(Baothanhhoa.vn) - Cách đây 73 năm, ngày 20-2-1947, chỉ hai tháng sau ngày ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, giữa bộn bề công việc, trong hoàn cảnh đất nước ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, với tầm nhìn chiến lược, Hồ Chủ tịch đã “vào Thanh kinh lý”. Trong buổi nói chuyện với cán bộ, quân và dân Thanh Hóa Bác mong muốn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu” và Người khẳng định: “Thanh Hóa muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu

Cách đây 73 năm, ngày 20-2-1947, chỉ hai tháng sau ngày ra “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, giữa bộn bề công việc, trong hoàn cảnh đất nước ở thế “ngàn cân treo sợi tóc”, với tầm nhìn chiến lược, Hồ Chủ tịch đã “vào Thanh kinh lý”. Trong buổi nói chuyện với cán bộ, quân và dân Thanh Hóa Bác mong muốn “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu... làm sao cho mọi mặt chính trị, kinh tế, quân sự, phải là kiểu mẫu. Làm một người kiểu mẫu, một nhà kiểu mẫu, một làng kiểu mẫu, một huyện kiểu mẫu, một tỉnh kiểu mẫu” và Người khẳng định: “Thanh Hóa muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu nhất định được, vì người đông, đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu sự điều khiển sắp đặt”.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu

Đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án đường giao thông ven biển qua TP Sầm Sơn. Ảnh: Xuân Hùng

Thấm nhuần và khắc ghi lời dạy của Người, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trong 5 năm qua, hướng vào chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, phát huy truyền thống thi đua ái quốc, quyết tâm xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh phát triển cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đều khắp trên các lĩnh vực, có nhiều đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Các tiêu chí thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của các cấp, ngành, tạo động lực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cơ quan, đơn vị đã kịp thời phát hiện, biểu dương và khen thưởng những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm chỉ đạo và có nhiều chuyển biến rõ nét. Hoạt động của các khối, cụm thi đua tiếp tục được duy trì, có nhiều đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phong trào thi đua yêu nước của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 đã thực sự góp phần quan trọng khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tham gia xây dựng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và tổ chức đoàn thể các cấp ngày càng vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,5%, gấp 1,54 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ và trong nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu cả nước. Quy mô GRDP của tỉnh năm 2020 dự kiến đạt 133.816 tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, đứng thứ 8 cả nước, cao nhất trong các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ; GRDP bình quân đầu người dự kiến đạt 2.670 USD, gấp 1,9 lần năm 2015. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn luôn vượt dự toán và có mức tăng trưởng cao là một trong các tỉnh có tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước, năm 2020 dự kiến đạt 28.967 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2015. Văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Giáo dục mũi nhọn và thể thao thành tích cao luôn đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao thành công nhiều kỹ thuật mới, phức tạp tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm, giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ, sáng tạo, đạt nhiều kết quả; là một trong các tỉnh đi đầu trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy và các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố theo các nghị quyết của Trung ương; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền được nâng cao. Quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế; sự phối hợp với các cơ quan Trung ương, liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước được đẩy mạnh, MTTQ và các tổ chức xã hội được giữ vững, vai trò, vị thế, uy tín của tỉnh Thanh Hóa ngày càng được nâng cao.

Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua đã bám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, với những kết quả nổi bật như:

Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, với nhiều biện pháp và cách làm sáng tạo, tỉnh ban hành quy định cơ chế, chính sách khen, thưởng cho các huyện, xã, thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, là tỉnh đầu tiên ban hành tiêu chí thôn, bản nông thôn mới và bổ sung tiêu chí về sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, sau này đã được triển khai trong toàn quốc. Đến nay, toàn tỉnh đã có 7 huyện và 1 thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, có 379 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 66,61%, vượt 10,8% so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Bình quân toàn tỉnh đạt 17,01 tiêu chí/xã, tăng 4,71 tiêu chí so với năm 2015. Có 961 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới (trong đó, 748 thôn, bản miền núi), 17 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” tỉnh Thanh Hóa được tặng Huân chương Lao động hạng Ba đã có thành tích xuất sắc đi đầu trong xây dựng nông thôn mới cấp thôn, bản.

