(Baothanhhoa.vn) - Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Các phong trào đã được đẩy mạnh trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người có uy tín bản Ho, xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng tuyên truyền người dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Ảnh: Phan Nga

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả đến các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh. Các phong trào đã được đẩy mạnh trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra động lực mạnh mẽ, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Cụ thể hóa phong trào thi đua

Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn, có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từng năm và giai đoạn 5 năm (2015 - 2020). Trong đó, nổi bật là thi đua thực hiện 4 phong trào trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM); “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Cùng với hưởng ứng 4 phong trào thi đua trên, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hàng trăm phong trào thi đua ở tất cả các cấp, các ngành, trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, được đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và đạt nhiều kết quả. Nổi bật như, lĩnh vực kinh tế có phong trào “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn gắn với chung sức xây dựng NTM, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu”, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội có phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng xã, phường đạt chuẩn văn hóa NTM”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo có phong trào “Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Lĩnh vực y tế có phong trào thi đua thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thầy thuốc như mẹ hiền”, “Thực hiện 12 điều y đức”, “Ứng dụng các thành tựu y học tiên tiến vào hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân”. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh có phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Thi đua Quyết thắng”, “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Vì an ninh Tổ quốc”, “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tỉnh Thanh Hóa về thành tích 10 năm xây dựng nông thôn mới. Ảnh: P.V

Mỗi tổ chức chính trị - xã hội cũng có các phong trào thi đua riêng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” của Ủy ban MTTQ tỉnh; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân tỉnh; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” của Liên đoàn Lao động tỉnh; phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Tỉnh đoàn thanh niên; phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu Chiến binh tỉnh; phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh...

Qua các phong trào thi đua, các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương đã tham mưu ban hành cơ chế, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh sản xuất, phát triển văn hóa - xã hội, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các phong trào thi đua đã hướng vào việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, cơ sở.

Bám sát mục tiêu phát triển

Có thể thấy rõ nhất thời gian qua, các phong trào thi đua yêu nước đều được các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai bám sát với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong phát triển kinh tế, các phong trào thi đua đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên làm giàu, huy động vốn đầu tư nước ngoài đa dạng, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài tỉnh; nhiều dự án lớn được khởi công, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường theo hướng đồng bộ, hiện đại, góp phần đưa cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2015-2020 dự kiến đạt 12,1%, vượt mục tiêu đại hội, gấp 1,54 lần so với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2015. Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 dự kiến gấp 1,8 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015. Trong xây dựng NTM, đến tháng 8-2020 toàn tỉnh có 7 huyện, 1 thành phố; 379 xã (sau sáp nhập 312 xã) được công nhận đạt chuẩn NTM, vượt 10,8% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,01 tiêu chí/xã, tăng 4,71 tiêu chí so với năm 2015.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua đã có tác động tích cực, làm chuyển biến chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học và các vùng, miền. Chất lượng giáo dục đại trà được duy trì vững chắc, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao. Thanh Hóa liên tục đứng trong tốp đầu cả nước về thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin, truyền thông tiếp tục phát triển, từng bước kết hợp hài hòa với phát triển kinh tế. Đến năm 2020, toàn tỉnh có 70% gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, 78,2% xã đạt chuẩn văn hóa NTM, 49,2% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 62,7% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh.

Trong lĩnh vực y tế, các cơ sở y tế công lập tuyến tỉnh, tuyến huyện được đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất; các cơ sở y tế ngoài công lập được khuyến khích phát triển; trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Đến nay, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 90%, tăng 44,9%, vượt kế hoạch; 100% trạm y tế xã có bác sĩ, tạo điều kiện cho y tế tuyến cơ sở phát triển toàn diện.

Trong lĩnh vực lao động, việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội, 5 năm qua đã giải quyết việc làm cho trên 336.000 lao động. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp giảm còn 37,9%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Qua các phong trào thi đua ở các ngành, lĩnh vực cũng đã góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2015-2020, tỉnh thành lập mới gần 14.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 98.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Trong 5 năm, đã có hơn 19.398 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được áp dụng vào sản xuất, công tác, làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội...

Phát hiện, nhân rộng điển hình

Cùng với tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đặc biệt chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Hằng năm, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức sơ kết, tổng kết nhiều chuyên đề thi đua, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, nhân rộng, lan tỏa những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong 5 năm qua, đã có hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền khen thưởng. Cụ thể, có 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập các hạng; 228 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 87 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 9 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 541 tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 990 tập thể được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh; 5.579 tập thể, 12.773 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 408 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 2.029 tập thể được tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Phát huy thành tích đạt được trong 5 năm qua, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua xây dựng tỉnh Thanh Hóa sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại” kêu gọi các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, ngày càng thịnh vượng, văn minh, sớm trở thành “Tỉnh kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Đỗ Trọng Hùng

Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh


Đỗ Trọng Hùng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]