải do đồng chí Tuyến bố trí. Trong đó, có 1 người tham gia công việc tại xã khi đồng chí Tuyến chưa làm ở xã; 3 người khi tham gia công việc ở xã chưa có quan hệ họ hàng với đồng chí Tuyến; còn lại 7 người thì việc tuyển dụng, bầu, bổ nhiệm, hợp đồng lao động được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội.

Thứ tư, tố cáo không đúng nội dung: Gia đình đồng chí Tuyến có nhiều tài sản không rõ nguồn gốc. Các tài sản, đất đai, nhà ở của gia đình đồng chí Tuyến đều được kê khai đầy đủ và công khai theo quy định. Quá trình kê khai, công khai bản kê khai không có ý kiến phản ánh, đề nghị xem xét việc kê khai tài sản của đồng chí Tuyến. Về nhà, đất tại Hà Nội là tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của 2 con đồng chí Tuyến.

Thứ năm, tố cáo không đúng ở nội dung: Việc cho thuê khu công sở UBND xã Hà Lai cũ không đúng quy định. Việc cho thuê khu công sở UBND xã cũ có sự bàn bạc thống nhất trong lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hà Lai. Khi cho thuê, UBND xã ký hợp đồng có các điều khoản cam kết quyền, nghĩa vụ cụ thể của các bên nhưng do bên thuê vi phạm hợp đồng, UBND xã đã phát hiện và xử lý nghiêm túc theo chỉ đạo của UBND huyện. Đơn tố cáo nêu sau khi sự việc đã được phát hiện, xử lý.

Sau khi có kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Trung Tuyến, Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xử lý một số việc vi phạm tại Hà Lai. UBKT Huyện ủy chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã Hà Lai, nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân có liên quan và khắc phục những vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Vũ Xuân Hóa, Huyện ủy viên, Chủ tịch UBND xã Hà Lâm (xã thuộc diện sát nhập với xã Hà Ninh) về giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hà Lai, nhiệm kỳ 2015-2020 thay đồng chí Nguyễn Trung Tuyến. Hiện nay, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục xem xét, điều động, luân chuyển một số chức danh lãnh đạo UBND xã, trưởng công an xã Hà Lai.

Tòa soạn Báo Thanh Hóa


Tòa Soạn Báo Thanh Hóa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]