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh hưởng ứng mạnh mẽ và triển khai tích cực, huy động được nhiều nguồn lực lớn của xã hội vào xây dựng phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành, hỗ trợ cùng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển, thực hiện các nội dung “3 đồng hành, 5 hỗ trợ doanh nghiệp”; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; cải cách hành chính theo hướng lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, đối tượng phục vụ; xây dựng, triển khai các đề án khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; định kỳ lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, tổ chức gặp gỡ với các doanh nghiệp FDI, hội nghị xúc tiến đầu tư; hàng năm (13-10), UBND tỉnh đều tổ chức lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp và sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu; tôn vinh các doanh nhân được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”... Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất từ trước đến nay, dự kiến thành lập mới 14.000 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký 98.000 tỷ đồng, so với giai đoạn 2011 - 2015, gấp 2,6 lần về số doanh nghiệp và gấp 4,3 lần về vốn đăng ký. Trong giai đoạn 2015 - 2020, có 5 doanh nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc, 6 doanh nhân được tặng danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa” và nhiều doanh nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các phần thưởng cao quý khác.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. UBND tỉnh giao chỉ tiêu phấn đấu giảm nghèo đến từng huyện, huyện xây dựng kế hoạch giảm nghèo đến từng xã, xã đề ra mục tiêu kế hoạch đến từng hộ và phân công cán bộ, đảng viên hỗ trợ giúp đỡ người nghèo thoát nghèo. UBND tỉnh đã ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phong trào đã làm chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, đảm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phù hợp tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, tập trung vào 3 nhóm chính sách hỗ trợ: hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo; hỗ trợ hiệu quả cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, ưu tiên cho các dịch vụ thuộc nội dung giảm nghèo đa chiều như: nhà ở, giáo dục, y tế, thông tin, nước sạch; phát triển hạ tầng các vùng khó khăn, vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao. Những điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua đó là huyện Như Xuân (một trong 7 huyện của tỉnh thuộc Chương trình 30a) là huyện đầu tiên của tỉnh thoát nghèo; cụ Đỗ Thị Mơ, 83 tuổi, thôn Lương Thiện, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, làm đơn xin thoát hộ nghèo... đã một phần minh chứng cho sự thực chất, hiệu quả của phong trào “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025, tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hóa thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 nhằm xây dựng môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả trong cơ quan, tổ chức, xây dựng hình ảnh, tác phong, cốt cách của người cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo. Phong trào đã được các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, tác phong, môi trường làm việc tích cực, thân thiện gắn với thực hiện hiệu quả cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các phong trào thi đua do Trung ương phát động, các cấp, các ngành trong tỉnh phát động nhiều phong trào thi đua được đông đảo các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Nổi bật trong các năm qua là phong trào thi đua xây dựng “Công dân, gia đình, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” được tỉnh tổ chức phát động đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham gia tích cực, làm thay đổi về hình ảnh, quê hương, con người Thanh Hóa. Tính đến nay, toàn tỉnh có 285/4.315 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiểu mẫu, 1 phường kiểu mẫu, đạt 6,6% tổng số xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Hàng năm, tỉnh đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 10 “Công dân kiểu mẫu” tiêu biểu. Năm năm một lần nhân dịp kỷ niệm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, tổ chức hội nghị biểu dương, vinh danh các công dân, hộ gia đình, tập thể kiểu mẫu tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được triển khai thực hiện sâu rộng và đạt được nhiều kết quả, số gia đình, làng, thôn, bản văn hóa, xã chuẩn văn hóa không ngừng tăng lên, toàn tỉnh có 758.120 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 80%; có 4.310 thôn, bản, làng được công nhận làng văn hóa, đạt 79,8%; có 336 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; có 72% xã, 78,1% thôn, bản có nhà văn hóa, trung tâm thể thao chuẩn; 394 xã đạt tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, đạt 69,2%; 486 xã đạt tiêu chí văn hóa, đạt 85,4%.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”, ngành giáo dục và đào tạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện để “Mỗi giáo viên là một bông hoa dạy tốt, mỗi học sinh là một bông hoa học tốt”, “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”. Các phong trào thi đua đã có tác động tích cực làm chuyển biến chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học và các vùng miền, chất lượng giáo dục đại trà được duy trì vững chắc, chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt kết quả cao, Thanh Hóa liên tục đứng trong tốp đầu cả nước về thành tích thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, có 353 học sinh đạt giải quốc gia các môn văn hóa THPT (23 giải nhất, 94 giải nhì, 123 giải ba và 113 giải khuyến khích); 16 học sinh đoạt huy chương Olympic Quốc tế, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, “Giảm thiểu rác thải nhựa”, “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Phong trào sản xuất thuốc tốt GMP”, “Xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế”, xã hội hóa công tác y tế, thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực, ứng dụng kỹ thuật mới phục vụ công tác khám, chữa bệnh... được phát động và ngày càng phát triển nhân rộng, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành y. Đến nay, tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 90%, tăng 44,9%, vượt kế hoạch; 100% trạm y tế xã có bác sĩ, tạo điều kiện cho y tế tuyến cơ sở phát triển toàn diện. Ở khắp các vùng miền, các tuyến y tế đều xuất hiện những gương điển hình tiên tiến được ghi nhận những đóng góp, thành tích của ngành y tế đã có 10 Thầy thuốc Nhân dân, 105 Thầy thuốc Ưu tú, trong đó có 3 Thầy thuốc Nhân dân và 20 Thầy thuốc Ưu tú giai đoạn 2015 - 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình như: xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc bố, mẹ, vợ liệt sĩ già yếu cô đơn, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đỡ đầu con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh nặng, ủng hộ người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai bão lụt... đã thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, dân tộc.

