• Thông báo đấu giá tài sản
  10:30 01/03/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Thịnh thông báo báo đấu giá tài sản.

 • Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức đấu giá
  09:23 01/02/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng thông báo điều chỉnh lại thời gian tổ chức đấu giá tại MBQH 8197/QĐ-UBND, ngày 29/10/2013 (Điều chỉnh MBQH số 79/UB-TNMT, ngày 20/12/2011), xã Quảng Tâm và xã Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa.

 • Thông báo bán đấu giá tài sản
  14:36 22/01/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hàm Rồng, thông báo bán đấu giá tài sản thanh lý, cụ thể:

 • Thông báo đấu giá
  08:10 21/01/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh HLC thông báo đấu giá tài sản.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  11:10 16/01/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Đức thông báo đấu giá quyền sử dụng 04 lô đất ở MBQH số 4421/MB-UBND ngày 25/12/2020, xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 • Thông báo đấu giá tài sản
  10:22 13/01/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Trọng Tín thông báo đấu giá quyền sử dụng đất với thông tin cụ thể sau:

 • Thông báo đấu giá tài sản
  09:15 13/01/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thành thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất tại xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
  11:30 12/01/2021

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Đức thông báo đấu giá quyền sử dụng 20 lô đất ở Khu dân cư trung tâm xã Hà Bình và Khu dân cư Đồng Bắn, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

 • Thông báo bán đấu giá tài sản
  10:41 28/12/2020

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Thịnh thông báo bán đấu giá tài sản, nội dung cụ thể như sau:

 • Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở
  10:11 24/12/2020

  (Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Thịnh thông báo về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở, cụ thể như sau:

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Tắt [X]