Các phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang Nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh tiếp tục phát động như phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Thi đua bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia”... hướng vào nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao công nghệ, giúp dân học tập, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai. Giai đoạn 2015 - 2020, tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là 20.018 thanh niên, tổng số quân nhân hoàn thành tốt nghĩa vụ, được xuất ngũ trở về địa phương là 19.498. Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiều cán bộ, chiến sĩ gắn bó máu thịt với Nhân dân, trở thành thầy thuốc, thầy giáo của bản làng vùng cao, biên giới, được bà con xem như người con của bản như: Trung úy Nguyễn Sỹ Tiến, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn; Trung úy Hơ Văn Trẻ, Đồn Biên phòng Pù Nhi; Đại úy Cao Đình Xuân, Đồn Biên phòng Tam Chung...

Cùng với tiếp tục duy trì các phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Công an học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Đơn vị quyết thắng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an Thanh Hóa đã có nhiều sáng kiến, khởi xướng thêm những phong trào mới như: “Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, “Đơn vị văn hóa, lãnh đạo mẫu mực, cán bộ nhân văn - chuyên cần”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Từ phong trào, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, nhiều mô hình điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự như mô hình “Mỗi ngày một điều luật và một tình huống nghiệp vụ” của Công an huyện Triệu Sơn”, “Mỗi tuần làm một việc tốt vì dân” của Công an huyện Cẩm Thủy, điển hình toàn quốc về đấu tranh với tín dụng đen của Phòng Cảnh sát hình sự, Thiếu tá Hoàng Đình Ngọc, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật và công nghệ để xây dựng sáng kiến cấp căn cước công dân lưu động tiết kiệm hơn 6 tỷ đồng.

Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, nhiều điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... được các cơ quan, đơn vị kịp thời biểu dương và khen thưởng, góp phần khích lệ, động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các cấp trình khen thưởng đã quan tâm hướng về cơ sở, khu vực nông thôn, biên giới; việc khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất và công tác đã có sự chuyển biến rõ nét.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, có thể khẳng định, chưa bao giờ tỉnh ta có được tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong những năm qua, đặc biệt là trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tạo ra thế và lực mới; môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư; đặc biệt ngày 5-8-2020, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 58 về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tiếp thêm động lực để tỉnh khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước – một cực tăng trưởng mới, cùng Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước.

Mục tiêu, nhiệm vụ mà Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra cho giai đoạn 2020 - 2025 là rất cao; nhiệm vụ phải thực hiện là rất nặng nề. Song, đường hướng phát triển đã rõ, với truyền thống đoàn kết, cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua; với tiềm năng và lợi thế; với những thời cơ và vận hội mới; cho dù khó khăn đến đâu, nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu lực, hiệu quả của các cấp ủy đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có đủ các điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 mà Tỉnh ủy và HĐND tỉnh sẽ đề ra.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Mỗi người tốt, việc tốt là những bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Tôi kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hãy đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội mới, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao nhất, tốt nhất, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, sớm đưa tỉnh ta trở thành “tỉnh kiểu mẫu”, xứng đáng với tình cảm và sự quan tâm đặc biệt của Bác đối với Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà.

Nhân dịp này, xin gửi đến đồng chí, đồng bào và bạn đọc lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh


Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Chủ Tịch UBND Tỉnh, Chủ Tịch Hội Đồng Thi Đua - Khen Thưởng Tỉ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]